Etusivu Osallistu ja vaikutaPalveluverkkotarkasteluToimitilatoimikunnan esitys Lappeenrannan lasten ja nuorten palvelujen palveluverkkomuutoksista on valmistunut – asukkailla mahdollisuus kommentoida esitystä 16.3. asti
Valitse taso
Ajankohtaista
19.2.2020 10.00

Toimitilatoimikunnan esitys Lappeenrannan lasten ja nuorten palvelujen palveluverkkomuutoksista on valmistunut – asukkailla mahdollisuus kommentoida esitystä 16.3. asti

Lappeenrannan kaupungin toimitilatoimikunta on käsitellyt palveluverkkotarkastelua, jossa on arvioitu muutostarpeita lasten ja nuorten palveluissa. Kyseessä on vielä esitys, joka lausuntojen ja asukkaiden palautteen jälkeen etenee päätöksentekoon huhtikuussa 2020.

Tarkastelua on valmisteltu vuoden 2019 Tilastokeskuksen väestöennusteen pohjalta. Mikäli väestöennuste toteutuu, Lappeenrannassa on tulevaisuudessa liikaa varhaiskasvatus- ja opetustiloja.
Lappeenrannan kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtajan Tuija Willbergin mukaan Lappeenrannassa syntyneet ikäluokat ovat olleet jo viimeiset viisi vuotta selvästi pienempiä kuin aiemmin syntyneet ikäluokat.

Palveluverkko-tiedotteeseen_384x256.jpg– Esimerkiksi Lappeenrannassa vuonna 2018 syntynyt ikäluokka oli 200 lasta pienempi kuin samana vuonna perusopetuksen aloittanut ikäluokka. Toteutunut ja ennustettu syntyvyyden lasku tulee leikkaamaan kaupungin saamia lasten ja nuorten palveluiden järjestämiseen tarkoitettuja valtionosuuksia. Lisäksi rakenteilla ja suunnitteilla olevat päiväkoti- ja kouluinvestoinnit tulevat kasvattamaan merkittävästi vuokramenoja vuodesta 2021 lähtien.

Willberg kertoo, että valtionosuuksien vähenemisestä huolimatta toimitilatoimikunta on päättänyt olla tekemättä suuria muutoksia jo aiemmin tehtyihin palveluverkkopäätöksiin.

– Toimitilatoimikunta katsoo, että palveluverkkoa ei muuteta ennusteiden mukaisille lapsimäärille, vaan jatketaan toimia, joilla Lappeenranta saadaan pidettyä edelleen houkuttelevana lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Tulevat, vielä suunnitteluvaiheessa olevat hankkeet mitoitetaan kuitenkin väestöennusteiden mukaan. Menoleikkauksia tehdään vähentämällä henkilöstön määrää lasten määrää vastaavasti.

Toimitilatoimikunnan muutosesitykset Lappeenrannan lasten ja nuorten palveluverkkoon


