Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslupajaosto ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

Rakennuslupajaoston päätökset:

rakennuslupa 2021-390
405-64-77-27 SKINNARILA
197 huoneistoinen asuinkerrostalo ja siihen liittyvä erillinen polkupyörakatos
sekä 14 maalämpökaivoa ja aurinkopaneelit.
Annettu 10.6.2021

rakennuslupa 2021-175
405-537-3-256 Karjalaisenkylä
Metsän hakkuu
Annettu 10.6.2021


Rakennuslupa 2021-279
405-2-8-7 KESKUS
51 -huoneistoinen liike- ja asuinkerrostalo sekä seurakuntatalon purkaminen
Annettu 14.5.2021


Rakennuslupa 2021-302
405-443-5-1 LEMPIÄLÄ
405-441-10-1 LAURITSALA
405-37-9908-0 MUSTOLA
Metsän hakkuu
Annettu 14.5.2021

 


 

 

 

 


Rakennustarkastajan päätökset:

rakennuslupa 2021-593
405-4-5-35 PALLO-TYYSTERNIEMI
Asuinkerrostalon ikkunoiden vaihto
Annettu 10.6.2021

rakennuslupa 2021-256
405-54-87-7 KARHUVUORI
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 10.6.2021

rakennuslupa 2021-215
405-10-2-9 ALAKYLÄ
4 -huoneistoisen asuinrakennuksen huoneiston nro 2 (B) peruskorjaus ja sisäiset muutostyöt
Annettu 10.6.2021

rakennuslupa 2021-553
405-61-9903-0 LAVOLA
Puistomuuntamon korvaaminen uudella
Annettu 10.6.2021

rakennuslupa 2021-456
405-34-33-5 TIRILÄ
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen lämmitysjärjestelmän muutos
Annettu 10.6.2021


rakennuslupa 2021-637
405-61-1-2 LAVOLA
Asuinrivitalojen piha-alueelle neljän autopaikkan lisäys ja varaus sähköautojen lataukselle
Annettu 10.6.2021

rakennuslupa 2021-591
405-5-21-19 LEIRI
Rakennustyönaikaiset muutokset rakennulupaan 405-2020-174
Annettu 10.6.2021

rakennuslupa 2021-6
405-501-1-0 LAPPEENRANTA
Vanhan satamamakasiinirakennuksen julkisivun mainostoimenpide
Annettu 10.6.2021

rakennuslupa 2021-262
405-501-1-0 LAPPEENRANTA
Vanhan satamamakasiinirakennuksen julkisivulle asennettavat poistoilmahormit
Annettu 10.6.2021

rakennuslupa 2021-500
405-555-5-1 Joutsenon Penttilä
Yksihuoneistoinen vapaa-ajan asuinrakennus, talousrakennus, jätevesijärjestelmä ja maalämpökaivo
Annettu 10.6.2021

rakennuslupa 2021-529
405-5-81-3 LEIRI
Paritalon huoneistojen 2. kerroksen varastotilojen muutos asuintiloiksi
Annettu 10.6.2021
rakennuslupa 2021-639
405-5-65-2 LEIRI
Rakennustyönaikaiset muutokset rakennuslupaan 2019-961
Annettu 10.6.2021

rakennuslupa 2021-572
405-69-82-8 RUOHOLAMPI
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajentaminen autokatoksella ja varastolla
sekä vanhan autokatososan muutos autotalliksi
Annettu 10.6.2021

rakennuslupa 2021-462
405-22-70-1 KIVISALMI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja aloittamisoikeus
Annettu 10.6.2021

rakennuslupa 2021-461
405-34-153-11 TIRILÄ
Teollisuuteen liittyvä konesuoja
Annettu 10.6.2021

rakennuslupa 2021-26
405-429-1-60 KEMPPILÄ
Seuraintaloon liittyvä erillinen talousrakennus ja jätevesijärjestelmä
Annettu 10.6.2021

rakennuslupa 2021-466
405-402-2-58 Lappeen Anola
Vapaa-ajan asunto, rantasauna, talousrakennus ja jätevesijärjestelmä.
Vanhan vapaa-ajan asunnon ja talousrakennuksen purku.
Aloittamisoikeus
Annettu 10.6.2021

rakennuslupa 2021-626
405-444-1-10 LENSULA
Asuinrakennukseen liittyvä maalampökaivo
Annettu 10.6.2021

rakennuslupa 2021-448
405-3-9-56 KYLPYLÄ
Ravintolaan liittyvän terassin laajennus ja henkilömäärän vahvistaminen

Annettu 10.6.2021

rakennuslupa 2021-403
405-12-42-5   KESÄMÄKI      
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen toisen kerroksen korjaustyö
Uusi talousrakennus
Aloittamisoikeus
Annettu 3.6.2021

rakennuslupa 2021-471
405-536-8-23   Jänhiälä      
Hinkanrannan yleiseen saunaan liittyvä erillinen polkupyöräkatos
Annettu 3.6.2021

rakennuslupa 2021-412
405-537-3-111   Karjalaisenkylä      
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus autosuojalla
Annettu 3.6.2021

rakennuslupa 2021-231
405-224-257-3   RAUHA      
Rakennusluvan 2015-640 uudelleen voimaan saattaminen rakennustöiden loppuunsaattamiseksi
 sekä rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset
Annettu 3.6.2021

