Palvelut
Valitse taso

Lappeenrannan kaupungin sisäilmatyöryhmä

Kaupunginjohtajan nimeämän sisäilmatyöryhmän tavoitteena on, että kaupungin omistamissa tai vuokraamissa toimitiloissa on hyvä sisäilma.

Sisäilmaryhmä on moniammatillinen työryhmä, joka kokoontuu kuukausittain. Kaikki jäsenet toimivat työryhmässä ”oman toimensa ohella”. Ryhmällä ei ole viranomaisstatusta ja se antaa toimenpidesuosituksia. Sisäilmaryhmällä ei ole erillistä rahoitusta. Sisäilmaryhmä vastaa kaupungin sisäilmaongelmakohteiden tiedottamisesta yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa. Lisäksi sisäilmaryhmä mm. tekee tarkastuskäyntejä ja terveysriskinarviointia, priorisoi korjaushankkeita, antaa siivousohjeita ongelmakohteissa sekä seuraa tehtyjen korjausten onnistumista.

Sisäilmatyöryhmään kuuluvat:

Ari-Pekka Meuronen        konsernipalvelut, pj
Jussi Sandell työterveyshuolto
Riitta Saunajoki työterveyshuolto
Tarja Lopperi ympäristöterveydenhuolto
Kimmo Valtonen Lappeenrannan Toimitilat Oy 
Seppo Kylliäinen Lappeenrannan Toimitilat Oy
Tuija Karppanen Saimaan Tukipalvelut Oy
Leena Suomalainen Eksote / lasten ja nuorten ehkäisevät palvelut
Sanna Imeläinen Eksote / koulu- ja opiskeluterveys
Mikko Neuvonen henkilöstöyksikkö / työsuojeluvaltuutettu
Tuula Komulainen henkilöstöyksikkö / työsuojeluvaltuutettu
Kaisa Karttunen henkilöstöyksikkö / työsuojeluvaltuutettu