1. Joutsenon koulun Parjalan ja Ravattilan toimipisteiden toiminta lakkaa, kun uusi Joutsenon koulu valmistuu elokuussa 2021. Oppilaat siirtyvät kaikki Joutsenon uuteen kouluun.
2. Joutsenossa Taimitarhan päiväkodin toiminta lakkaa, kun varhaiskasvatuksen kysyntä vähenee. Tilannetta tarkastellaan viimeistään vuonna 2024.
3. Lauritsalan avoimen päiväkodin toiminta siirtyy Lauritsalan päiväkodin tiloihin, kun päiväkodissa on siihen tilaa.
4. Voisalmen koulun hankesuunnittelun yhteydessä selvitetään kehitysvammaisten oppilaiden (EHA) opetuksen siirtoa Myllymäkeen, jolloin Voisalmen koulu voidaan rakentaa vain alueella asuvien tarvetta vastaavaksi.
5. Karhuvuoren päiväkodin toiminta lakkaa, kun varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä vähenee. Tilannetta tarkastellaan uudestaan viimeistään vuonna 2024.
6. Peltolan päiväkodin vanhan osan peruskorjauksen vuoksi Kourulaan sijoitetaan tilaelementti viidelle ryhmälle elokuusta 2020 lukien. Osa Peltolan ryhmistä siirtyy Tykin väistötiloihin.
7. Sammonlahden vuosiluokkien 7–9 koulua ei vielä pureta, vaan jatketaan sen käyttöä toistaiseksi, edellyttäen, että rakennus on käyttökelpoinen.
8. Sammonlahden koulun yhteyteen rakennetaan 4+3-ryhmäinen päiväkoti ja vuosiluokkien 1–6 -koulu 400 oppilaalle sekä liikuntahalli korvaamaan Skinnarilan, Uus-Lavolan ja Sammonlahden päiväkoteja sekä Kuusimäen, Lavolan ja Skinnarilan kouluja ja alueen liikuntatiloja. Rakennus valmistuu vuonna 2024.
9. Kourulan päiväkodin yhteyteen sijoitetaan viisiryhmäinen tilaelementti. Tilaelementissä ja Kuusimäen koulussa jatketaan toimintaa, kunnes lapset mahtuvat alueen muihin päiväkoteihin ja kouluihin edellyttäen, että tilat ovat käyttökuntoiset.
10. Kourulan päiväkodin nykyisiin väistötiloihin Tykissä siirtyvät Peltolan päiväkodin tilaa tarvitsevat ryhmät.
11. Sammonlahden kirjasto ja nuorisotilat säilyvät ennallaan toistaiseksi.
12. Sammonlahden uusi päiväkoti rakennetaan niin, että tarvittaessa sitä voidaan laajentaa 5 ryhmällä.

Lisäksi toimitilatoimikunta esittää, että muut yksiköt jatkavat toimintaansa toistaiseksi. Palveluverkkoa tarkastellaan uudelleen vuonna 2022, jolloin arvioidaan väestöennusteen toteutumista ja tilatarvetta. Toimitilatoimikunnan esityksessä linjataan, että kaikki tulevat investoinnit suunnitellaan siten, että toimitiloja voidaan tarvittaessa lisätä, laajentaa tai supistaa.

Toimitilatoimikunnan esitykseen sisältyy myös kannanotto vuosille 2021 - 2028 esitettäviin investointeihin.

Palveluverkkotarkastelun henkilöstövaikutukset


Mikäli väestöennuste toteutuu, vuoteen 2030 mennessä varhaiskasvatuksen henkilöstötarve vähenee noin 90 henkilöllä. Samanaikaisesti eläkeiän saavuttaa noin 200 varhaiskasvatuksen vastuualueella työskentelevää henkilöä.

Perusopetuksessa henkilöstötarve vähenee noin 100 opettajalla ja eläkeiän saavuttaa noin 125 opettajaa. Tämä tarkoittaa, että mahdolliset lasten määrän vähenemisestä johtuvat henkilöstövähennykset voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia luonnollisen poistuman myötä.

Asukkaat voivat kommentoida esitystä 16.3.2020 mennessä

Toimitilatoimikunnan palveluverkkoesitystä esitellään kuntalaisille torstaina 20.2.2020 klo 17.30 kaupungintalon valtuustosalissa (Villimiehenkatu 1).

Kuntalaisilla on mahdollisuus kommentoida tilatoimikunnan tekemää esitystä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lappeenranta.fi tai toimittamalla kommentit kirjallisena kaupungintalolle asiakaspalvelukeskus Winkkiin (Villimiehenkatu 1) viimeistään 16.3.2020.

Tilatoimikunta käsittelee saadut palautteet ja tekee esityksensä palveluverkkomuutoksista 23.3.2020. Tämän jälkeen asia lähtee lautakuntiin lausunnolle ja etenee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn huhtikuussa 2020.

 Lue lisää palveluverkkotarkastelusta kaupungin verkkosivuilta 

Lisätiedot:
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willberg
Puh. 040 070 5875, tuija.willberg(a)lappeenranta.fi

Liite: Esitys palveluverkkotarkastelusta


Liitteet