Etusivu Lappeenrannan kaupungin palvelutoimintaan muutoksia – ratkaisujen avulla pyritään säilyttämään koronavirustilanne perustasolla
Ajankohtaista

Lappeenrannan kaupungin palvelutoimintaan muutoksia – ratkaisujen avulla pyritään säilyttämään koronavirustilanne perustasolla

(27.11.2020)

Lappeenrannan kaupunki on päättänyt ennakoivista toimenpiteistä, joiden avulla pyritään ehkäisemään koronavirusepidemian leviäminen ja säilyttämään nykyinen hyvä sairastuvuustilanne alueella. Osa toimista otetaan käyttöön välittömästi. Muiden toimien osalta seurataan tilannetta ja niitä otetaan käyttöön, mikäli tilanne pahenee.

Koronavirus kuva_386x228.jpgEtelä-Karjalan COVID-19 tilannekuvaryhmä asetti Etelä-Karjalaan 28.11. alkaen vahvan kasvomaskisuosituksen ja päätti muista alueellisista suosituksista. Maskia tulee käyttää kaikissa julkisissa tiloissa.

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan kaupunki suhtautuu äärimmäisellä vakavuudella tilanteeseen ja korostaa myös väestön vastuuta, jotta tilanne voidaan pitää Etelä-Karjalassa nykyiseen tapaan perustasolla.

- Huomioimme alueellisen tilannekuvaryhmän suositukset toiminnassamme. Olemme myös päättäneet muistakin ennakoivista, palveluihimme vaikuttavista toimenpiteistä, joilla pyrimme estämään koronan leviämisen. Kaupunki haluaa samalla säilyttää palvelutoimintansa mahdollisimman normaalina ja turvallisena.

- Tilanne on erittäin vakava, ja suositusten noudattamisen tärkeyttä ei voi korostaa tarpeeksi. Väestön toiminta on ratkaisevassa roolissa. Jokaisen meistä tulisi nyt toimia esimerkillisesti ja huolehtia omalla, suositusten mukaisella vastuullisella toiminnallaan myös muiden terveydestä.

Lappeenrannan kaupunki tekee jatkuvaa varautumissuunnittelua ja seuraa tarkasti koronatilanteen kehittymistä sekä viranomaisten suosituksia ja ohjeistuksia. Kaupunki tiedottaa tarvittaessa lisää tilanteen vaikutuksista toimintaansa.

Kaupungin koronavirustilannetta koskeva infotilanne löytyy osoitteesta www.lappeenranta.fi/koronavirustilanne. Siellä julkaistaan tietoa kaupungin toimintaan liittyvistä vaikutuksista sekä myös Eksoten tiedotteet.

Lappeenrannan kaupungin toiminta, 27.11.2020:

Asiakaspalvelu, asiointi ja tilat:

Asiakaspalvelutoimintaa jatketaan toistaiseksi palvelupisteissäkin fyysiset etäisyydet, hygienia ja suojamaskit korostetusti huomioiden sekä suojapleksejä hyödyntäen. Asiakaspalvelu siirtyy kuitenkin samalla laajalti hyödyntämään sähköisiä palveluita. Kaupunki kehottaakin palveluidensa asiakkaita ottamaan yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse tai puhelimitse.

Kaupungin palvelu- ja toimipisteiden henkilöstö ottaa viimeistään ma 30.11. alkaen käyttöön kasvomaskit tai suojavisiirit. Ohjeistus koskee kaikkia kaupungin palvelu- ja toimipisteitä lukuun ottamatta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstöä. Kaupunki kehottaa myös palvelupisteissä asioivia henkilöitä käyttämään kasvomaskeja.

Kaupungin tilat järjestellään niin, että niissä voidaan aiempaa vahvemmin noudattaa turvavälejä mahdollisimman hyvin. Siivoukseen ja hygienia-asioihin kiinnitetään normaaliin tapaan vahvasti huomiota.

Kaupungintalo

Kaupungintalo on avoinna ma–pe klo 8–17.

Winkki ja matkailuneuvonta

Winkki on avoinna ma–pe klo 8.30–16.30. Matkailuneuvonta on avoinna kauppakeskus IsoKristiinassa ma–pe klo 10–17.

