Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitusVireillä olevat kaavatOsayleiskaavatTiuru-Rauha osayleiskaavan päivitys, Rauhan biolämpölaitos
Valitse taso

Tiuru-Rauha osayleiskaavan päivitys, Rauhan biolämpölaitos

Osayleiskaavatyössä tarkistetaan Rauhan tulevan biolämpölaitoksen alueelta osayleiskaavan merkinnät ja määräykset. Suunnittelualue on osoitettu voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa toimitilarakennusten alueeksi. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden biolämpölaitoksen sijoittuminen alueelle, mikä tuottaisi kaukolämpöä hakkeella ja vihreällä sähköllä. Tavoitteena on, että biolämpölaitos olisi käytössä lämmityskaudella 2023–2024. Lappeenrannan kaupungin ilmasto-ohjelman 2021–2030 päämääränä on toteuttaa Lappeenrannan kaupungin hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030 mennessä sekä pidemmän aikavalin päästövähennystavoitetta. Lappeenrannan Energia on linjannut jo muutamia vuosia sitten olevansa hiilineutraali vuonna 2026.

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja tehdään selvityksiä kaavan laatimista varten. Osayleiskaavan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS). Kaavoittajiin voi olla myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

OAS nähtävillä 19.8.-12.9.2022. Mahdolliset kommentit ja lausunnot kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista tulee toimittaa sähköpostitse tai kirjeitse viimeistään 12.9.2022 osoitteella: kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta.

Asukastilaisuus pidettiin torstaina 1.9.2022 klo 17.00.  Tilaisuuden esitys löytyy Asiakirjat -otsikon alta.

Luonnosvaihe

Nähtävilläolo ja luonnosvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Asemakaavaluonnoksen ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.  

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestetään torstaina 1.9.2022 klo 17.00 Korvenkylän koulun ruokalassa, Harmaakalliontie 2 (ent. seurakuntakoti). Tilaisuudessa kerrotaan yleiskaava- ja asemakaavamuutosten lähtökohdista ja tavoitteista sekä biolämpölaitoshankkeesta.

 

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Osayleiskaava-alue sijaitsee Rauhassa, noin 36 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta itään, Joutsenon keskustaan suunnittelualueelta on matkaa noin 16 kilometriä ja Imatran kaupungin rajalle noin 3 kilometriä. Suunnittelualue on rakentamatonta aluetta. 

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Tiuruniementiehen. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 1,5 hehtaaria. Suunnittelualueen sijainti on merkitty oheiseen opaskarttaan punaisella. Aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.

Yhteyshenkilöt

kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499

yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

kaupunginarkkitehti
Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.