Valitse taso

Markkinointi

Kaupunkimarkkinoinnin tavoite on luoda tunnettavuutta ja tuoda matkailijoita, asukkaita, opiskelijoita sekä yrityksiä alueelle käyttämään palveluja. Lappeenrannan kaupungin markkinoinnin tavoite on luoda sekä vahvistaa kaupunkistrategian mukaista kaupunki-imagoa. Ydintehtävä on toteuttaa Suomen ilmastopääkaupunki -brändin mukaista erottuvaa markkinointiviestintää, joka luo positiivista mielikuvaa kaupungista ja houkuttelee asukkaita, opiskelijoita, organisaatioita, matkailijoita ja yrityksiä alueelle sekä vahvistaa heidän kokemustaan toimiessaan, asuessaan tai vieraillessaan kaupungissa.

Markkinointiviestinnällä vahvistetaan elinvoimaisen kaupungin imagoa puhtaan ympäristön pioneerikaupunkina ja kansainvälisenä yliopistokaupunkina sekä Saimaan alueen vieraanvaraisena matkailukohteena. Brändimarkkinoinnin tavoitteena on tehdä Lappeenrannasta Suomen vetovoimaisin yliopistokaupunki. Brändimarkkinointia tukevat myös kaupungin kokonaisvaltaiset kestävän kehityksen ja yliopisto- sekä opiskelijayhteistyön strategiset toimenpiteet. Matkailumarkkinoinnin tavoitteena on tuoda Saimaan yhteismarkkinoinnin alue Suomen kolmen suosituimman matkailualueen joukkoon vuonna 2020.

Markkinointi ja viestintä kulkevat käsi kädessä ja markkinointia tehdään myös viestinnän keinoin sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Markkinointiviestintä tukee kaupungin perusviestien levitystä eri kohderyhmille mm. jatkuvana some-viestintänä ja erillisinä kampanjoina. Kampanjat toteutetaan mainostoimistoyhteistyössä tai viestintä- ja markkinointitiimin työnä. Kampanjoilla on omat myynnilliset tai tavoittavuustavoitteensa. Toimialojen kampanjat tai toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä toimialojen kanssa. Markkinoinnissa on tavoitteena toteuttaa yhteisiä isoja tapahtuma- ja näkyvyyskokonaisuuksia.

Brändimarkkinointi

Kaupungin brändiviesti näkyy kaikissa markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteissä tavalla tai toisella. Brändin ytimessä on yhdessä tekeminen, ratkaisukeskeisyys ja uuden luominen.

Lappeenranta, Suomen ilmastopääkaupunki –brändin kiteytys

Suomen ilmastopääkaupunki Lappeenranta luo kestäviä menestystarinoita yhdessä asukkaiden ja yritysten kanssa. European Green Leaf Award 2021 -voittaja ja Kaakkois-Suomen rohkea keskuskaupunki on uusiutuvan energian ja tiedekasvatuksen ratkaisukeskeinen edelläkävijä.


Lappeenranta, The Climate Capital of Finland

Lappeenranta, the climate capital of Finland, creates sustainable success stories together with residents and companies. The European Green Leaf Award 2021 winner and the brave central city of Southeast Finland is a solution-oriented pioneer in renewable energy and science education.


Brändimarkkinoinnin pääviestit

 • Lappeenranta on vireä yliopistokaupunki Saimaan rannalla, josta on vain parin tunnin junamatka Helsinkiin.
 • Lappeenranta on Suomen ilmastopääkaupunki ja edelläkävijä
  ilmastoasioissa.
 • Lappeenrannan kaupunki on eteenpäin katsova, aktiivinen, kokeileva ja edelläkävijä.
 • Lappeenrannassa uskallamme. Ja teemme.
 • On puhujia. Ja tekijöitä.

Kaupungin brändikiteystä ja brändiviestejä käytetään osittain tai kokonaisuudessaan markkinointiviestinnän jatkuvissa toimenpiteissä sekä erillisissä kampanjoissa suomeksi, englanniksi sekä venäjäksi.

