Valitse taso

 

Ideakilpailu: Teos Joutsenon koulun ruokalasaliin

Lappeenrannan kaupunki etsii ideakilpailulla teosta Joutsenon koulun ruokasaliin. Joutsenon koulu otetaan käyttöön elokuussa 2021. 

Ideahakuun voivat osallistua kaikki Kaakkois-Suomessa toimivat ammattitaiteilijat ja LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat yksin tai työryhmänä. 

Ehdotukset tulee jättää 14.2.2021 klo 23:59 mennessä.

Kilpailun järjestää Lappeenrannan kaupunki ja Kaakon taide koordinoi sitä.

Kilpailussa haettava teos

Kilpailulla haetaan teosta Joutsenon kouluun uuteen ruokasaliin. Teoksen toivotaan ilmentävän koulua toimintaympäristönä sekä aluetta, johon rakennus sijoittuu, ja soveltuvan koulun arkkitehtuuriin. Muotokieleltään ja sisällöltään teos voi olla leikkisä ja väritykseltään monimuotoinen kuitenkin niin, että se on dialogissa arkkitehtuurin kanssa.

Teos sijoittuu koulukeskuksen uudisrakennukseen. Koulukeskus koostuu uudisrakennuksen lisäksi vuonna 2014 avatusta päiväkodista. 

Teos toteutetaan akustiikkalevyille: Ecophon Master. Levyn koko on 600x600x40mm (voi valita myös 1200x600 tai 1200x1200) ja teoksen kokonaiskoko on 1800x5400mm. Myös elementin reunavärin voi valita (aineistossa värivaihtoehdot). Teos voi olla digituloste valokuvasta tai muusta kuvatiedostosta. Sen lisäksi sitä voi käsitellä esim. maalaten tai siihen voi lisätä kolmiulotteisia elementtejä mutta tällöin on huomioitava elementtien kestävyys sekä puhtaanapito. 

Teoksen tulostaminen on osa koulun urakkaa mutta, jos teoksen haluaa toteuttaa osittain tai kokonaan muulla tekniikalla, tulee hakemukseen lisätä kustannusarvio tältä osin. 

Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oyn suunnittelema puuarkkitehtuuria edustava uudisrakennus kehittää Joutsenon koulun toiminnallisesti ja kokonaisvaltaisesti nykyvaatimusten mukaiseksi. Uudisrakennuksen keskustilasta, jossa tapahtuu myös ruokailu, muodostuu oppilaitoksen sydän, kodinomainen ja viihtyisä tila, joka toimii koko koulun olohuoneena. Toteutus mahdollistaa uuden opetussuunnitelman mukaisen oppilaslähtöisen, monimuotoisen ja monialaisen oppimisen sekä toimivat avoimet oleskelu- ja oppimistilat sekä monitilaratkaisut nykyaikaisen koulun sekä ulkopuolisten toimijoiden tarpeisiin.

Joutsenon koulu – kasvun ja oppimisen talo, kylän kupeessa, pellon reunalla

Joutsenon koulussa opiskelee noin 730 oppilasta ja 90 opettajaa. Joutsenon koulu on yhtenäiskoulu, jossa toimivat 1.- 9. luokat ja esikoulu.

Joutsenon yhtenäiskoulussa jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus yksilölliseen kasvu-, kehitys- ja oppimisprosessiin, osana turvallista yhteisöä ja yhteisöllistä ilmapiiriä. Toimintaamme ohjaa koulun arvot. Ne ovat oppiminen, välittäminen ja ihmisenä kasvaminen. https://joutsenonkoulu.fi/

Joutsenon koulussa opetusta kehitetään rohkeasti perinteistä koulujärjestelmää joustavammaksi. Luomme puitteet, joissa erilaisten ja eri-ikäisten lasten yhdessä oppiminen on mahdollista. Haluamme, että oppilas kokee itsensä merkitykselliseksi. Tämä toteutetaan siten, että opettajat järjestävät mahdollisuuksia henkilökohtaiseen oppilaan kohtaamiseen. Oppilas saa tunteen, että opettaja tietää, mitä oppilas on tekemässä ja millaisten haasteiden kanssa oppilas työskentelee. Opettaja on ystävällinen ja kannustava. Oppilas voi kokea tasavertaisuutta ja arvostusta.

