Valitse taso

Pohjavedet

Huhtiniemen kvuokot.jpgSalpausselät hallitsevat Kaakkois-Suomen maisemaa. Reunamuodostumat (Salpausselkä I ja II) sekä niihin liittyvät harjualueet ja deltat kattavat Kaakkois-Suomen merkittävimmät pohjavesialueet.

Pohjavedellä tarkoitetaan maaperään ja kallioperän halkeamiin varastoitunutta vettä. Pohjavettä on käytännössä kaikkialla, mutta maaperän ominaisuudet määrittävät kuinka hyvin pohjavesi on alueella hyödynnettävissä. Pohjavesialueet tarkoittavat alueita, joilla pohjavettä muodostuu ja on hyödynnettävissä niin paljon, että vettä on tarvittaessa mahdollista käyttää yhdyskunnan vedenoton tarpeisiin. Pohjavesialueista on omiksi alueikseen eroteltu pohjaveden muodostumisalueet, joilla maaperä on erityisen hyvin vettä johtavaa ja ne ovat siten pohjaveden muodostumisen kannalta erityisen keskeisiä alueita.

Pohjavesien luokitus
I luokan pohjavesialue, eli vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella tarkoitetaan pohjavesialuetta, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan suunnitelmien mukaan käyttämään 20-30 vuoden kuluessa 
II luokan pohjavesialue, eli vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella tarkoitetaan  pohjavesialuetta, joka soveltuu
yhteisvedenhankintaan, mutta jolle toistaiseksi ei ole osoitettavissa käyttöä
yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa ja
III luokan pohjavesialue, eli muulla pohjavesialueella tarkoitetaan alueita, joiden hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi.

Lappeenrannan seudun alueella oli vuoden 2012 lopussa käytössä 21 pohjavedenottamoa, joilta vettä otetaan talousvedeksi.

Tärkeät (I-luokan) pohjavesialueet Lappeenrannan seudun alueella (pohjavesialueen numero/tunnus, pohjavesialueen nimi)

0540502 Hanhikemppi Lappeenranta   0544175 Heimala Luumäki 
0540501 A Huhtiniemi Lappeenranta 0544103 Kaunisranta Luumäki
0540501 B Huhtiniemi Lappeenranta 0544146 Keijaskangas Luumäki
0540504 Jousikangas Lappeenranta 0544101 Taavetti Luumäki
0517351 A Joutsenonkangas Lappeenranta 0544104 Uro Luumäki
0540523 Konnunkangas Lappeenranta 0573902 Ojasti Savitaipale
0540503 Lappeenrannan meijeri Lappeenranta    0573925 Pettilä Savitaipale  
0517303 Leppäsmäki Lappeenranta 0573901 Ukonkuoppa Savitaipale
0540513 Raippo Lappeenranta 0583112 Ampumaradankangas Taipalsaari
0517301 Tiuruniemi Lappeenranta 0583123 Nikkilä Taipalsaari
0517302 Ukonhauta Lappeenranta 0583102 Saimaanharju Taipalsaari

Pohjavesialueita voi tarkastella Maanmittauslaitoksen koordinoiman Karttaikkuna-palvelun kautta (ks. linkki alla) tai ladata ne  pdf-muodossa alla olevan linkin kautta ympäristöhallinnon sivulta.

Lisätietoja saa ympäristötarkastajilta.