Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslupajaosto ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

Rakennuslupajaoston päätökset:

 

Rakennustarkastajan päätökset:

Rakennuslupa 2021-103
405-54-90-2 KARHUVUORI
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen autokatoksen seinän lisäys
Annettu 4.3.2021


Rakennuslupa 2021-106
405-16-14-5 MATTILA
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus ja kellaritilojen käyttötarkoituksen muutos
Annettu 4.3.2021


Rakennuslupa 2021-70
405-32-1-8 KAUKAS
Teollisuushallin osittainen purkaminen ja peruskorjaus sekä uusi teollisuushalli
Annettu 4.3.2021


Rakennuslupa 2021-124
405-24-3-2 KUUSIMÄKI
Asuinkerrostalon huoneistoon n:ro 38 sauna ja pesuhuoneen korjaustyö
Annettu 4.3.2021


Rakennuslupa 2021-113
405-69-82-2 RUOHOLAMPI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus
Annettu 4.3.2021


Rakennuslupa 2021-39
405-61-29-3 LAVOLA
Teollisuusrakennuksen sisäinen laajennus
Annettu 4.3.2021


Rakennuslupa 2021-90
405-20-52-4 VOISALMI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus
Annettu 4.3.2021


Rakennuslupa 2021-101
405-20-52-7 VOISALMI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus ja talousrakennus
Annettu 4.3.2021


Rakennuslupa 2020-755
405-481-1-28 SEPPÄLÄ  
Pulsan aseman liike- ja majoitustoimintaan liittyvän erillisen yksihuoneistoisen asuinrakennuksen määräaikainen käyttötarkoituksen muutos majoitustilaksi kymmeneksi vuodeksi, laajennus kylmään ullakkotilaan ja muutostyöt sekä jätevesijärjestelmä
Annettu 4.3.2021

Rakennuslupa 2021-73
405-69-7-3 RUOHOLAMPI
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvän erillisen talousrakennuksen muutos autotalliksi
Annettu 26.2.2021


Rakennuslupa 2021-82
405-541-2-25 Kohoniemi
5-huoneistoiseen rivitalon ulko-ovien ja sisäänkäyntikatosten uusiminen
Annettu 26.2.2021


Rakennuslupa 2021-91
405-538-28-1 Karsturanta
Kloraattitehdasrakennukseen liittyvä jäähdytystorni ja kattolyhty
Annettu 26.2.2021


Rakennuslupa 2021-74
405-531-2-9 Haukilahti
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, talousrakennus ja jätevesijärjestelmä
Annettu 26.2.2021


Rakennuslupa 2020-1706
405-5-14-11 LEIRI
Kolmen asuinkerrostalon julkisivun ja parvekkeiden muutokset
Talon 12 räystäiden jatkaminen
Annettu 26.2.2021


Rakennuslupa 2021-18
405-3-5-29 KYLPYLÄ
Taustavalaistu risti sekä valaistu teksti toimistorakennuksen julkisivuun
Annettu 26.2.2021


Rakennuslupa 2021-93
405-36-173-12 HAKALI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, talousrakennus, maalämpökaivo sekä asuinrakennuksen ja talousrakennuksen
purkaminen.
Aloittamisoikeus
Annettu 26.2.2021


Rakennuslupa 2021-98
405-8-3-39 LEPOLA
Koulurakennuksen sisäiset muutostyöt
Annettu 26.2.2021


Rakennuslupa 2021-92
405-572-2-33 Lahnajärvi
Asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo
Annettu 26.2.2021


Rakennuslupa 2020-1750
405-871-1-13 Lunastusyksiköt
Rakennustyönaikaiset muutokset lupaan 2020-748.
Annettu 26.2.2021


Rakennuslupa 2021-114
405-41-35-16 LAIHIA
Rakennustyön aikaiset muutokset lupaan 2020-1334.
Annettu 26.2.2021


Rakennuslupa 2021-110
405-480-1-116 SAIKKOLA
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen lisäeristäminen ja julkisivun muutostyöt sekä 2 kpl pihavarastoja alle 20 m2,
autokatos alle 20 m2 sekä leikkimökki alle 20 m2
Annettu 26.2.2021


Rakennuslupa 2021-16
405-7-15-8 KIMPINEN
Asuinkerrostalon julkisivujen kunnostus
Annettu 26.2.2021


Rakennuslupa 2021-40
405-441-6-2 LAURITSALA
Golfklubin laajennus ja golf-autokatos
Annettu 26.2.2021


Rakennuslupa 2021-115
405-434-3-54 Lappeen Kähärilä
Maatalouteen liittyvä viljasiilo
Annettu 26.2.2021


Rakennuslupa 2021-102
405-53-1-6 PAJARILA
Olevaan liikennepolttoaineiden jakelupisteeseen maanpäällinen dieselsäiliö
Annettu 26.2.2021


Rakennuslupa 2020-1770
405-4-4-22 PALLO-TYYSTERNIEMI
Asuinkerrostalon käyttövesilinjaston saneeraus
Annettu 18.2.2021


Rakennuslupa 2021-55
405-64-54-4 SKINNARILA
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvän erillisen talousrakennuksen muutos
Annettu 18.2.2021


Rakennuslupa 2020-1769
405-4-4-23 PALLO-TYYSTERNIEMI
Asuinkerrostalon käyttövesilinjaston saneeraus ja kaukolämmön jakokeskuksen uusiminen
Annettu 18.2.2021


Rakennuslupa 2021-107
405-457-1-27 MUSTOLA
Huhtiniemen hyppyrimäen vauhdinottomäen purku
Annettu 18.2.2021


Rakennuslupa 2021-75
405-563-11-109 Tiuruniemi
Rakennusluvan 2011-283 uudelleen voimaansaattaminen loppukatselmusta varten ja lopulliset piirustukset
Annettu 18.2.2021


Rakennuslupa 2020-903
405-69-139-2 RUOHOLAMPI
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvät erilliset kaksi talousrakennusta
Annettu 18.2.2021


Rakennuslupa 2020-1767
405-25-6-24 LENTOKENTTÄ
Palloiluhalli
Annettu 18.2.2021


Rakennuslupa 2020-1696
405-579-4-73 Ylijärvi
Loma-asunnon laajennus
Annettu 18.2.2021


Rakennuslupa 2021-67
405-20-9903-0 VOISALMI
Puistomuuntamo
Annettu 18.2.2021


Rakennuslupa 2021-72
405-56-34-8 MYLLYMÄKI
Varastorakennuksen kolme varastotilaa muutetaan työtiloiksi.
Annettu 18.2.2021