Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitusVireillä olevat kaavatOsayleiskaavatKeskustaajaman osayleiskaava 2030 eteläinen osa-alue Vaihe 2
Valitse taso

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue, 2. vaihe

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavatyön tarkoituksena on päivittää Lappeenrannan voimassa oleva osayleiskaava, joka on viimeksi tarkistettu vuonna 1999. Tavoitteena on turvata keskustaajaman kehittyminen varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille, elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle.

Yleiskaavan hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Kaavan vaiheet

Kaavan tavoiteraportin käsittely kaupunkikehityslautakunnassa 10.6.2020. Tavoiteraporttiin voit tutustua asiakirjat kohdasta.

 

Lappeenrannan keskustaajaman 2030 eteläisen osa-alueen vaiheen 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS), pyydettiin kommentteja ja lausuntoja 7.5. – 7.6.2018. 

OAS:n nähtävilläolon jälkeen vaiheen 2 suunnittelualuetta laajennettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaisesti liittämällä Vihtolan kylä kaava-alueeseen.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 29.3.2019 antamallaan päätöksellä Lappeenrannan kaupungin tekemän valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä Hyväristönmäen osayleiskaavasta.

Eteläisen osa-alueen vaihe 2 ja 3 sekä Hyväristönmäen osayleiskaava-alueet on yhdistetty yhdeksi kaava-alueeksi: Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue vaihe 2

Asukastilaisuudet

Järjestetyt asukastilaisuudet:

Yleiskaavan suunnittelua varten järjestettiin aloitusvaiheen asukastilaisuudet. Tilaisuudet olivat Hanhijärven kylätalolla 3.10.2017, 12.10.2017 Myllymäen koululla, 17.10.2017 Saimaan ladun majalla, sekä 11.10.2018 Mäntylän päiväkodilla. Tilaisuudet järjestettiin ns. tyhjin kartoin ja asukkaat saivat merkitä ja antaa yleiskaavaa varten tiedoksi mm. hyviä rakennuspaikkoja ja muita aluetta koskevia tietoja.

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 7.5.2017 alkaen kaavan laadinnan ajan

Vaiheen 2 osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) on päivitetty 27.10.2020.

Alustavaa kaavaluonnosta laaditaan parhaillaan.

Kaavan etenemisestä ja arvioidusta aikataulusta tietoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Luonnosvaihe

-

Ehdotusvaihe

 -

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Sijainti

Eteläisen osa-alueen vaihe 2 sijaitsee Lappeenrannan keskustaajaman eteläpuolella. Suunnittelualueen koko on noin 4740 hehtaaria.
Suunnittelualueeseen sisältyvät Ihalaisen kaupunginosa ja pieni osa Mäntylän ja Kuuselan kaupunginosia
Hanhijärven, Hanhikempin, Vihtolan, Tukialan, Rantalan Karkkolan, Kalliokosken, Kaipialan, Mielon, Suokkaankylän, Rasalan ja Lasolan kyläalueet
Karhusjärven länsipuoli kallioalueineen sekä Heinsuon alue
Hanhijärvi, Kaislanen ja Karhusjärvi kuuluvat osittain kaava-alueeseen, Säinjärvi sisältyy kaava-alueeseen kokonaaan

Yhteystiedot

kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.