Opetusmenetelmiä sovelletaan ja kokeillaan rohkeasti. Opetusmenetelmissä suositaan yhteisöllisiä, toiminnallisia sekä yksilöllistä oppimistyyliä kunnioittavia tapoja järjestää opetusta. Arvostamme oppilaan mahdollisuutta yksilölliseen etenemiseen, mutta emme halua unohtaa yhteisöllisyyden merkitystä. Tavoitteena on rakentaa kaikille koulupolku, joka mahdollistaa yksilöllisen oppimisen yhdessä.

Joutseno

Joutseno on ollut osa Lappeenrannan kaupunkia vuodesta 2009. Se on kaupungin toiseksi suurin taajama runsaalla 6000 asukkaalla. Joutsenon historia ulottuu kauas, omana pitäjänä se löytyy maakirjoista jo vuonna 1639. Joutsenossa vahva maalaispitäjän tausta yhdistyy pitkiin teollisiin perinteisiin: Saimaan rannalle syntyivät Pulpin sellutehdas ja Honkalahden saha jo 1900-luvun alussa.

Joutsenolle on leimallista vahva paikallisidentiteetti erilaisine kotiseututapahtumineen ja perinteineen.
Joutsenon kotiseutuvaakunan kuva-aihe, punaisella taustalla uiva hopeinen joutsen, on peräisin pitäjän sinetistä ja viittaa paikan nimeen.

Koulu sijaitsee entisessä Joutsenon kuntakeskuksen rakennusympäristössä. Koulukeskuksen lounaispuolella on urheilukeskus ja pohjois- sekä eteläpuolella on pientaloasutusta ja itäpuolella peltomaisema, joka on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Konnunsuo-Joutsenon kirkonkylä). Entisen kunnan pinta-alasta noin kolmannes oli vesistöä ja kuntaan kuului laaja saaristoalue.

Kilpailun budjetti

Teoksen toteutus kuuluu urakkaan, mikäli teos toteutetaan digitulosteena. Taiteilijapalkkio on 2000€. 

Joutsenon koulun ruokasalin ideakilpailun on voittanut Anni Niemelän ehdotus ”Joutsenon kesä”

Anni Niemelän teos ”Joutsenon kesä” on voittanut taidekilpailun, jonka Lappeenrannan kaupunki järjesti yhteistyössä Kaakon taiteen kanssa. Kilpailun tavoitteena oli löytää ideoita Joutsenon kouluun rakennettavan ruokasalin seinään toteutettavaksi teokseksi.

Joutsenon koulun taidekilpailussa toiseksi sijoittui Jouni Viljakaisen teos ”Mahdollisuuksien labyrintti” ja kolmanneksi Vera Laineen teos ”Surprised Pikachu”.

Lue lisää tiedotteesta

Kilpailun aikataulu

1. Hakuaika 12.1.- 14.2.2021

2. Kilpailuun liittyvät kysymykset tulee toimittaa 26.1.2021 mennessä (vastaukset 2.2.2021)

3. Julkistus viikko 8 / 2021

4. Teoksen toteutus ja installointi maaliskuu (teosta voi työstää 07/21 asti, jos muuta kuin tuloste)

 

Ideakilpailu

Kuka voi osallistua

Ideakilpailuun voivat osallistua kaikki Kaakkois-Suomessa toimivat ammattitaiteilijat ja LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat yksin tai työryhmänä. 

