Valitse taso

Maa-ainesten ottaminen

 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi valmistelee maa-ainesten ottolupia Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien alueilla. Luumäellä maa-aineslupien käsittely tehdään omassa kunnassa.

Maa-ainesten ottolupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen poiskuljetettavaksi taikka varastoitavaksi paikalla tai jalostettavaksi. Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan tavanomaista kotitarvekäyttöä varten maanomistajan omaan asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarveottoa ei ole esim. maa-aineksen ottaminen tiehoitokunnan ylläpitämän tien kunnossapitoon.

Maa-ainesluvan myöntää:
Lupalautakunta
PL 302, Pohjolankatu 14
53101 Lappeenranta.

Lupaa maa-aineksen ottamiseen haetaan kirjallisesti
- Lupahakemus liitteineen kahtena kappaleena
- Ottosuunnitelmaselostus neljänä kappaleena

Lupahakemus on saatavissa sähköisenä (ks. linkit). Tarkempi ohje maa-ainesluvan hakemisesta löytyy liitetiedostona ja lisätietoja saa ympäristötarkastajilta.

Maa-aineslain mukainen vuosittainen ottomäärä ilmoitetaan Notto-tietojärjestelmään. Kotitarveotosta ilmoitetaan lomakepankista löytyvällä lomakkeella.