Etusivu Haut perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä 2021
Ajankohtaista

Haut perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä 2021

(9.12.2020)
9. lk oppilaiden huoltajille

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa www.opintopolku.fi.

Yhteinen hakuaika perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin

Hakuaika kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin on 23.2.-23.3.2021. Vaikka hakuaika on yhteinen, on jokaisella koulutusmuodolla oma hakunsa ja hakulomakkeensa.

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

 • Ammatilliset perustutkinnot
 • Lukiokoulutus

Hakija voi merkitä hakemukseensa 1 - 5 hakutoivetta mieluisuus järjestyessä. Hakutoivejärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen. Hakija hyväksytään ylimmälle hakutoiveelle, johon hänen pisteensä riittävät, ja alemmat hakutoiveet peruuntuvat. Ylemmän hakutoiveen opiskelupaikan vastaanottamatta jättäminen ei muuta tilannetta.

Hakija ei ilmoita hakulomakkeella arvosanoja, koska oppilaitokset toimittavat päättötodistusten arvosanat suoraan opiskelijavalintarekisteriin.

Jos hakija hakee musiikkialan, tanssialan, liikunnanohjauksen tai sirkusalan perustutkintoon, hänen tulee tarkistaa oppilaitoksen nettisivuilta, pitääkö hänen täyttää yhteishaun hakemuksen lisäksi myös oppilaitoksen oma lisätietolomake ja postittaa se oppilaitokseen hakuaikana. Lomakkeet ja lisätiedot löytyvät oppilaitosten omilta nettisivuilta.

Urheilijoiden ammatillinen koulutus

Ammatilliseen koulutukseen haetaan yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ja lisäksi on täytettävä lisätietolomake. Jatkuvien hakujen hakuajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista päättävät koulutuksen järjestäjät.

Harkintaan perustuva valinta ammatilliseen koulutukseen

Hakijalla voi olla jokin erityinen henkilökohtainen syy, jonka vuoksi hän hakee harkintaan perustuvassa valinnassa (oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt tai riittämätön tutkintokielen kielitaito) ammatilliseen koulutukseen. Kaikki perustelut ja todistukset on lähetettävä hakuaikana kaikkiin niihin oppilaitoksiin, joihin hän hakee harkintaan perustuvan valinnan menettelyllä. Liitteiden mukana tulee lähettää hakemusnumero ja hakijan nimi.

Pääsy- tai soveltuvuuskokeet

Mikäli koulutuksen järjestäjä järjestää pääsy- tai soveltuvuuskokeen, kutsutaan kokeeseen kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakija saa kutsun ylimpään saman valintakoeryhmän hakutoiveeseen.

Valintakoeryhmällä tarkoitetaan koulutuksia, jotka käyttävät opiskelijavalinnassaan samaa pääsy- ja soveltuvuuskoetulosta (esim. matkailualan pt on valintaryhmä). Jos hakija ei osallistu kokeeseen, hän ei voi tulla hyväksytyksi kyseiseen koulutukseen.

Seuraavissa tutkinnoissa kokeeseen osallistumattomuus tai 0 pistettä aiheuttaa hylkäämisen:

 • sosiaali-ja terveysalan perustutkinto
 • lääkealan perustutkinto
 • hammastekniikan perustutkinto
 • välinehuoltoalan perustutkinto
 • kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
 • lentokoneasennuksen perustutkinto
 • merenkulualan perustutkinto
 • turvallisuusalan perustutkinto. 

Seuraaviin tutkintoihin huomioidaan vain koulutuksen järjestäjän oma koe:

 • taideteollisuusalan pt
 • media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt
 • tanssialan pt
 • musiikkialan pt
 • sirkusalan pt
 • lentokoneasennuksen pt
 • liikunnanohjauksen pt
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisala.

Jos hakija ei osallistu em. tutkintojen kokeeseen tai hän saa kokeesta 0 pistettä, hän ei voi tulla hyväksytyksi koulutukseen.

Yleiset pääsyvaatimukset

Yhteishaussa mukana olevaan koulutukseen on yleisenä pohjakouluvaatimuksena perusopetuksen oppimäärän suorittaminen.

