Valitse taso

Kaavoitusohjelma 

 

Kaavoitusohjelma 2020 - 2022

Kaavoitus on keskeinen väline kaupunkirakenteen ja yhdyskunnan kehittämisessä. Kaavoitusohjelmassa sovitaan, mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä lähivuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelu laati ehdotuksen Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelmaksi vuosille 2020 – 2022. Kaavoitusohjelma hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa 11.12.2019 ja kaupunginhallituksessa 13.1.2020.

Kaavoitusohjelma 2020-2022 julkaistiin Lappeenrannan kaupungin asukaslehdessä Meidän Lappeenranta, joka ilmestyi 8.1.2020. Lehti jaettiin joka talouteen Lappeenrannan kaupungin alueella.  

Kaavoitusohjelma 2020 - 2022
Kaavoitusohjelma 2019-2021
Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus