Valitse taso
SHEM-WP kemikaaliton vedenpuhdistus

Innovative Natural Solutions of Shungite & EM-technology for Water Purification (SHEM-WP)

Testaamme ja kehitämme innovatiivista, kemikaalitonta suodatinratkaisua hule-/valumavesien käsittelyyn, joilla tehostetaan ravinteiden, metallien ja muiden haitta-aineiden poistoa. Ratkaisu perustuu Lappeenrannan Sammonlahden kosteikolla sekä Lemin Nukkalammella testattuun EM-teknologiaan ja petroskoilaiseen shungiitti-mineraaliin.

Pietarin kanava 78 uutisointi 24.3.2019 hankkeesta

Kava 78 logo playlla, pienempi2.jpg

3-vuotisen (2019-2021) hankkeen pääosin rahoittaa Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelma. Hankepartnerit: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi (Lead Partner), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, SC Minerals (Pietari), geologinen instituutti (Petroskoi).

 

Sammonlanden kosteikko ennen ja jälkeen mutapallojen 2016.jpg

EM-kenttäkokeita Sammonlahden kosteikolla 2016. Jo 2 viikon kuluttua testin aloittamisesta oli havaittavissa selkeä muutos.

SHEM-WP –project test and develop innovative, chemical free filters for increasing  removal of nutrients, metals and other impurities in storm waters and constructed wet land waters before they reach water body. Solution is based on EM-technology and shungite-mineral from Petrozavodsk, Russia. EM is effective micro-organism, which don’t participate itself in purification/removal process, but it promotes environment itself for it. EM-technology has been tested earlier in Lappeenranta Sammonlahti constructed wet land area with promising results and in Nukkalampi –pond in Lemi.

In this project EM and shungite are combined in different matrixes and tested in different environments. Two test sites are in Lappeenranta and four in St. Petersburg, Russia. Target is to develop and test filters up to 3rd generation. Project is mostly funded by South-East Finland – Russia CBC 2014-2020 program.

ENI partnerilogot yhdessä2.jpg