Valitse taso

Metsätalous

Metsätalouden harjoittajat
Suurin osa Suomen metsistä on yksityisten omistamia, metsätalouden harjoittamiseen tarkoitettuja talousmetsiä. Metsätaloudella on ollut ja on edelleen suuri merkitys Suomen kansantaloudelle. Talousmetsiä omistavat yksityisten lisäksi muun muassa metsäyhtiöt, kunnat, seurakunnat ja metsähallitus, joka on valtion liikelaitos. Suomen metsäpinta-ala on 20 miljoonaa hehtaaria, kasvu noin 100 miljoonaa m3/v ja hakkuumäärä noin 60 miljoonaa m3/v.

iloinen metsä.JPG

Kaupungin metsäomaisuus
Lappeenrannan kaupunki omistaa metsää noin 3 600 hehtaaria. Kaupungin metsille laaditaan yhteistyössä asukkaiden kanssa metsäsuunnitelmat. Metsäsuunnittelun yhteydessä metsät jaetaan hoitoluokkiin seuraavasti: C1 Lähimetsä, C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä, C3 Suojametsä, C4 Talousmetsä ja C5 Arvometsä ja täydentävät luokat E Erityismetsä, S Suojelualueet, R Maankäytön muutosalueet sekä 0 Luokittamattomat alueet.

Kaupungin metsätaloudessa pyritään yhdistämään taloudellinen nettotulos sekä muut tärkeät painotukset kuten metsien ulkoilu- ja virkistysarvot, puuston terveys ja monimuotoisuus, kaupunkikuva ja maisema, biologian opetuskohteet sekä melun, saasteiden ja pölyn torjunta. Silloin kun kasvu on pysyvästi hakkuita suurempi, kaupungin metsät sitovat hiiltä ja toimivat hiilinieluna.

 

6bhoitoluokkien prosenttijakauma0001.jpg