Etusivu Osallistu ja vaikutaPalveluverkkotarkasteluLappeenrannan palveluverkkotarkastelun valmistelu etenee - toimitilatoimikunta esittää Sammontalon rakentamista
Ajankohtaista
26.3.2020 13.10

Lappeenrannan palveluverkkotarkastelun valmistelu etenee - toimitilatoimikunta esittää Sammontalon rakentamista

Lappeenrannan kaupungin toimitilatoimikunta on jatkanut lasten ja nuorten palveluiden palveluverkkotarkastelua. Käsittelyssä on huomioitu saadut kuntalaispalautteet sekä päivitetty Sammonlahden koulun kuntoarvio. Toimitilatoimikunta esittää Sammontalon rakentamista niin, että kokonaisuus valmistuu vuoden 2024 aikana. Aiempaan palveluverkkoehdotukseen ei tullut muita muutoksia. Toimitilatoimikunnan esitys etenee kaupunginvaltuuston päätöksentekoon huhtikuussa 2020.

Toimitilatoimikunnan puheenjohtajan Risto Kakkolan mukaan helmikuussa valmistunut palveluverkkoehdotus on Sammontaloa lukuun ottamatta sellaisenaan esitettävissä kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

- Sammontalon osalta toimitilatoimikunnan tuli ratkaista, minkä kokoisena päiväkoti ja koulu rakennetaan sekä rakennetaanko talo yhdessä erässä vai vaiheittain. Päädyimme ehdottamaan, että Sammontalo rakennetaan yhdessä erässä. Kourulaan jo ensi syksynä sijoitettava varhaiskasvatuksen tilaelementti suunnitellaan siten, että tiloissa voidaan myöhemmin antaa vuosiluokkien 1-2 opetusta.

Toimitilatoimikunta ehdottaa, että Sammontaloon rakennetaan tilat kuudelle varhaiskasvatusryhmälle, kolmelle esiopetusryhmälle sekä koululle, jossa on 640 oppilaspaikkaa. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tiloista osa suunnitella niin, että ne toimivat tarvittaessa joko varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen tiloina.

Kakkolan mukaan Sammontaloon tulee aiemman päätöksen mukaisesti myös liikuntatilat, nuorisotilat sekä kirjastotilat. Toimitilatoimikunta edellytti myös, että suunnittelussa otetaan huomioon Sammontalon toteuttaminen niin, että sen tiloja voidaan tarvittaessa laajentaa kustannustehokkaasti, jos se osoittautuu tarpeelliseksi.

- Keskustelimme myös siitä, miten nyt parhaillaan saatavat kokemukset etäopetuksesta voivat vaikuttaa koulutilojen tarpeeseen. Perusopetus tulee tulevaisuudessakin ensisijaisesti olemaan lähiopetusta, mutta saattaa olla, että peruskoulun viimeisten luokkien kohdalla etäopetusta hyödynnetään nykyistä enemmän. Tällä voi olla vaikutusta tilatarpeisiin, kommentoi Kakkola.

Palveluverkkotarkastelua valmistellaan Lappeenrannan osalta laskevan väestöennusteen näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen osalta suunnitelmia laaditaan vuoden 2025 lapsimääräennusteiden mukaan. Perusopetuksessa tarkastelua on tehty vuoden 2034 tilanteen mukaisesti.

Toimitilatoimikunta esittää, että Sammontalon arvioitu valmistumisaika olisi vuoden 2024 lopussa. Sammontalon valmistumisen jälkeen tarvitaan kuitenkin vielä muutaman vuoden ajan osaa nykyisistä koulutiloista, sillä Sammontalon mitoitus perustuu tulevien vuosien arvioituun lapsimäärään. Siirtymävaiheessa tarvittavista tiloista päätetään erikseen lähempänä siirtymäajankohtaa.

Kaupunki sai yhteensä 35 kuntalaispalautetta liittyen helmikuussa julkaistuun palveluverkkotarkastelun esitykseen. Palautteisiin lukeutuivat myös nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin lausunnot palveluverkkoperiaatteista, Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistys ry:n, Simolan ja lähikylien kylätoimikunnan, Lavolan koulun vanhempaintoimikunnan, Sammonlahden koulun, OAJ:n Lappeenrannan Seudun Paikallisyhdistys ry:n ja Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry:n lausunnot.
Sammontaloa koskevissa palautteissa korostettiin Sammontalon merkitystä alueen elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistäjänä.

Lue lisää palveluverkkouudistuksesta kaupungin verkkosivuilta.

Lisätiedot:

Tuija Willberg
Toimialajohtaja
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut
040 070 5875
tuija.willberg@lappeenranta.fi