Facebook-postaus käyttäjältä Lappeenranta City Administration & Tourist Info

Yhdessä Yrittäen -hanke haastaa yrityksiä ja yhdistyksiä mukaan työllisyyskokeiluun Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten yhteishanke Yhdessä Yrittäen on aloittanut yhdeksän kuukautta kestävän työllisyyskokeilunsa. Kaikki kokeiluun osallistuvat työntekijät ovat työsuhteessa Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten kanssa, mutta tarkoituksena on, että he työskentelevät pääsääntöisesti yrityksissä ja yhdistyksissä työtilausten perusteella. Toisin sanoen kokeilussa niin sanottu silpputyö eli tekemätön työ yhdistetään kokonaisiksi työtehtäviksi eri toimipisteissä. Projektipäällikkö Julia Lindqvist kannustaa yrityksiä ja yhdistyksiä osallistumaan työllisyyskokeiluun. – Tekemättömästä työstään voi ilmoittaa hankkeelle osoitteessa reiluduuni.fi. Sivustolta löytyy yksityiskohtaista tietoa kokeilusta. Kaupunki ja Eksote vastaavat työnantajan velvoitteista, yritys vastaa perehdyttämisestä ja raportoi tietoa kokeilun kulusta. Työtilaisuuksista voi ilmoittaa myös puhelimitse hankkeen toimistoon, Lindqvist opastaa. Tähän mennessä Lappeenrannan kaupunki on palkannut yhdeksän työntekijää, joista neljä työskentelee toimistotehtävissä, neljä kiinteistöhuollon tehtävissä ja yksi ravintola-alalla. Eksotella rekrytointi tapahtuu portaittain. Tähän mennessä Eksote on palkannut neljä työntekijää, joista kaksi työskentelee kotihoitoyksikössä ja kaksi päivätoimintayksikössä. Seuraavien työntekijöiden rekrytointi on paraikaa käynnissä. Työllisyyskokeiluun kuuluu yhtenä osana työntekijöiden valmennus. Valmennuksen tuottaa Tamora Oy. Valmennus aloitettiin heti kokeilun käynnistettyä ja sitä tarjotaan koko kokeilun ajan. Lindqvist kertoo, että ensimmäiset kokemukset valmennuksesta ovat olleet positiivisia. – Valmennusta tehdään työn ohessa ja sitä toteutetaan sekä yksilö- että ryhmävalmennuksena. Valmennus painottuu työntekijöiden oman osaamisen tunnistamiseen ja arvottamiseen sekä tuotteistamiseen. Lisäksi valmennuksen avulla etsitään siltoja uudistuneeseen työelämään. Lisätietoja: Työtilaisuuksista voi ilmoittaa myös hankkeen toimistoon ma-pe klo 8–12, puh. 040 635 7171 tai internetissä reiluduuni.fi Projektipäällikkö Julia Lindqvist, puh. 040 704 9557, julia.lindqvist@lappeenranta.fi