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Tämä edellyttää, ettei opintoihin liittyviä turvallisuusvaatimuksia voida täyttää ja sitä, ettei estettä voida kohtuullisin toimin esimerkiksi opiskelijahuollon ja opiskeluterveydenhuollon palveluilla, apuvälineillä tai muulla tuella poistaa.
Hakija ilmoittaa hakulomakkeella, onko hänellä terveydellisiä seikkoja, jotka voivat vaikuttaa valintaan. Jos hakija on vastannut ”kyllä”, koulutuksen järjestäjä voi pyytää opiskelijaksi hyväksytyltä tarkempia tietoja arvioidakseen pystyykö hakija suoriutumaan opinnoista ja työtehtävistä.

Terveydentilavaatimuksia on seuraavissa perustutkinnoissa tai osaamisaloissa (ns. SORA-tutkinnot):

 • hammastekniikan perustutkinto
 • kaivostyön osaamisala (kaivosalan perustutkinto)
 • kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
 • kuljetuspalvelujen osaamisala ja lentoasemapalvelujen osaamisala (logistiikan perustutkinto)
 • lentokoneasennuksen perustutkinto
 • liikunnanohjauksen perustutkinto
 • lääkealan perustutkinto
 • maanrakennuskoneenkuljetuksen osaamisala (rakennusalan perustutkinto)
 • merenkulkualan perustutkinto
 • metsäkoneenkuljetuksen osaamisala (metsäalan perustutkinto)
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • turvallisuusalan perustutkinto.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset: Opintopolku.fi > Ammatillinen koulutus > Hakijan terveys. Koulun opinto-ohjaaja ja terveydenhoitaja auttavat selvittelemään ammatinvalintaan liittyviä terveydellisiä näkökohtia.

Vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Vaativana erityisenä tukena järjestettävät

 • ammatilliset perustutkinnot
 • ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa on mahdollista hakea yhdellä hakulomakkeella enintään 5 hakutoiveeseen. Hakutoiveet on asetettava mieluisuusjärjestykseen.

Koulutuksen järjestäjät päättävät valintaperusteista.

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku

 • lisäopetus
 • ammatilliseen koulutuksen valmentava koulutus (VALMA)
 • maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmitava koulutus (LUVA)
Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa on mahdollista hakea yhdellä hakulomakkeella enintään 3 hakutoiveeseen. Hakutoiveet on asetettava mieluisuusjärjestykseen.

Koulutuksen järjestäjät päättävät valintaperusteista.

Hakuohjeita

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Koko maan koulutustarjonta, valintaperusteet, hakulomake ja hakemiseen liittyvät ohjeet löytyvät osoitteesta www.opintopolku.fi.

Nettihaussa järjestelmä tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on syötetty, ja antaa hakijalle tarvittaessa ohjausta lomakkeen jokaisessa kohdassa. Hakija voi harjoitella hakemuksen täyttämistä ja tutustua kevään ja kesän koulutustarjontaan Opintopolun demo-versiossa osoitteessa demo-opintopolku.fi. Nettihaun demo suljetaan 19.2. Demoversioon tehdyt hakemukset eivät tallennu opiskelijavalintarekisteriin.

Opintopolku.fi:n Ysi-info -osiossa huoltajille tietoa

Opintopolku.fi:n sivulle Ysiluokkalaisen huoltajalle (Koulutuksen valinta > Mitä peruskoulun jälkeen?) on koottu perustiedot peruskoulun jälkeisistä koulutuksista ja Suomen koulutusjärjestelmästä

Hakemuksen täyttäminen

Hakija täyttää hakemuksen netissä omilla yhteystiedoillaan. On tärkeää, että hakija ilmoittaa sähköposti-kentässä oman sähköpostisosoitteensa, koska hän saa siihen kuittauksen hakemuksen perillemenosta. On hyvä täyttää lisäksi huoltajan sähköpostiosoite, koska kuittaus lähtee myös huoltajan sähköpostiosoitteeseen.

Huoltajan kuuleminen

Huoltajaa tulee kuulla nuoren hakeutuessa koulutukseen, joten oppilaan tulee tulostaa hakemus ja toimittaa se koululle huoltajan allekirjoituksella varustettuna yhteishakuaikana koulun antamaan määräaikaan mennessä.

