Palvelut
Valitse taso

Puiden kaatoluvat

Puiden kaataminen asemakaava-alueella

Asemakaava-alueella puiden kaataminen on aina luvanvaraista. Yksittäisten puiden kaatoluvat tonttipuille myöntää rakennustarkastaja ja vähäistä suuremmille puunkaatotoimenpiteille tarvittavan maisematyöluvan lupalautakunta. Kaupungin puistojen ja taajamametsien osalta asiakaspalvelusta puiden kaatoasioissa vastaa elinvoima- ja kaupunkikehitystoimialan kadut ja ympäristö ja taajamametsien laajemmista hoito- ja hakkuutöistä maaomaisuuden hallinnan metsätalouspalvelut.

Tonttipuut

Rakennetuilla alueilla yksityiset tontit, kaupungin vuokratontit, kerrostalotontit, teollisuustontit kaatoluvat myöntää rakennusvalvonta.

Yhteystiedot:
Jari Ukkonen, 040 505 2356

Joutsenon alue
Jari Ukkonen, 040 505 2356

Kaupungin puistojen ja taajamametsien yksittäiset puut

Asiakaspalvelusta vastaa elinvoima- ja kaupunkikehitystoimialan kadut ja ympäristö.

Jari Ukkonen, 040 505 2356

Asemakaava-alueen taajamametsien hoito- ja hakkuutyöt

Laajemmista hoito- ja hakkuutöistä vastaa elinvoima- ja kaupunkikehitystoimialan maaomaisuuden hallinta (metsätalouspalvelut). Kohteet löytyvät metsätalouspalveluiden kotisivulta.

Maaomaisuuden hallinnan metsätalouspalveluiden vastuulle kuuluvat myös uusien rakennusalueiden (tontit, kadut, johtolinjat jne.) hakkuut ja haja-asutusalueen kaupungin vuokratonttien puiden poistot.

Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamat vähäistä suuremmat toimenpiteet eli vähäistä suuremmat hakkuut

- Asemakaava-alueella yksityisten muut kuin rakennettujen alueiden tonttimaat
- Yleiskaava-alueilla (Keskustaajaman yleiskaavan V-alueilla sekä Mikonsaaren ja Läntisen saaristoalueen osayleiskaavojen MU- ja V-alueilla)

Maankäyttöluvasta edellä mainituille hakkuille päättää lupalautakunta ja esityksen valmistelee elinvoima- ja kaupunkikehitystoimialan kaupunkisuunnittelu.