Valitse taso

Nähtävillä olevat kaavat

 ASEMAKAAVAT

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§).

Kaavahanke

Nähtävillä

 Asemanseudun kehittäminen  Alkaen 12.5.2022
St1 metanolilaitos 3.11.-2.12.2022
Ennakkokuuleminen MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaan. 

Kaavahanke 

Nähtävillä 

 Tiurun lämpölaitos  3.-25.11.2022
Veteraanikadun alue 17.11.-9.12.2022
Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen julkisesti MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville asettamat asemakaavat. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä.  

Kaavahanke

Nähtävillä 

 Pääkirjasto ja Paasikiven puisto

 27.10. - 28.11.2022

 YLEISKAAVAT

Ilmoitus osayleiskaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§).

Kaavahanke

Nähtävillä

Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaava  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 26.9.2022 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys – paloasema  19.8.-12.9.2022
Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden osayleiskaava Osallistumis - ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 16.9.2021 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 24.6.2021 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, eteläinen osa-alue, 2. vaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 7.5.2018 alkaen kaavan laadinnan ajan.  
Korvenkylän osayleiskaava 2030  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 19.8.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Ennakkokuuleminen MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaan. Mahdolliset mielipiteet on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä.
 Tiuru-Rauha osayleiskaavan muutoksen päivitys, Tiurun lämpölaitos  3.-25.11.2022
Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys - paloasema  17.11.-9.12.2022
Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen julkisesti MRL 65 ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville asettamat yleiskaavat. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä. 
 
Lainvoimaa odottavat osayleiskaavat