Palvelut
Valitse taso

Mattilan – Mäntylän alueen asemakaavan ajantasaistaminen

Asemakaavan muuttaminen on Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun Kaavoitusohjelman kohde numero 26 Mattilan – Mäntylän alueen asemakaavan ajantasaistaminen.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mattilan ja Mäntylän alueen alustavan asemakaavaluonnoksen asukastilaisuus torstaina 17.10.2019 klo 17.00 - 19.00 Mäntylän päiväkodilla (Kaarnepolku 3). Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella alustavasta luonnoksesta kaupungin suunnittelijoiden kanssa. 

Osallistuminen

Asemakaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen Lappeenrannan kaupungintalolla kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3.krs) sekä näillä sivuilla. 

Nähtävillä olevista kaavoista voi jättää mielipiteen tai muistutuksen osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai  kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoa osallistumisesta


Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Alustavasta kaavaluonnoksesta pidetään asukastilaisuus näillä verkkosivuilla ilmoitettavana aikana.

Luonnosvaihe

Kaavaluonnos nähtävillä

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus nähtävillä

Hyväksymisvaihe

Asemakaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Mattilan kaupunginosan rakennettua aluetta sekä Mäntylän kaupunginosan Vaalimaantien länsipuolisia alueita. Pilotinkadun asemakaavamuutoksen alue ei kuulu Mattila-Mäntylä asemakaavamuutoksen aluerajoihin. Asemakaavamuutosalue sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta lounaaseen. Alue rajautuu pohjoisessa valtatie 6:en, idässä Vaalimaantiehen (seututie 387) ja etelässä ja kaakossa junarataan. Lännessä selvitysalue rajautuu rakentamattomiin metsäalueisiin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,3 km2. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus näkyvät oheisella kartalla. Aluerajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

 

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Elina Moisio puh. 040 649 5001

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi