Palvelut
Valitse taso

Vikailmoitukset

Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan kadut ja ympäristö -vastuualue huolehtii katujen ja teiden sekä kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta.

Yhteystietoja

Liikenneväylien talvi- ja kesäkunnossapito
Päivystävä tiemestari talviaikana virka-ajan ulkopuolella puh. 0400 629 995
Tiemestari Ulla Kiiveri puh. 040 653 1910
Tiemestari Jouko Niskanen puh. 040 653 0077
Tiemestari Juha-Matti Kangasmäki puh. 040 131 9533

Puistojen ja viheralueiden kunnossapito
Puutarhuri Maija Koski puh. 0400 703 616

Katualueiden lupahallinto 
Katuisännöitsijä Manu Puumalainen puh. 040 661 7350

Ulkovalaistusta sekä liikennevaloja koskevat vikailmoitukset
Kunnossapitopäällikkö Topi Kangas puh. 040 144 0330
Tiemestari Ulla Kiiveri puh. 040 653 1910
Tiemestari Jouko Niskanen puh. 040 653 0077
Tiemestari Juha-Matti Kangasmäki puh. 040 131 9533

Kaupungille kuuluva jätehuolto
Puutarhuri Maija Koski puh. 0400 703 616 

Viheralueet ja leikkikentät 
Puutarhuri Maija Koski puh. 0400 703 616.