Kumppanuusyhteistyö

Lappeenrannan kaupunki myöntää tukea lappeenrantalaisille kolmannen sektorin toimijoille, jotka työllistävät määräajaksi palkkatuella Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen asiakkaita. Yhteistyömuodosta käytetään nimitystä kumppanuusyhteistyö.

Yhteistyökumppaneiksi haetaan säätiöitä ja yhdistyksiä, jotka täyttävät seuraavat kumppanuuskriteerit:

- toimijan kotipaikka on Lappeenranta
- toimijalla ei ole julkisia velkoja, kuten verovelkaa
- toimija vastaa itse kaikista työnantajavelvoitteista
- toimijalla tulee olla palkattavaa henkilöä varten asianmukainen työnohjaus- ja työnjohtoresurssi
- solmittavissa työsuhteissa noudatetaan alan työehtosopimuksia ja niiden mukaisia vähimmäispalkkoja
- palkattavien henkilöiden työajan tulee olla vähintään 85 %
- toimija ei saa työllistettävän henkilön palkkauskustannuksiin muita avustuksia tai tukia, lukuun ottamatta TE-hallinnon myöntämää palkkatukea
- työllistettävän tulee olla lappeenrantalainen, ensisijaisesti 200-300pv työmarkkinatukea saanut henkilö tai alle 30 vuotias nuori.

Yhteistyökumppanille maksettavan tuen määrä


Tuen määrä on 450 euroa kutakin täyttä työllistämiskuukautta kohden ja enintään 5 400 euroa vuodessa, kun toimija palkkaa pitkään työttömänä olleen henkilön vähintään 8kk määräaikaiseen työsuhteeseen. Tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Tuen määrä on työllistettävän henkilön työvoimakustannusten ja palkkatuen välinen erotus, kun toimija palkkaa palkkatuelle pitkään työttömänä olleen henkilön työnohjaajan tehtäviin määräajaksi.

Lisätietoja kumppanuudesta antaa työllisyyskoordinaattori Salla Peltonen
p. 0406528687 salla.peltonen@lappeenranta.fi


Vuodelle 2022 Lappeenrannan kaupungilla on varaus 25 kumppanuustyösuhteeseen. Mikäli yhteistyöhön halukkaita kumppaneita on tätä enemmän, on etusija sellaisilla toimijoilla, joiden tarjoama työ edistää parhaiten palkattavien henkilöiden työmarkkinavalmiuksia.