Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslupajaosto ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslupajaoston päätökset:

Rakennuslupa 2020-1271

405-537-1-87 Karjalaisenkylä
Metsän hakkuu

Annettu 15.10.2020rakennuslupa 2020-621
405-2-13-4   KESKUS
Asuin- ja liikerakennuksen kellarikerros ja osa A:n kerrokset 1. - 7.
 sekä jätehuone- ja porrashuoneosa pihakannelle. 
 Annettu 4.11.2020


rakennuslupa 2020-1407
405-9-46-3   PELTOLA
66 -huoneistoinen liike- ja asuinkerrostalo, autokatos ja
 seitsemän maalämpökaivon kenttä sekä vanhan liike- ja asuinkerrostalon purkaminen
Annettu 4.11.2020


rakennuslupa 2020-1267
405-1-38-17   LINNOITUS
23 ja 24 huoneistoiset asuinkerrostalot ja jätehuoltoaitaus.
Aloittamisoikeus
Annettu 4.11.2020


rakennuslupa 2020-1357
405-1-38-11   LINNOITUS
25 huoneistoinen asuinkerrostalo, pyöräkatos ja piharakennus
Aloittamisoikeus
Annettu 4.11.2020

rakennuslupa 2020-1314
405-538-28-1   Karsturanta
Metsän hakkuu
Annettu 4.11.2020

 

  

Rakennustarkastajan päätökset:

rakennuslupa 2020-1600
405-61-22-19 LAVOLA
Jatkoaika yksi vuosi rakennusluvalle 405-2013-212
rakennustöiden loppuun saattamiseksi
Annettu 30.11.2020

rakennuslupa 2020-1404
405-32-57-3 KAUKAS
Asuinrivitalon vesikaton muutos
Annettu 30.11.2020

rakennuslupa 2020-1552
405-34-17-3 TIRILÄ
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen vesikaton muutostyö
Annettu 30.11.2020

rakennuslupa 2020-970
405-408-1-86 HANHIJÄRVI
Asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 30.11.2020

rakennuslupa 2020-718
405-425-4-26 KARHUSJÄRVI
Eläinsuojarakennus muutetaan talousrakennukseksi
Annettu 30.11.2020

rakennuslupa 2020-1652
405-54-47-6 KARHUVUORI
Rakennustyönaikainen muutos lupaan 2012-33
Annettu 30.11.2020

rakennuslupa 2020-1663
405-56-65-1 MYLLYMÄKI
Rakennustyönaikainen muutos lupaan 405-2018-450
Annettu 30.11.2020

rakennuslupa 2020-845
405-3-9901-0 KYLPYLÄ
Ravintolaan liittyvä erillinen ulkoterassialue katualueelle ja
henkilömäärän vahvistaminen ajalle 11.3.2020 - 31.12.2026.
Annettu 30.11.2020

rakennuslupa 2020-1560
405-425-3-34 KARHUSJÄRVI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, talousrakennus ja
jätevesijärjestelmä sekä aloittamisoikeus
Annettu 30.11.2020

rakennuslupa 2020-1616
405-440-1-21 LASOLA
Puistomuuntamo
Annettu 30.11.2020rakennuslupa 2020-1635
405-2-7-33 KESKUS
Rakennustyönaikainen muutos lupaan 405-2014-98
Annettu 30.11.2020

rakennuslupa 2020-1655
405-5-22-16 LEIRI
Rakennusvaiheen aikainen muutos ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan 405-2020-965.
Henkilömäärän vahvistaminen.
Annettu 30.11.2020

rakennuslupa 2020-1656
405-22-6-3 KIVISALMI
Asuinkerrostalon parvekkeiden varustaminen kehyksettömin sivuun
kääntyvin avattavin parvekelasein
Annettu 30.11.2020

rakennuslupa 2020-1592
405-3-1-3 KYLPYLÄ
Asuinkerostalon huoneiston B 1 parvekkeen varustaminen sivuun
kääntyvin avattavin parvekelasein
Annettu 30.11.2020

rakennuslupa 2020-1488
405-62-161-13 UUS-LAVOLA
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen lasikattoinen terassi ja
terassin varustaminen avattavin sivuun kääntyvin parvekelasein
Annettu 30.11.2020

rakennuslupa 2020-1585
405-53-19-3 PAJARILA
Kaasun tankkausasema rakennuksineen ja rakennelmineen
Mainospyloni
Annettu 30.11.2020

rakennuslupa 2020-1527
405-487-1-37   TAALIKKALA
Maatalouteen liittyvät vaunukuivuri, suojakatos, viljasiilo ja vanhan viljasiilon korotus
Annettu 23.11.2020

rakennuslupa 2020-1524
405-468-1-153   PARTALA
Teollisuuskiinteistön asfaltoidun varastokentän laajennus
Annettu 23.11.2020

rakennuslupa 2020-1596
405-10-1-3   ALAKYLÄ
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 2016-396
Annettu 23.11.2020

rakennuslupa 2020-1604
405-4-33-6   PALLO-TYYSTERNIEMI
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä valokatteinen terassi 
varustettuna sivuun käätyvin avattavin parvekelasein
Annettu 23.11.2020

rakennuslupa 2020-1637
405-6-8-12   TAIKINAMÄKI
Asuinkerrostalon pihajärjestelyt, jätekatoksen purku ja syväjätekeräysjärjestelmä
Annettu 23.11.2020

rakennuslupa 2020-1599
405-69-141-5   RUOHOLAMPI
Jatkoaika yksi vuosi rakennusluvalle 405-2016-1010 rakennustöiden loppuun saattamiseksi
Annettu 23.11.2020