Palkinnot ja arvosteluperusteet

1. palkinto: 1000€ 
2.  palkinto: 750€ 
3. palkinto: 500€ 

Palkinnot eivät ole verovapaita. Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkintojen kokonaissumma ilmoitetusta poikkeavasti. Lisäksi palkintolautakunta voi antaa kunniamainintoja.

Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotusten taiteelliseen ja elämykselliseen laatuun, soveltuvuuteen kohteeseen sekä toteuttamiskelpoisuutta. Hakijan taiteellinen ote on mielenkiintoinen ja soveltuu haettuun kohteeseen, Joutsenon koulun arkkitehtuuriin ja koulun henkeen sekä sen ympäristöön. 

Palkintolautakunnalla on myös oikeus jättää valitsematta mitään työtä toteutettavaksi. Päätös teoksen toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä tehdään maaliskuun alussa 2021. Teoksen toteutuksesta tehdään erillinen sopimus.

Valitsijat 

Joutsenon koulun taidekilpailun juryyn kuuluvat: apulaisrehtori Anu Urpalainen (Joutsenon koulu), oppilaiden edustajat (Joutsenon koulu), kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä (Lappeenrannan kaupunki), Mikko Hietamies (LATO Oy), intendentti Leena Räty (Lappeenrannan taidemuseo), Juho Ojala (Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy), kuvataiteilija Saija Koponen(Kaakon taiteen edustaja) ja kuvataiteilija Mikko Sakala (Kaakon taiteen edustaja), sihteerinä toimii Anna Vilkuna. 

Joutsenon koulun oppilailla on merkittävä rooli teoksen valinnassa: he lausuvat mielipiteensä ideakilpailuun tulleista teoksista. He ovat jo kertoneet minkälaista teosta kouluunsa toivovat. Aineisto löytyy kilpailun verkkosivulta. 

Kilpailuehdotuksen sisältö

Ehdotuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

1. Teoksen nimi

2. Lyhyt kirjallinen kuvaus teoksesta, jossa on teoksen nimi, sisältökuvaus, kustannusarvio, mikäli teoksessa käytettään muuta tekniikkaa kuin tulostusta.

3. Enintään kolme kappaletta luonnos-havainnekuv(i)a teoksesta tilaan sijoitettuna.

Lähettäminen

Yhtenä pdf-tiedostona (max 10Mt, tulostuskokona A4), jonka nimeät teosnimellä, otsikoi sähköposti samalla tavalla. 

Liitä sähköpostiisi seuraavat asiat:

a) Yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), työryhmiltä lisäksi yhteyshenkilö
b) Yhteys Kaakkois-Suomeen (asuminen / työskentely /opiskelu)

Lähetä ideahakemuksesi 14.2.2021 klo 23.59 mennessä osoitteeseen:

kaupunkisuunnittelu@lappeenranta.fi

Yksi kilpailija tai ryhmä voi jättää useampia ehdotuksia, mutta kukin ehdotus pitää lähettää erillisenä sähköpostina. Kilpailuehdotus tai sen osa voi olla aikaisemmin julkistettu mutta vain normaalissa näyttelyteoskoossa. Myöhästynyt tai kilpailuohjelman vastainen ehdotus voidaan poistaa kilpailusta.

Kaikille kilpailuehdotuksen lähettäneille tulee kuittaus sähköpostin perilletulosta. Perilletuloviesti ei ole automaatti, joten se tulee viiveellä ja arkipäivinä. Mikäli et ole saanut kuittausviestiä, ota yhteys kaupunkisuunnittelu@lappeenranta.fi tai puhelimella 040 663 7753 / Mikko Holm.

Kilpailuehdotusten käyttöoikeus ja kilpailusalaisuus

Lappeenrannan kaupungilla on oikeus julkaista palkitut kilpailuehdotukset viestinnässään ja omissa julkaisuissaan. 

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä eli teoksen nimellä. Ainoastaan palkittujen teosten tekijätiedot julkistetaan palkintolautakunnalle, kun se on ratkaissut kilpailun.

