Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitusLappeenrannan kaupunki valmistelee yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa
Valitse taso
23.8.2021 14.20

Lappeenrannan kaupunki valmistelee yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa

”Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten, koulutuksen järjestäjien sekä työnantajien tulee arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Edistämisvelvollisuutta toteutettaessa tulee ottaa huomioon alkuperä, ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto ja muut yhdenvertaisuuslaissa kielletyt erotteluperusteet. Edistämistoimenpiteiden tarkoituksena on turvata kaikkien henkilöiden tosiasiallisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää eri viranomaisten palveluita, kouluttautua ja edetä työuralla.” Lähde: https://yhdenvertaisuus.fi/yhdenvertaisuussuunnittelu

Kunnat ovat keskeisessä asemassa kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä samalla hyvinvoinnin edistämisessä. Lappeenrannan kaupunki on jo laatinut osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman, jossa on huomioitu yhdenvertaisuuden toimintaperiaatteet palveluiden suunnittelussa ja asukkaiden osallistamisessa.

Lappeenrannan kaupunki on linjannut, että palveluja koskevan yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman valmistelutyö käynnistetään osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman valmistuttua.  Lappeenrannan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan elokuussa 2020 Lappeenrannan kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman.

- Koronaepidemia on osittain hidastanut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman valmistelutyön käynnistymistä. Valmistelutyö käynnistettiin keväällä 2021. Valmistelutyössä on hyödynnetty Kuntaliiton ”Kaikkien kasvojen kunta” -opasta, kertoo Sanna Natunen, kaupungin hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö.

Yhdenvertaisuutta_Kuva Canva.jpg- Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman valmistelussa keskeisessä roolissa ovat lappeenrantalaisten kokemukset ja toiveet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta. Suunnitelman laatimisessa pyritään huomioimaan laajasti eri väestöryhmät ja kuulemaan myös eri vähemmistöryhmiä, täsmentää Pia Pulliainen, kaupungin osallisuuskoordinaattori, suunnitelman tekoa.

Suunnitelma viedään kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2021 loppuun mennessä ja sen toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain.

Asukkaiden kuulemista toteutetaan muun muassa sähköisellä kyselyllä sekä kohtaamalla asukkaita Greenreality-karnevaalien yhteydessä.

Asukkaat voivat tulla keskiviikkona 25.8. Greenreality -karvenaaleille keskustelemaan ja kertomaan omia tuntemuksiaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Lappeenrannassa. - Me suunnitelmaa työstävät olemme mukana karnevaaleilla vastaamassa kysymyksiin, kertoo osallisuuskoordinaattori Niina Ljungkvist Lappeenrannan kaupungilta. - Haluamme rohkaista eri-ikäisiä, eri sukupuolia edustavia sekä erilaisiin kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia kertomaan kokemuksistaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Lappeenrannassa, jatkaa Ljungkvist.

Sähköinen kysely toteutetaan suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Kyselyyn voi vastata sekä sähköisesti internetin kautta että myös paperilomakkeella Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelupiste Winkissä, Villimiehenkatu 1. Kysely on avoinna pe 17.9.2021 saakka. Suomenkielinen kysely on jo vastattavissa ja englannin sekä venäjänkielinen kysely julkaistaan pe 27.8. mennessä.

Linkki suomenkieliseen kyselyyn: 

https://response.questback.com/lappeenrannankaupunki/yhdenvertaisuussuunnitelma

Linkki englannin/ venäjänkieliseen kyselyyn:

You can fill in the equality and non-discrimination survey in English: 

https://response.questback.com/lappeenrannankaupunki/yhdenvertaisuuden

На опрос по равенству и равноправию в сфере муниципальных услуг можно ответить на русском языке:

https://response.questback.com/lappeenrannankaupunki/yhdenvertaisuuden

Karnevaaleilla käytyjä keskusteluita sekä kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään suunnitelman teossa.

Kaupungin vaikuttamistoimielimet, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, ovat mukana suunnittelutyössä ja myös järjestökenttää halutaan saada mukaan laajasti sekä nykytilan kartoitukseen että toimenpiteiden suunnitteluun kaupungin toimialojen ohella.

- Lappeenrannan kaupunki tulee kiinnittämään huomiota yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen tulevina vuosina myös Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyöskentelyn ohjaamana, toteaa Niina Ljungkvist, joka toimii myös kaupungin Lapsiystävällinen kunta -koordinaattorina.

- Lapsiystävällinen kunta -ohjelmassa toteutettiin alkuvuodesta nykytilan kartoitus, jonka myötä ilmeni muun muassa tarpeita panostaa eri kieliryhmien, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien, sekä toimintarajoitteisten lasten ja nuorten palveluihin ja vapaa-ajan toimintoihin. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma tukee myös Lapsiystävällinen kunta -tavoitteiden toteutumista ja eri ikäisten kuntalaisten yhdenvertaisten palvelujen toteutumista, kertoo Ljungkvist.

Lisätietoja:

Sanna Natunen, hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 522 9373, sähköposti: sanna.natunen@lappeenranta.fi

Niina Ljungkvist, osallisuuskoordinaattori, Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori, Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimi, puh: 040 6554 770, sähköposti: niina.ljungkvist@lappeenranta.fi

Pia Pulliainen, osallisuuskoordinaattori, Meidän Lappeenranta -toiminta, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 5494 740, sähköposti: pia.pulliainen@lappeenranta.fi

Kuva Canva.