Osa kaupungin Suomen ilmastopääkaupunki brändimarkkinointia on Greenreality-toiminnan markkinointi. Greenreality-brändi yhdistää uusiutuvan energian toimijat, kaupungin sekä yliopiston. Pääkanavana on greenreality.fi sivusto sekä kaupungin youtube-kanavalta löytyvät videosisällöt. Sivusto antaa kootusti tietoa kaupungin ja sen eri yhteistyökumppaneiden kestävän kehityksen tavoitteista ja toiminnasta sekä kannustaa ja opastaa asukkaita toimimaan näiden periaatteiden mukaisesti.

Greenreality-brändin kiteytys

Greenreality on kestävää tulevaisuutta rakentava ajattelu- ja toimintamalli, johon me sitoudumme. Se on asennevallankumous, tahtotila ja lupaus, jota ei mitata sanoilla, vaan teoilla. Emme muuta maailmaa yksin, vaan kutsumme kaikki puhaltamaan yhteen hiilettömyyteen ja rakennamme muutoksen yhdessä. Haluamme olla Suomen johtava energia- ja ympäristöteknologian keskittymä, joka asettaa uudet standardit kestävälle kehitykselle.
Me uskallamme. Ja teemme.


Kaupungin brändimarkkinointia tehdään vahvassa yhteistyössä keskeisten yhteistyökumppaneiden, kuten LUT-yliopisto ja kaikki Greenreality-toimintaan liittyvät toimijat, kanssa.

Kaupungilla on aina käytössä ajankohtaiset kaupungin brändiä tukevat kuvat sekä videot. Sosiaalisessa mediassa aktiivisesti toimiminen ja kaupungin imagokuvien levitys on tärkeä osa kaupungin brändimarkkinointia.

Matkailumarkkinointi

Matkailumarkkinointia toteutetaan alueellisessa yhteistyössä. Lappeenrannan matkailu ja sen brändisivusto VisitLappeenranta palvelevat ensisijaisesti palvelupisteiden ja infonäyttöjen kautta matkailijaa, joka on jo Lappeenrannassa. goSaimaa maakunnallinen matkailun kattomarkkinointiorganisaatio markkinoi Lappeenrantaa ja Imatraa valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. VisitLappeenranta-markkinointi näkyy Lappeenrannassa ja goSaimaa-markkinointi puolestaan maakunnan ulkopuolella.


Kaupungin matkailumarkkinoinnin pääviestit

 • Lappeenranta on ympärivuotinen tapahtuma- ja matkailukaupunki yhden maailman kauneimman järven, Saimaan rannalla.
 • Lappeenranta tarjoaa viehättäviä tutustumiskohteita ja tekemistä matkailijoille ympäri vuoden.
 • Lumoava Linnoituksen, sataman ja Myllysaaren alue tarjoavat aktiviteetteja sekä virvoitusta koko perheelle.
 • Lappeenrannalla on ihanteellinen sijainti kaksi tuntia Helsingistä.
 • Saimaan valloitus alkaa Lappeenrannasta.
 • Lappeenranta on Suomen ilmastopääkaupunki, joka huolehtii Saimaan puhtaudesta.

Matkailumarkkinointiyhteistyötä tehdään myös laajemmalla eteläisen Saimaan alueella. Lake Saimaa, Purest Finland –brändi on Lappeenrannan, Imatran, Savonlinnan ja Mikkelin kaupunkien ja niissä toimivien matkailuorganisaatioiden käyttämä matkailumarkkinointibrändi. Saimaan alueen markkinointia tehdään ensisijaisesti kansainvälisesti ja sen kielet ovat englanti, saksa, venäjä, italia ja kiina.

Lake Saimaa-matkailumarkkinoinnin englanninkielinen brändikiteytys

Lake Saimaa, the jewel of Finnish Lakeland, is the ultimate recovery platform designed by nature. A hidden gem filled with space and silence, all around safety and hospitable locals. Lake Saimaa is the destination to discover yourself.
Feast your eyes on the labyrinth of clear, sparkling waters or the winding green forestry full of nature’s delights from early spring to late summer. Experience the rainbow of colours of Saimaa in the autumn and the glint of pure snow under the stars in the winter.

