Etusivu PalvelutLappeenrannan meluntorjunnan edistämissuunnitelma vuosille 2021–2025 on valmistunut
Ajankohtaista
13.1.2021 8.21

Lappeenrannan meluntorjunnan edistämissuunnitelma vuosille 2021–2025 on valmistunut

Lappeenranta on laatinut suunnitelman meluntorjunnan edistämiseksi alueellaan, vaikka lainsäädäntö velvoittaa vasta yli 100 000 asukkaan kaupungit tekemään sen. Lupalautakunta hyväksyi Lappeenrannan meluntorjunnan edistämissuunnitelman vuosille 2021–2025.

poikue 456x304.JPGYmpäristönsuojelulainsäädäntö velvoittaa kaikkia yli 100 000 asukkaan kaupunkeja laatimaan meluntorjuntasuunnitelman. Lappeenranta päätti kuitenkin tehdä suunnitelman asian tärkeyden vuoksi.

– Lappeenrannassa elinympäristön viihtyisyyden ja terveellisyyden edistäminen tarkoittaa myös ääniympäristön edistämistä, vaikka melulle altistuvien asukkaiden määrä onkin vähäisempi kuin suurissa kaupungeissa, painottaa ympäristönsuojelupäällikkö Sara Piutunen Lappeenrannan kaupungilta.

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen kaupunkisuunnittelusta kertoo, että edistämissuunnitelman toimenpiteet on otettu jo työn alle.

– Päivitettyihin liikennemääriin perustuva Lappeenrannan keskustaajaman kattava meluselvitys valmistuu alkuvuodesta, Kauhanen sanoo

– Tietojen avulla voidaan suunnitella katumelualueella olevien asuinalueiden ja herkkien toimintojen meluntorjuntatoimenpiteitä.

– Tehdyissä asukaskyselyssä tärkeäksi koettu hiljaisten alueiden edistäminen ja säilyminen otetaan yhdeksi kehitettäväksi kohteeksi Horisontti – vihreä teema -yleiskaavassa.

Melua vastaan erilaisin keinoin

– Melusuojaustoimenpiteet kuten meluesteiden rakentaminen, edellyttää rahallista panostusta, joka on kiinni annetusta budjetista, Piutunen selittää.

– Meluntorjuntaa voidaan alueilla, joilla melu on häiritsevää, mutta ei haitallisen kovaa, edistää myös pehmeämmillä menetelmillä kuten kasvillisuutta hyödyntämällä.

Tuulen suhina ja lintujen äänet lieventävät melun kokemusta.

– Lappeenrannan metsäsuunnitelmassa onkin määritelty ns. suojametsät, joiden tarkoituksena on toimia näkö-, melu- ja pölyesteenä teollisuuden/liikenteen ja asutuksen välissä, lisää kaupungin metsätalouspäällikkö Janne-Perttu Rantonen

– Lappeenrannan Green Leaf 2021 -voittovuoden yhden keskeisen teeman, luonnon monimuotoisuuden ja luonnon virkistyskäytön edistäminen, tukee myös ääniympäristön huomioon ottamista.

Meluntorjunnan tavoitteita ja toimenpiteitä seurataan jatkossa tarkemmin. Työryhmä, joka koostuu eri toimialojen edustajista, kokoontuu säännöllisesti ja seuraa vuosittain meluntorjunnan tavoitteiden toteutumista.

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelupäällikkö Sara Piutunen, Lappeenrannan kaupunki, p. 0400 817 636

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen, Lappeenrannan kaupunki, p. 040 575 5590