Valitse taso

Lauritsalan kartano

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on päivittää Lauritsalan kartanon alueen asemakaava ja osoittaa kartanon puistomainen piha-alue kaavassa puistona.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Lauritsalan alueen asemakaavamuutoksista järjestettiin yhteinen asukastilaisuus 24.5.2021. Lauritsalan kartanon kaavahankkeen lisäksi samassa asukastilaisuudessa esillä olivat myös seuraavat kaavahankkeet:
- Tuomas Gerdtin puisto
- Lauritsalan koulukeskus, Lauritsala-talo ja terveysasema
- Lauritsalan torin ympäristökorttelit
- Hallituskatu 39

Asukastilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Lähtötietojen selvitys ja alustavien suunnitelmavaihtoehtojen laadinta. Asukastilaisuuden järjestäminen 24.5.2021 etätilaisuutena verkossa.

Luonnosvaihe

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Läntiseen kanavatiehen, idässä Makasiinikadun asuintontteihin, etelässä Muukontiehen ja lännessä Kartanontiehen.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteet

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.