Valitse taso

Maankäyttöluvat ja lyhytaikaiset maanvuokrat

Luvan tarve
Maaomaisuuden hallinta myöntää maankäyttölupia lyhytaikaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä muihin erityisiin maankäytön tarpeisiin kuten: työmaatukikohta-alueet, väliaikainen varastointi, pumppaamot ja muuntamot, tapahtumat kaupungin maalla sekä mainospaikat.

Maankäyttöluvan tai vuokraoikeuden myöntämisen yhteydessä ei ratkaista hankkeen vaatimia muita viranomaislupia. Käyttöoikeuden haltija on velvollinen hakemaan tarvittavat viranomaisluvat omalla kustannuksellaan.

Katualueen käyttö tapahtumissa
Katu alueen käyttö tapahtumissa, nosto-, kaivu ja rakennustöissä tai muu alueen rajaaminen johonkin tarkoitukseen, luvan antaa  kadut ja ympäristö.

Hinnoittelu
Maa-alueiden vuokran määrä muodostuu käyttötarkoituksen ja alueen sijainnin perusteella. Maankäyttöluvista peritään myös erillinen käsittelymaksu. Hakijan on varauduttava 1-4 viikkoa kestävään käsittelyaikaan.