Valitse taso

Lappeenrannan kaupunki kerää Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelman luonnokseen liittyviä kommentteja

Lappeenrannan kaupunki on avannut kaikille asukkaille tarkoitetun avoimen verkkokyselyn, jonka avulla on mahdollisuus antaa Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelmaan, eli Meijän Cityyn, liittyvää palautetta ja kehitysideoita. Verkkokyselyyn on mahdollista vastata Otakantaa -palvelussa 23.4.2021-12.5.2021 välisenä aikana.

Kehittämissuunnitelmasta on mahdollista antaa Otakantaa -palvelun lisäksi palautetta laittamalla sähköpostia osoitteeseen kaupunkisuunnittelu@lappeenranta.fi

Meijän City on kehittämissuunnitelma, jolla tähdätään viihtyisään, turvalliseen ja kestävästi rakentuvaan kaupunkikeskustaan, jonne kaikkien on helppo tulla ja jossa kaikkien on hyvä olla. Valmistuttuaan suunnitelma ohjaa kaupungin keskusta-alueen kehittymistä tukemalla asemakaavoitusta, katu- ja vihersuunnittelua sekä palvelujen kehittämistä.

Asukastilaisuudet

Tiistaina 4.5. klo 17 alkaen järjestetään Lappeenrannan kaupunginlahden suunnittelua käsittelevä asukastilaisuus, joka on tarkoitettu kaikille asukkaille, yrittäjille ja yhdistyksille. Tilaisuudessa käsitellään paitsi Linnoituksen kärkeen ehdotettua saunamaailmaa, myös kaupunginlahtea kokonaisuutena. Tilaisuuteen voi liittyä tämän linkin kautta. (Työpajan nimi voi näkyä Teamsiin liityttäessä väärin, mutta sinun ei tarvitse välittää siitä.)

Torstaina 6.5. klo 17 alkaen järjestetään Lappeenrannan yrittäjille tarkoitettu asukastilaisuus, jossa esitellään Meijän Cityyn liittyviä suunnitelmia ja keskitytään erityisesti alueen elinvoiman ja liike-elämän kehittämiseen liittyviin aiheisiin. Tilaisuuteen voi liittyä tämän linkin kautta.

Maanantaina 10.5. klo 17 alkaen järjestetään Lappeenrannan toriyrittäjille tarkoitettu asukastilaisuus, jossa käsitellään Kauppatoria ja sen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Tilaisuuteen voi liittyä tämän linkin kautta.

Tiistaina 11.5. klo 17 alkaen järjestetään opiskelijoille tarkoitettu asukastilaisuus, jossa käsitellään keskustan kehittämissuunnitelmaa ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Tilaisuuteen voi liittyä tämän linkin kautta.

Tilaisuudet järjestetään Microsoftin etäkokousten järjestämiseen käytettävän Teams-ohjelman kautta ja niihin pystyy liittymään tällä sivulla ennen tilaisuutta julkaistavien linkkien avulla lataamatta ohjelmaa erikseen. 

Tutustu Meijän Cityn aineistoon

Kehittämissuunnitelmassa Lappeenrannan keskustaa tarkastellaan yhteensä neljästä eri näkökulmasta, joita ovat viihtyminen ja oleminen, palvelut ja liike-elämä, rakentaminen ja liikenne. Teemojen alle on toteutettu erilliset kehittämiskortit, jotka ottavat kantaa yksittäisten paikkojen tai alueiden kehittämiseen.

Lisäksi aineistoon on toteutettu erilaisiin aiheisiin keskittyviä teemakortteja, jotka käsittelevät kaupunkia yleisellä tasolla. Esimerkiksi pysäköintiä käsittelevän kortin kautta on mahdollista hahmottaa kyseiseen aiheeseen liittyviä suunnitelmia.

Kaikki aineistot löytyvät Meijän Cityn kotisivuilta, jonne on koottu myös asukastyöpajojen tuloksia sekä hankkeen aikana tehtyjä selvityksiä.

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelua koskevat yhteydenotot ja tiedustelut puhelimitse tai sähköpostilla

Koronavirustilanteen vuoksi Valtionneuvoston sekä Lappeenrannan kaupungin antamiin ohjeisiin perustuen Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu on siirtynyt etätyöhön 18.3.2020 alkaen.

Asiakkaita pyydetään ottamaan yhteyttä kaupunkisuunnitteluun puhelimitse tai sähköpostilla. Kaupunkisuunnittelun yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Nähtäville asetettuihin kaava-aineistoihin voi tutustua poikkeuksellisesti kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkissä osoitteessa Villimiehenkatu 1 (1. kerros) ja kaupungin internet-sivulla.

Kaavoihin liittyviä asukastilaisuuksia järjestetään asukkaiden turvallisuus huomioiden esim. ulkona tapahtuvien kaavakävelyiden tai Teams -etäyhteyden avulla. 

Tutustu uudistuvasta Lappeenrannasta kertovaan esitteeseemme!

Esitteeseen pääset tutustumaan tästä linkistä

asetu_web.JPG

 

Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu vastaa maankäyttöä ja rakentamista ohjaavien yleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnasta sekä muista maankäyttösuunnitelmista ja -selvityksistä.

Kaavoituksen yleisenä tavoitteena on ottaa huomioon kaikki kaupunkiyhteisön yleiset tarpeet, eri toimintojen tarvitsemat tontit ja alueet, kestävän kehityksen edellyttämä yhdyskuntarakenteen taloudellisuus ja ympäristön laatuvaatimukset. Kaavoituksella luodaan puitteet toimivalle, terveelliselle, viihtyisälle, taloudelliselle ja elinympäristölle. Sen avulla pyritään estämään ympäristöhaittojen syntymistä ja suojelemaan alkuperäistä luontoa sekä rakennettua ympäristöä. Kaavoitus on erilaisten tarpeiden ja näkemysten yhteensovittamista.

Yhden kunnan kaavamuotoja ovat yleiskaava ja asemakaava, joiden laatimisesta vastaa kunta. Yleiskaava voidaan laatia myös useamman kunnan yhteistyönä.

Ranta-alueille pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi voidaan laatia myös ranta-asemakaava, jonka laatimisesta huolehtii maaomistaja. Ranta-asemakaava hyväksytään samalla tavalla kuin asemakaava.

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain, ns. osayleiskaava.

Saapuminen

Kaupunkisuunnittelu sijaitsee kaupungintalon 3. kerroksessa, osoitteessa Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta.

Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät täältä.

Huomioithan, että tapaamista varten kannattaa varata aika. Kolmanteen kerrokseen pääsee hissillä, ja vahtimestareille tulee mainita saapumisesta. Muutoin hissi ei suostu kuljettamaan ensimmäisestä kerroksesta ylöspäin.


Osallistu ja vaikuta

Muita palveluita kaupunkisuunnitteluun liittyen

Liikenne-, katu- ja puistosuunnitelmat laatii kadut ja ympäristö.

Kaupungin myytävistä ja vuokrattavista tonteista saa tietoa maaomaisuuden hallinta -vastuualueelta tontti- ja kartastopalveluista.