Kysymykset

Ideakilpailuun liittyen voi tehdä kysymyksiä 26.1.2021 mennessä. Kysymykset tulee lähettää osoitteeseen mikko.holm@lappeenranta.fi. Niiden vastaukset julkaistaan kilpailun verkkosivulla 2.2.2021. 

Aineisto

Rakennuspiirustukset ruokalasta

Akustiikkalevyjen reunaväri

Oppilailta tulleet toiveet

 

Vastaukset kysymyksiin

K: Onko digituloste mahdollista toteuttaa digimaalauksen perusteella?
V:  Teos voi olla tulostettava (valokuva, digimaalaus tai -piirustus tms) tai se voidaan maalata osittain tai kokonaan paikan päällä. Sen lisäksi sitä voi käsitellä esim. maalaten tai siihen voi lisätä kolmiulotteisia elementtejä mutta tällöin on huomioitava elementtien kestävyys sekä puhtaanapito. 

K: Millaisessa muodossa kuvan tulisi olla, jotta sen tulostaminen on mahdollisimman hyvänlaatuista.
V: Tulostettava teos toimitetaan pdf-muodossa. 

K: Ovatko äänilevyjen kiinnityskohdat selvästi nähtävillä vai peittyvätkö ne mahdollisesti teoksen alle?
V: Akustiikkalevyt kiinnitetään kiinni toisiinsa (normaalisti kiinnitys avosaumalla, jossa rako), jolloin saumat näkyvät mahdollisimman vähän. 
https://www.ecophon.com/fi/ecophon/modular-ceilings/master/master-sq-ld/

K: Onko koulusta saatavilla kuvia?

V: Voit ladata ajankohtaisia kuvia tämän linkin kautta Joutsenon koulun ruokasalin kuvat.zip. Huom! Kuvatiedostoon on lisätty 5.2. kaksi uutta kuvaa.

Oppilaiden osallisuus kilpailussa

Joutsenon koulun oppilailla on merkittävä rooli kilpailun toisessa vaiheessa, kun valitaan toteutettavaa teosta. He ovat jo kertoneet minkälaista teosta kouluunsa toivovat:

joutsen, koira, ryhmä iloisia lapsia opiskelemassa, väripläjäys, perhosia, ulkoaktiviteetteja, lammas, kotka, susi, hieno kirja, lohikäärme, ei pelkkiä geometrisia kuvioita, abstrakti taideteos, lehmä, hevonen, kenguru, T-Rex, stetosaurus, kameli, kuuluisa/suosittu urheilulaji, ruusuke, poseidon, megalodon, kuningaskobra, panda, kruunu, godzilla, kummitus, Chariza -pokemonhahmo tai erilaisia Pokemon hahmoja, metallisia mopoja (oranssi ja musta), luistelijoita, tyyliltään teos olisi värikäs, auto (jonka etupää tulisi 3D:nä ulos seinästä, graffiti, graffiti aiheena japanilaisia vaaleanpunaisia kirsikkapuita, raketteja, avaruus 3D -teoksena, kettu (oranssi, musta ja valkoinen, kuningaskobra, vihreä sydän ja sininen lintu, iloisia lapsia opiskelemassa, hevonen, susi, kynä, koulukirjoista rakennettu kirkontorni tms rakennus, vanhan koulun kuva, pelkän valkoisen paperin näköinen taideteos, väriä (sininen, pinkki, vihreä, ruskea), valkoinen joutsen, tanssivat tai liikkuvat lapset/ nuoret, metsäaiheinen teos, astronautti katsoo kaukoputkella planeettoja, hieno hedelmämaalaus, vanhanaikainen kukkamaalaus, palloja, henkilöitä tietyissä asennoissa ("ollako vai ei"..), joku maisema, hieno majesteetillinen eläin

 

Lisätiedot

Anna Vilkuna, anna@kaakontaide.fi, 045 144 7755