Wirma yrityspalvelut

Yritysneuvontaa ja korona-apua on tarjolla virka-aikaan laajasti kuntarajat ylittävänä yhteistyönä. Lisätietoa yritysten ja yrittäjien tukemisesta Wirman sivustolla.

Nähtävillä olevat kaavat ja suunnitelmat

Nähtäville asetettuihin kaava-aineistoihin ja katusuunnitelmiin voi tutustua poikkeuksellisesti kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkissä sen aukioloaikoina osoitteessa Villimiehenkatu 1 (1. kerros) ja verkossa.

Lisätietoja kaavoituksen verkkosivuilla.

Maaomaisuuden hallinta

Maaomaisuuden hallinta palvelee asiakkaita ajanvarauksella, puhelimitse, sähköpostitse sekä sähköisesti. Myös kauppakirjoja ja vuokrasopimuksia voi allekirjoittaa sähköisesti.

Henkilökohtaisia tapaamisia varten varataan aika etukäteen. Tapaamiset järjestetään asiakaspalveluhuoneessa, joka on varustettu suojapleksillä sekä käsidesillä.

Yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivustolta.

Ympäristötoimi

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi palvelee asiakkaita ajanvarauksella, puhelimitse, sähköpostitse sekä sähköisesti. Henkilökohtaisia tapaamisia varten varataan aika etukäteen.

Eläinlääkäripalvelut toimivat normaalisti, tarkemmat tiedot kaupungin verkkosivustolla.

Varhaiskasvatus:

Varhaiskasvatus pidetään normaalisti toiminnassa, mutta hygieniaan ja muihin suosituksiin kiinnitetään erityistä huomiota. Ulkopuolisten kohtaamiset pyritään minimoimaan varhaiskasvatuksen tiloissa.

Varhaiskasvatuksen tiloissa vierailevien henkilöiden suositellaan käyttävän maskia. Huoltajilta ei toistaiseksi edellytetä maskin käyttöä tuodessaan tai hakiessaan lapsia. Eksoten maskisuositus ei koske myöskään varhaiskasvatuspalvelujen piiriin kuuluvia lapsia.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi

Asiakaspalvelu avoinna ma–pe klo 9–12 ja klo 13–15, ovelta saa käyttöön käsidesiä sekä suojamaskin.

Perusopetus ja lukiot:

Peruskoulujen ja lukioiden tiloissa asioiville koulun ulkopuolisille henkilöille sekä muiden työnantajien palveluksessa oleville kouluissa työskenteleville työntekijöille suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Peruskoulujen henkilöstö voi halutessaan käyttää työnantajan hankkimia kasvomaskeja. Käyttöä suositellaan vahvasti välttämättömissä lähipalavereissa, joissa riittäviä etäisyyksiä ei ole mahdollista järjestää.

Vahva maskisuositus koskee myös lakkiaisiin osallistuvia henkilöitä.

Vanhempainillat pidetään etäyhteydellä.

Lukioissa henkilöstön ohella myös opiskelijoille on annettu vahva suositus käyttää kasvomaskia tai suojavisiiriä 30.11. alkaen.

Nuorisotilat ja -toiminta sekä Ohjaamo:

Nuorisotilat ja Ohjaamo pidetään toistaiseksi normaalisti auki, ja turvavälejä noudatetaan korostetusti.

Henkilökunta käyttää muiden kaupungin toimipisteiden henkilöstön tapaan maskeja näyttääkseen samalla esimerkkiä nuorille. Nuorisotoimi suosittelee vahvasti myös yli 15-vuotiaille nuorille kasvomaskien käyttämistä.

Lisätietoa nuorisotoimen toiminnasta ja aukioloajoista nuorisotoimen verkkosivulta.

Kirjastot:

Kirjastojen lainaustoiminta jatkuu toistaiseksi normaaliin tapaan. Kirjastojen tapahtumissa noudatetaan voimassa olevia osallistujarajoituksia.

Kirjastojen muuta toimintaa valmistaudutaan rajoittamaan tai tarvittaessa keskeyttämään tilanteen ja harkinnan mukaan.

