Valitse taso

Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonnan maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä 

 
Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kaupungille tämän taksan mukaisen maksun (MRL 145 §).
Maksut sisältävät rakennushanketietojen käsittelymaksun (MRL 145 §).
Maksuihin sisältyy pöytäkirjojen lunastus- ja postitusmaksut.

Rakennuslupajaosto on hyväksynyt 12.1.2021 uuden taksan, jonka voimaantulopäivä on 1.3.2021.