Valitse taso

Kaavoitusohjelma 

 

Kaavoitusohjelma 2021 - 2023

Kaavoitus on keskeinen väline kaupunkirakenteen ja yhdyskunnan kehittämisessä. Kaavoitusohjelmassa sovitaan, mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä lähivuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelu laati ehdotuksen Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelmaksi vuosille 2021 – 2023. Kaavoitusohjelma (Luonnos 25.11.2020) hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa 25.11.2020 ja kaupunginhallituksessa 30.11.2020.