Valitse taso

Lappeenranta pilotoi uudenlaista lämpöakkua

Lappeenrannan kaupunki testaa uudenlaista energiavarastointijärjestelmää Mustolan lämpökeskuksen yhteydessä. Energiaa varastoidaan laitteistoon, joka perustuu materiaalien faasimuunnoksiin. Laitteiston lataus tapahtuu sähköllä ja purku lämpöenergiana. Näin saadaan liitettyä sähkö- ja lämpöjärjestelmät toisiinsa ja varastoitua sähkö lämpöenergiaksi.

Konttikuva netti.jpg

Havainnekuva lämpöakusta

Tulevaisuuden energiajärjestelmän haasteena on epätasainen tuotanto. Energiaa on käytännössä yli tarpeiden, mutta sen tuotanto on riippuvaista sääolosuhteista, kuten tuulesta ja auringon paisteesta. Tämä johtaa sähköenergian hinnan päivittäisen vaihtelun kasvuun. Tasapainoksi tarvitaan energian varastointia, jotta energiaa olisi tarjolla myös niinä hetkinä kun sitä ei tuoteta. Ongelmana on kuitenkin vielä sähkön varastointi, sillä sähkön varastointiratkaisut, kuten Litiumioniakut ovat vielä kalliita.
Samalla suuri osa energian tarpeesta on suuressa osassa maailmaa lämpöenergiaa, jonka varastointi on huomattavasti halvempaa, kuin sähköenergian. Voisikin olla kannattavaa varastoida sähkö suoraan lämmöksi. Samalla myös lämpöenergian polttoaine vaihtuu vielä usein käytettävistä fossiilisista polttoaineista yhä enemmissä määrin uusiutuvilla tuotettuun sähköön.


Energiaratkaisun on kehittänyt lappeenrantalainen startup-yritys Elstor Oy, jonka pyrkimyksenä on ollut luoda kustannustehokas ja käytännöllinen ratkaisu. Laitetta on mahdollista käyttää myös sähköverkon tasapainottamiseen käytettävänä kuormana. Testauskäytössä todennetaan laitteen käyttäytymistä ja lasketaan sen vaikutukset kustannuksiin ja hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen. Mikäli pilotti-laite täyttää sille asetetut odotukset, tarjoutuu sille Suomessa ja globaalisti laajat markkinat.
Lappeenrannan kaupunki teki päätöksen lämpöakun hankinnasta 17.4.2019 ja pilotin rakentaminen käynnistyy Lappeenrannan Mustolan teollisuusalueella vuoden 2019 loppupuolella. Laitteen tulisi olla toiminnassa kesällä 2020. Pilotti toteutetaan yhdessä Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa ja se on osa valtakunnallista EU LIFE -ohjelman rahoittamaa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) – hanketta.

Lisätietoja:

projektikoordinaattori Aleksi Porkola, 040 759 6695

ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, 0400 8152

LIFE-IP_Canemure-Finland_right pieni.pnghnsfi-CANEMURE_logo_FI_safe-small.jpg

LIFE-IP_Canemure-Finland_right.png