Valitse taso

Veteraanipysäköinti

Vuoden 2020 pysäköintilupien voimassaoloaikaa jatketaan 31.12.2021 saakka.

Uudet ilmaispysäköintiluvat otetaan käyttöön vuoden 2022 alussa, josta tiedotetaan erikseen.

Veteraanit voivat pysäköidä ilmaiseksi

keskusta-alueen maksullisilla pysäköintipaikoilla kiekkoa käyttäen 4 tuntia. Pysäköintiluvan käyttöoikeuden saa Lappeenrannassa henkikirjoilla oleva henkilö, joka on osallistunut kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena vuosina 1939 -1945 käytyihin Suomen sotiin. 

Pysäköintilupa on henkilökohtainen. Hakijan tulee palauttaa vuoden 2019 pysäköintilupa, sekä esittää voimassa oleva ajokortti. Ellei aikaisempaa pysäköintilupaa ole, on hakijan lisäksi esitettävä omistamansa tai hallitsemansa ajoneuvon rekisteriote, sekä veteraanitunnus.