Valitse taso

CO2-raportti

Viikottainen päästökuvaaja ilmoittaa tärkeimpien ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasujen päästömäärät

  • hiilidioksidi (CO2)
  • metaani (CH4)
  • dityppioksidi (N2O)

Päästöjen viikkotilastot koostuvat kolmesta sektorista, jotka ovat:

  • kuluttajien sähkönkulutus  
  • tieliikenne  
  • rakennusten lämmitys

Ajantasainen tilanne

Nämä kolme osa-aluetta kattavat yli 90 prosenttia kuluttajien tuottamista päästöistä.
Teollisuus ei ole mukana näissä päästölaskelmissa.