Valitse taso

Yritystoimintatonttien luovutusperiaatteet

Yritystontit
Yritystoimintatontteja ovat mm. liiketoimintatontit, joilla harjoitetaan pääasiassa vähittäis- tai tukkumyyntiä ja palvelutoimintaa sekä teollisuus- ja varastotontit, joilla voidaan rakentaa teollisuustiloja kuten tehtaita, teollisuushalleja ja korjaamoja niihin liittyvine varasto- ja muine aputiloineen sekä varastorakennuksia.

Vapaat yritystontit löytyy täältä: Yritystonttihaku

Tonttien luovutuksessa noudatetaan varaamismenettelyä, jolla tontin hallintaoikeus luovutetaan sen rakennuttajalle tai rakentajalle. Varsinainen tontin kauppa tai vuokrasopimus tehdään, kun tontti on rakennettu. Tonttia pidetään rakennettuna, kun rakennuksen perustukset ovat valmiit.

Teknisellä lautakunnalla on mahdollisuus asettaa erityisestä syystä tontteja myytäväksi tarjouskilpailun perusteella.

Liiketoimintatontit kaupunki luovuttaa pääsääntöisesti myymällä kun taas teollisuustarkoituksiin osoitetut tontit luovutetaan joko myymällä tai vuokraamalla.

Yritystoimintatonttien luovutuksessa noudatetaan ohjeellisena seuraavia kriteerejä:
Kaupungin elinkeinopohjan monipuolistaminen ja uusien työpaikkojen, yritysten ja toimialojen sijoittuminen Lappeenrantaan.

Olemassa olevien yritysten toimintamahdollisuuksien parantaminen ja niiden vahvistaminen Lappeenrannassa.

Erilaisten palveluiden sijoittuminen kaupungin eri aloille. Suomen lähialueille ja -alueilta suuntautuvan kaupan ja teollisuuden sijoittuminen Lappeenrantaan.

Yliopiston ja teknologiakeskuksen tuottamien osaamisalojen toimintojen sijoittuminen Lappeenrantaan.

Varaamismenettely
Varauksen kohteena olevasta yritystoimintatontista lähetetään vapaamuotoinen  varaushakemus kirjaamoon. Ennen hakemuksen lähettämistä on hyvä olla yhteydessä kiinteistö- ja mittaustoimeen.

Yritystontit varataan Kaupunkikehityslautakunta päätöksellä.

Varaamispäätöksen perusteella tehdään esikauppakirja tai varaamissopimus 2 vuodeksi kohteesta riippuen.

Varaamiskaudelta peritään vuokraa, joka on 5 % tontin myyntihinnasta.

Varaamiskauden aikana tontille on ryhdyttävä rakentamaan.

Mikäli tontin varaus perutaan, asetetaan tontti uudelleen haettavaksi.

Yritystoimintatonttien hinnoittelu ja yleiset luovutusehdot
Kaupunginvaltuusto on päättänyt tonttien hinnoittelun. Hinnoitteluun vaikuttaa kaavamääräykset sekä sijainti.

Vuokrat  sidotaan elinkustannusindeksiin. Yritystontit vuokrataan n. 60 vuodeksi.

Tontin rakennusoikeudesta on rakennettava kolmen ensimmäisen vuoden aikana liiketonteilla yleensä noin 80 % rakennusoikeudesta ja muilla yritystonteilla kymmenen ensimmäisen hallintavuoden aikana noin 30 %. 

Tonttia ei saa luovuttaa edelleen rakentamattomana.

Yhteyshenkilö

Yritystoimintatonttien luovutus:
Kimmo Lehtonen
Riitta Ruutiainen