Kävijöitä kehotetaan vahvasti käyttämään kasvomaskeja Eksoten maskisuosituksen mukaisesti.

Liikuntatoimi ja liikuntapaikat:

Kaupungin liikuntatiloissa suositellaan vahvasti käyttämään maskia muualla kuin itse urheilusuorituksessa.

Liikuntatoimi ohjeistaa tilojensa käyttäjiä, jotta harrastustoiminnassa voitaisiin välttää ylimääräisiä kohtaamisia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsien tuomista harrastuksiin porrastetusti. Lisäksi seuroja kehotetaan miettimään harjoitusten sisältöjä niin, että turvalliset välimatkat säilyvät.

Uimahallien ja Myllysaaren saunojen kävijämääriä rajoitetaan tarvittaessa.

Liikuntaryhmissä käyviä ohjeistetaan tarvittaessa tarkemmin erikseen.

Kaupunginteatteri- ja orkesteri:

Kaupunginteatterin näytöksissä ja kaupunginorkesterin konserteissa on läpi syksyn jo noudatettu tiukimpia mahdollisia rajoituksia ja suosituksia yleisötilaisuuksiin liittyen. Turvallisesti järjestettävä näytös- ja konserttitoiminta jatkuu toistaiseksi.

Kävijöitä kehotetaan vahvasti käyttämään kasvomaskeja Eksoten maskisuosituksen mukaisesti.

Museot:

Toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti. Tiloissa noudatetaan turvavälejä ja panostetaan hygienia-asioihin. Tapahtumissa noudatetaan voimassa olevia osallistujarajoituksia.

Kävijöitä kehotetaan vahvasti käyttämään kasvomaskeja Eksoten maskisuosituksen mukaisesti.

Joukkoliikenne:

Joukkoliikenne ja koulukuljetukset liikennöidään normaalisti viranomaisohjeistuksia noudattaen. Maskisuositus on voimassa myös joukkoliikenteessä.

Kaupungin järjestämät tapahtumat:

Kaupungin järjestämät tapahtumat suunnitellaan ja järjestetään viranomaisohjeiden mukaisesti ja niitä tarkasti noudattaen.

Kaikista kaupungin järjestämistä yli 50 henkilön tapahtumista tehdään poliisille yleisötilaisuusilmoitus ja yhdessä viranomaisen kanssa neuvotellaan mahdollisista lisätoimenpiteistä, kuten järjestyksenvalvojien määrästä. Koronatilanteen muuttuessa tapahtumien järjestelyissä saatetaan tehdä muutoksia. Tapahtumat voidaan myös peruuttaa kokonaan, mikäli tilanne sen vaatii.

Kaupunki kehottaa kaikkia tapahtumissa vierailevia noudattamaan voimassa olevia suosituksia. Tapahtumia koskevista turvallisuusasioista tiedotetaan tapahtumakohtaisesti erikseen.

Kaupungin henkilöstö:

Kaupungin henkilöstöä on ohjeistettu noudattamaan kaikkia voimassa olevia suosituksia, myös maskisuositusta.

Henkilöstö siirtyy aiempaa laajemmin etätöihin siinä määrin kuin se työtehtävien hoitamisen puolesta on mahdollista. Kokoukset on siirretty järjestettäväksi verkossa.  Jotta palvelutoiminta voidaan säilyttää normaalilla tasolla, kiinnitetään korostetusti huomiota myös työvuorojen suunnitteluun.

Kaupunki on lisäksi ohjeistanut henkilöstöään välttämään matkustamista.

Lisätietoja:

Kaupungin varautumisesta yleisesti:
turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen
puh. 040 358 1443, ari-pekka.meuronen(at)lappeenranta.fi

Matkailu, tapahtumat ja asiakaspalvelu:
matkailu-, markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja Mirka Rahman
puh. 040 849 9161, mirka.rahman(at)lappeenranta.fi

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala:
toimialajohtaja Tuija Willberg,
puh. 040 070 5875, tuija.willberg(at)lappeenranta.fi

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala:
toimialajohtaja Pasi Leimi
puh. 040 740 1643, pasi.leimi(at)lappeenranta.fi