Valitse taso

Lappeenrannan kaupunki on avannut verkkokyselyn ja järjestää työpajoja, joihin vastaamalla ja osallistumalla voi edistää puurakentamista Lappeenrannassa

Lappeenrannan kaupunki on avannut verkkokyselyn, johon vastaamalla autat kaupunkisuunnittelua edistämään ja mahdollistamaan Lappeenrannassa tapahtuvaa puurakentamista kaavoituksen keinoin. Kyselyyn voivat vastata monipuolisesti niin yksityishenkilöt kuin rakennusliikkeet, puualan toimijat, suunnittelutoimistot ja alalla työskentelevät. 

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu järjestää puurakentamiseen liittyviä työpajoja marraskuussa. Jos kiinnostuit aiheesta, niin löydät lisää tietoa työpajojen aikataulusta näiltä verkkosivuilta.

Työpajoissa käsitellään puurakentamisen edistämiseen liittyviä toimenpiteitä eri toimijoiden näkökulmista. Osallistumalla autat lisäämään puurakentamisen mahdollisuuksia Lappeenrannassa.

Lue koko tiedote aiheesta tämän linkin kautta.

Verkkokyselyt

Kysely on avoinna 21.10-7.11.2021 ja pääset vastaamaan siihen alta löytyvien linkkien kautta.

Asukkaille tarkoitettu kysely avautuu tästä.

Puualan toimijoille tarkoitettu kysely avautuu tästä

Suunnittelijoille tarkoitettu kysely avautuu tästä

Rakennusliikkeille, puurungon pystyttäjille ym. tarkoitettu kysely avautuu tästä

Isännöitsijöille tarkoitettu kysely avautuu tästä

Työpajojen aikataulut

Työpajat järjestetään etätilaisuuksina Teams -yhteyden välityksellä. Työpajoihin pystyy liittymään alta löytyvien linkkien kautta lataamatta ohjelmaa koneelle. Alta löytyvat työpajojen aikataulut, sekä tiedot siitä kenelle työpaja on suunnattu ja mitä puurakentamisen aihetta siellä käsitellään.

vko 46
ma 15.11 klo 14-16 Rakennusliikkeet / kerrostalo, liity tämän linkin avulla
ma 15.11 klo 17-19 Asukkaat / Kerrostalo, liity tämän linkin avulla
ke 17.11 klo 14-16 Suunnittelijat / yhdistetty pien- ja kerrostalo, liity tämän linkin avulla

vko 47
ma 22.11 klo 12-14 Rakennusliikkeet / pientalo, liity tämän linkin avulla
ti 23.11 klo 12-14 Puutoimijat / yhdistetty pien- ja kerrostalo, liity tämän linkin avulla
ke 24.11 klo 17-19 Asukkaat / Pientalo, liity tämän linkin avulla

vko 48
Ti 30.11 klo 12-14 Isännöitsijät / yhdistetty pien- ja kerrostalo, liity tämän linkin avulla

Jos sinulla on ongelmia liittymisessä, ota tarvittaessa yhteyttä vuorovaikutussuunnittelija Mikko Holmiin, etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi, 0406637753

 

Liittyminen etänä järjestettäviin asukastilaisuuksiin Microsoftin Teams -ohjelman kautta

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu järjestää erilaisiin kaavahankkeisiin liittyviä asukastilaisuuksia Microsoftin Teams -ohjelman kautta. Seuraavat ohjeet helpottavat sinua tilaisuuksiin liittymisessä.

1. Napauta sivuilla näkyvää liittymislinkkiä

2. Näet kaksi vaihtoehtoa:

  Lataa Windows -sovellus

  Jatka tällä selaimella

  Avaa Teams -sovellus

 Valitse Jatka tällä selaimella, jotta voit liittyä Teams -kokoukseen verkossa

3. Selain saattaa pyytää lupaa käyttää kameraa ja mikrofonia. Salli käyttö, jotta sinut voidaan kuulla ja nähdä kokouksessa.

4. Kirjoita nimesi

5. Määritä ääni- ja videoasetuksesi

6. Valitse Liity nyt

7. Pääset sisään välittömästi tai siirryt odotustilaan, josta sinut päästetään sisään järjestäjien toimesta

 

Puurakentamisen kehittäminen Lappeenrannan kaavoituksessa

Puurakentamisen kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä puurakentamisen määrää Lappeenrannassa sekä parantaa puualan yritysten toimintaedellytyksiä kaavoituksen keinoin yhdessä alueen yrittäjien kanssa.

Toimenpiteet

Hankkeessa kehitetään Lappeenrannan kaupungin puurakentamista ohjaavia kaavamerkintöjä ja -määräyksiä, rakentamistapaohjeita sekä tontinluovutusehtoja yhdessä kaupungin ja puualan toimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeessa käynnistetään kahdessa eri mittakaavassa olevien asemakaavamuutosten laatiminen, joiden tavoitteena on mahdollistaa pientalokorttelin ja puukerrostalojen toteutuminen Lappeenrantaan. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelun, maaomaisuuden hallinnan, rakennusvalvonnan sekä Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen ja Kaakkois-Suomen puualan toimijoiden ja yrittäjien kanssa.

Hankkeen aikataulu

aikataulu_puurakentaminen.jpg

Hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on tarkoitus tunnistaa sopivat verrokkikohteet ja valita hankkeeseen soveltuvat pilottikohteet. Alkusyksyyn mennessä kehitetään puurakentamiseen liittyviä kaavamerkintöjä ja määräyksiä,  tehdään vaadittavat nykytilanneanalyysit sekä pyritään saamaan alustavat kaavaluonnokset nähtäville.

Loppuvuodesta määräyksiä sovelletaan Lappeenrannan pilottikohteisiin ja niitä kehitetään yhdessä puualan yrittäjien kanssa yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen. Pientalokorttelia ja puukerrostaloa käsittelevät asemakaavaluonnokset tulevat nähtäville myöhemmin.

Hankkeen lopussa tehdään yhteenveto saaduista tuloksista ja määritellään jatkotoimenpiteet.