rakennuslupa 2020-1583
405-538-28-1   Karsturanta
Kemikaaliteollisuuteen liittyvä lipeätehtaan vesikatolla olevan valotilan kattorakenteen muutos
Annettu 23.11.2020

rakennuslupa 2020-1587
405-32-4-2   KAUKAS
Monitoimi- ja urheiluhallirakennuksen julkisivun muutostyö
Annettu 23.11.2020

rakennuslupa 2018-276
405-527-1-109   SÄÄMÄLÄ
Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos vierasmajaksi ja kaksi talousrakennusta, 
sekä kesäkeittiö ja varastokatos alle 10m2. 
Rakennusluvan 2011-472 uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten.
Annettu 23.11.2020

rakennuslupa 2020-771
405-458-6-4   MUUKKOLA
Asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus ja jätevesijärjestelmä
Annettu 23.11.2020rakennuslupa 2020-1288
405-431-2-118   KORKIA-AHO
Kauppapuutarhaan liittyvä erillinen kasvihuone
Annettu 23.11.2020

rakennuslupa 2020-1610
405-506-2-43   KARHULA
Rakennusvaiheen aikainen laajennus sekä muutokset ja
 lopulliset piirustukset rakennuslupaan 2019-903
Annettu 23.11.2020

rakennuslupa 2020-1611
405-506-2-43   KARHULA
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan 2019-66
Annettu 23.11.2020

rakennuslupa 2020-1612
405-506-2-43   KARHULA
Jätteen käsittelykeskuksen biokaasulaitokseen liittyvät erilliset lämmönjakorakennus, 
varastorakennus ja maanalaisten alavesisäiliöiden sijoittaminen kiinteistölle
Annettu 23.11.2020

rakennuslupa 2020-1444
405-468-1-120   PARTALA
Teollisuushalliin liittyvä erillinen konekatos
Annettu 23.11.2020

rakennuslupa 2020-1536
405-420-1-33   ILLOTTULA
Loma-asunto, maalämpökaivo ja jätevesijärjestelmä
Annettu 23.11.2020

 

rakennuslupa 2020-1463
405-477-1-237   RUTOLA      
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä energiakaivo
 Annettu  16.11.2020

rakennuslupa 2020-252
405-535-10-248   Joutseno      
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus kylmään ullakkotilaan ja talousrakennus
Annettu  16.11.2020

rakennuslupa 2020-1471
405-537-11-9   Karjalaisenkylä      
Jatkoaika kaksi vuotta rakennustöiden loppuun saattamiseksi rakennuslupaan 2012-466
Annettu  16.11.2020

rakennuslupa 2020-1501
405-539-1-655   Kesola      
Seurakunnan tontille muistomerkki
Annettu  16.11.2020

rakennuslupa 2020-1445
405-543-3-190   Korvenkylä      
Lääketehtaaseen liittyvät sisäiset muutostyöt
Annettu  16.11.2020

rakennuslupa 2020-1333
405-537-3-231   Karjalaisenkylä      
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu  16.11.2020

rakennuslupa 2020-900
405-443-1-3   LEMPIÄLÄ      
Puistomuuntamo
Annettu  16.11.2020

rakennuslupa 2020-1479
 405-517-2-84   METSÄKANSOLA      
Puistomuuntamo
Annettu  16.11.2020

rakennuslupa 2020-1402
405-538-28-1   Karsturanta      
Kemianteollisuuteen liittyvä suojarakennus, jossa öljysäiliö
Annettu  16.11.2020

rakennuslupa 2020-1534
405-64-13-3   SKINNARILA     
Liikehuoneiston muutos asuinhuoneistoksi
Annettu  16.11.2020

rakennuslupa 2020-1559
405-20-31-2   VOISALMI     
Asuinkerrostaloon liittyvä erilinen jätekatos, autopaikkajärjestelyt ja sähkölatauspaikat
Annettu  16.11.2020

rakennuslupa 2020-1588
405-457-1-9   MUSTOLA      
Puistomuuntamo
Annettu  16.11.2020

rakennuslupa 2020-1474
405-68-7-4   RUTOLA      
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja talousrakennus
Annettu  16.11.2020

rakennuslupa 2020-1436
405-69-88-1   RUOHOLAMPI     
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvän erillisen vanhan talousrakennuksen 
käyttötarkoituksen muutos harrastetilaksi ja uusi talousrakennus.
Aloittamisoikeus
Annettu  16.11.2020

rakennuslupa 2020-1575
405-1-38-11   LINNOITUS      
Asuinkerrostaloon liittyvät maalämpökaivot
Aloittamisoikeus
Annettu  16.11.2020

rakennuslupa 2020-963
405-40-13-1   KANAVANSUU      
Kanavansuun asuinalueen suojeltujen rakennusten L71 ja L72 palauttaminen
 asuinkäyttöön sekä piharakennus 57B:n muutos asunnoksi
Annettu  16.11.2020

rakennuslupa 2020-1366
405-1-38-15   LINNOITUS      
Paikoitusalueen rakentaminen, auto-ja jätekatos ja kaksi maalämpökaivoa
Aloittamisoikeus
Annettu  16.11.2020

rakennuslupa 2020-1532
405-8-9903-0   LEPOLA      
Tilapäinen ruokalarakennus 5 vuoden määräajaksi
Annettu  16.11.2020

rakennuslupa 2020-1540
405-41-35-15   LAIHIA      
Rakennustyönaikaiset muutokset lupaan 2020-662
Annettu  16.11.2020

  

 

  


 

  
 

           

 

     
     
 
   
 

 

405-2019-1185

   
     
                         

                         

405-2019-1191

   
     
     
     
     
     
 

 

405-2019-1237

   
     
     
 

 

 
     
     
   
     
 

 

405-2019-1152

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

405-2019-1152

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


 

 

 

 
Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos