Valitse taso

Masteensaaren osayleiskaava

Osayleiskaavan tavoitteena on päivittää suunnittelualueella voimassa oleva oikeusvaikutteinen Saaristo I yleiskaava. Tarkoituksena on suunnitella Masteensaaren maankäyttö ottaen huomioon alueen erityispiirteet ja arvot.  Masteensaaren osayleiskaavan keskeisiä
- suunnittelukysymyksiä ovat
- alueen virkistyskäyttö
- luontoarvot ja niiden huomioiminen sekä 
- olemassa olevien toimintojen huomioiminen.

 

Osayleiskaavatyö tullaan käynnistämään tulevien kolmen vuoden aikana. Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkaisemisesta sekä mahdollisista aloitusvaiheen asukastilaisuuksista ja lähtötietokyselyistä tiedotetaan erikseen

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.
 

Lisätietoa osallistumisesta

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe

Luonnosvaihe

Ehdotusvaihe

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

.

Yhteyshenkilöt

kaupunginarkkitehti
Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

yleiskaavainsinööri
Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.