rakennuslupa 2021-502
405-554-1-133   Parjala      
Teollisuus- ja autotallirakennuksen sisäiset muutostyöt
Annettu 3.6.2021

rakennuslupa 2021-459
405-539-17-3   Kesola      
Pienteollisuushalli
Annettu 3.6.2021

rakennuslupa 2021-400
405-531-1-5   Haukilahti      
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, vanhan vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen
 muutos talousrakennukseksi, talousrakennuksen sijainnin muutos ja jätevesijärjestelmä
 sekä vanhan talousrakennuksen purku. Aloittamisoikeus.
Annettu 3.6.2021

rakennuslupa 2021-592
405-405-3-77   ARMILA      
Jatkoaika kolme vuotta rakennusluvalle 405-2016-339 rakennustöiden loppuun saattamiseksi
Annettu 3.6.2021

rakennuslupa 2021-534
405-10-21-6   ALAKYLÄ      
Rakennustyönaikainen muutos lupaan 405-2020-81
Annettu 3.6.2021

rakennuslupa 2021-562
405-20-5-1   VOISALMI      
Rakennustyönaikainen muutos lupaan 2021-223
rakennuslupa 2021-541
Annettu 3.6.2021

405-7-4-1   KIMPINEN      
Parvekkeen purkaminen ja korvaaminen uudella sekä terassin ja 2. kerroksen parvekkeen kattaminen
Annettu 3.6.2021

rakennuslupa 2021-465
405-407-2-33   HAIKALA      
Maatalouteen liittyvä kasvihuone
Annettu 3.6.2021

rakennuslupa 2020-1745
405-535-8-1   Joutseno      
Metsäteollisuusteen liittyvä siilorakennuksen laajennus roskakatoksella
Annettu 3.6.2021

rakennuslupa 2021-209
405-14-5-17   REIJOLA      
Myymälärakennuksen paloilmoitinjärjestelmän poistaminen
Annettu 3.6.2021

rakennuslupa 2021-222
405-1-5-5   LINNOITUS      
Asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muutos kokoontumis- ja toimistotilaksi
Henkilömäärän vahvistaminen
Annettu 3.6.2021

rakennuslupa 2021-470
405-408-2-35   HANHIJÄRVI      
Maatalouteen liittyvät kaksi viljasiiloa
Annettu 3.6.2021

rakennuslupa 2021-551
405-69-144-3   RUOHOLAMPI     
Asuinrakennukseen liittyvä lasikatteinen terassi
Annettu 3.6.2021

rakennuslupa 2021-568
405-567-4-4   Hujakkala      
Jatkoaika yksi vuosi rakennusluvan 2016-456 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
Annettu 3.6.2021

rakennuslupa 2021-288
405-893-12-0   Valtion metsämaat      
Rajavartioasemaan liittyvä erillinen eläinsuoja
Annettu 3.6.2021

rakennuslupa 2021-382
405-438-15-0   LAPVESI
Valliravintolaan ja kesäteatteriin liittyvät Molok-pintajätesäiliöt ja niiden aitaaminen
Annettu 27.5.2021

rakennuslupa 2021-333
405-546-1-70   Leppälä
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen sisäiset muutostyöt
Annettu 27.5.2021

rakennuslupa 2021-123
405-538-28-1   Karsturanta
Kemikaaliteollisuuteen liittyvän sähköaseman kytkinkentän laajennuksen perustukset ja 
aidan osittainen siirto
Annettu 27.5.2021

rakennuslupa 2021-467
405-535-10-163   Joutseno
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen sisä- ja julkisivumuutostyöt
Annettu 27.5.2021

rakennuslupa 2021-514
405-18-3-10   IHALAINEN
Teollisuusvarastohallin laajennus
Annettu 27.5.2021

rakennuslupa 2021-438
405-15-9904-0   HARAPAINEN
Urheilukentän tilapäinen pukusuojarakennus viiden vuoden määräajaksi ja vanhan
 pukusuojarakennuksen purkaminen
Aloittamisoikeus
Annettu 27.5.2021

rakennuslupa 2021-282
405-535-10-401   Joutseno
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 27.5.2021

rakennuslupa 2021-540
405-56-62-10   MYLLYMÄKI
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus ja maalämpöpiiri
Annettu 27.5.2021

rakennuslupa 2021-388
405-6-7-6   TAIKINAMÄKI
Asuinkerrostalon vesikaton muutostyö
Annettu 27.5.2021

rakennuslupa 2021-346
405-572-7-27   Lahnajärvi
Asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmä
Annettu 27.5.2021
rakennuslupa 2021-167
405-419-2-91   IITIÄ
Loma-asunto, rantasauna, talousrakennus, grillikatos alle 10m2 sekä jätevesijärjestelmä 
sekä vanhan loma-asunnon purku
Annettu 27.5.2021

rakennuslupa 2021-309
405-33-77-1   LAURITSALA
Asuinkerrostalon parvekkeiden varustaminen kehyksettömin avattavin sivuunkääntyvin lasein
Annettu 27.5.2021

rakennuslupa 2021-422
405-477-1-145   RUTOLA
Asuinrakennukseen liittyvä holvisauna
Annettu 27.5.2021

rakennuslupa 2021-475
405-479-2-23   SAARNIALA
Asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmä
rakennuslupa 2021-439

405-579-4-58   Ylijärvi
Vapaa-ajan asunto, rantasauna ja aitta sekä vanhan loma-asunnon purku
Annettu 27.5.2021