Peruskoulun opinto-ohjaajalla on mahdollisuus nähdä ja tarkistaa hakijan hakutoiveet opiskelijavalintarekisteristä. Tarvittaessa opinto-ohjaaja voi kertoa hakijan hakutoiveet vanhemmille, jos he niitä tiedustelevat.

Hakulomakkeen tiedot tallennetaan ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun hakijarekisteriin. Hakija voi tarkistaa rekisterissä olevat tiedot Opetushallituksesta (lisätietoja puh. 029 533 1010).

Hakutoivemuutokset

Hakutoiveita ja hakutoivejärjestystä voi muuttaa vain hakuaikana.

Jos hakija ilmoittaa hakemuksella sähköpostiosoitteensa, hän saa sähköpostiinsa vahvistusviestin hakemuksen perillemenosta. Viesti sisältää myös muokkauslinkin, jonka kautta hakija pääsee itse lisäämään ja poistamaan hakutoiveita tai vaihtamaan hakutoiveiden järjestystä. Jos hakija on ilmoittanut hakemuksella huoltajansa sähköpostiosoitteen, vahvistusviesti tehdyistä hakutoivemuutoksista lähtee myös huoltajan sähköpostiin.

Jos hakijalla ei ole sähköpostia käytössä, hakutoivemuutoksen voi tehdä myös kirjallisesti Opetushallituksen neuvontapalveluun tai vahvasti tunnistautumalla Oma Opintopolku-palvelussa.

Opiskelijavalinnan tulokset

Oppilaitokset ilmoittavat valintojen tulokset hakijoille aikaisintaan 17.6.2021.

Opetushallitus lähettää lisäksi kaikille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille sähköisen tuloskirjeen. Opiskelijan tulee mahdollisimman pian tuloksen saatuaan ottaa opiskelupaikka vastaan, mutta viimeistään 1.7.2021. Jälkiohjauskirjeet ilman opiskelupaikkaa jääneille postitetaan myös aikaisintaan 17.6.2021.

Hakijalle lähetetään sähköpostiin opiskelijavalinnan tulos. Hyväksytyt hakijat saavat lisäksi sähköpostissa linkin, jonka kautta voi ottaa opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautua läsnä olevaksi ilman vahvaa tunnistautumista. Lisäksi Opetushallitus lähettää sähköpostitse ennakkokirjeen noin viikkoa ennen opiskelijavalintojen tulosten julkaisua. Kirje sisältää tietoa muun muassa paikan vastaanottamisesta sekä päivämääristä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Hyväksytty hakija saa sähköpostiinsa linkin, jonka kautta voi ottaa opiskelupaikan vastaan. Linkki lähtee hakijalle myös silloin, kun hänet on hyväksytty varasijalta. Paikan vastaanottaminen linkin kautta ei vaadi vahvaa tunnistautumista. Vahva tunnistautuminen verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella koskee vain lisäpalveluna tarjottavaa Oma Opintopolku -palvelua.

Oppilaitokset voivat lisäksi edellyttää, että hyväksytty hakija ilmoittaa paikan vastaanottamisesta oppilaitokseen (oppilaitoksen ohjeistamalla tavalla).

Jatkuvat haut ja lisähaut

Vapaiksi jääneille ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen paikoille haetaan jatkuvassa haussa (ammatillinen perustutkinto, VALMA - ja TELMA –koulutukset). Jatkuvissa hauissa oppilaitokset päättävät hakuajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista.

Lisätietoja

Tietoja koulutustarjonnasta ja koulutukseen hakeutumisesta saa

 • peruskoulujen opinto-ohjaajilta
 • lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista
 • www.opintopolku.fi
 • Opintopolun hakuneuvonta
  neuvonta@opintopolku.fi (hakijat)
  puh. 029 533 1010, auki ti-to klo 9-11
  Postiosoite: Opintopolun hakuneuvonta, Opetushallitus, PL 38, 005310 Helsinki

Toivomme, että huoltajat valmistautuvat ja paneutuvat peruskoulun päättövaiheessa olevan nuoren kanssa yhteishakuun huolella ja mahdollisuuksiensa mukaan osallistuvat verkossa olevan hakulomakkeen täyttämiseen yhdessä nuoren kanssa.

Terveisin

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut

Mari Routti
opetustoimenjohtaja