Saimaa is the fourth biggest lake in Europe with over 15 000 islands and 15 000 km of shoreline - more than France has altogether. There you can find 70 000 lakeside cottages with saunas. Lake Saimaa is not far from Helsinki or St Petersburg and hosts charming towns like Imatra, Lappeenranta, Mikkeli, Savonlinna and Varkaus. Discover Lake Saimaa and yourself at Lakesaimaa.fi.


Sijoittumismarkkinointi

Sijoittumismarkkinointia tehdään Wirma yrityspalveluiden toimesta suoramarkkinointina, jatkuvana markkinointiviestintänä somessa, esitteissä, nettisivuilla ja tapahtumissa sekä erillisinä kampanjoina.

investinlpr.fi on kaupungin sijoittumismarkkinoinnin työväline. Se kertoo kaupungin vahvuuksista ja mahdollisuuksista yrityksen sijoittumispaikkana. Sijoittumismarkkinoinnissa tukeudutaan elinvoimainen kaupunki imagoon, joka kytkeytyy ilmastopääkaupunki-brändiin ja johon liittyy vahvasti yliopisto ja teknologiaosaaminen sekä sijainti lähellä Helsinkiä.

Sijoittumismarkkinoinnin pääviestit

 • Lappeenranta on yritysystävällinen yliopistokaupunki, joka tukee yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Toiminnan keskiössä on tiivis ja tuloksellinen kaupungin, yliopiston ja yritysten välinen yhteistyö.
 • Lappeenranta on Kaakkois-Suomen teknologiakeskus, joka työllistää yli 4000 teknologia-alan osaajaa. Heistä yli 1000 työskentelee alueen ICT-klusterissa.
 • Alueella on aktiivinen Greenreality Network verkosto ja joka kahdeksas työskentelee energia- ja ympäristöliiketoiminnan parissa.
 • Lappeenranta tarjoaa huippututkimusta ja osaavaa työvoimaa.
 • Lappeenranta on yhtä lähellä Helsinkiä kuin Turku ja Tampere.
 • Yli 8 miljoonaa asiakasta 200 km säteellä.

Palveluiden ja tapahtumien markkinointi

Kaupungin palveluiden markkinointi keskittyy ensisijaisesti palveluihin, joilla on myynnillisiä tavoitteita, kuten kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä tapahtumat. Kulttuuri- ja liikuntapalveluita ja tapahtumia markkinoidaan osana palveluiden ja tapahtumien yhteismarkkinointia sekä omilla kampanjoilla. Myynnillisiä tavoitteita seurataan yhteisissä asiakaspalvelun ja markkinoinnin myyntipalavereissa.

Palvelujen ja tapahtumien markkinointia tehdään sekä sähköisissä viestintävälineissä, kuten teatterin ja orkesterin omilla verkkosivuilla ja some-kanavilla että perinteisesti printtimediassa kuin myös yleisötyönä. Markkinoinnin tavoitteena on palveluiden tunnettuuden ja myynnin lisääminen. Asiakaspalvelu Winkki vastaa kulttuuripalveluiden ryhmämyynnistä sekä suorasta asiakasviestinnästä.

lappeenrantaevents.fi -sivusto on kaupungin tapahtumapalveluiden markkinointikanava. Sivuston tavoitteena on markkinoida kaupungin järjestämiä tapahtumia, mutta myös markkinoida kaupunkia hyvänä tapahtumajärjestämispaikkana.
Tapahtumia ja palveluja markkinoidaan lisäksi matkailun infonäytöillä sekä kaupungin hallinnoimilla ulkomainontapaikoilla.

Palveluita ja kaupungin tapahtumia markkinoidaan myös kansainvälisesti erityisesti venäläisille matkailijoille.

Markkinoinnin käytännöt ja materiaalit

Markkinoinnissa käytetään kaupungin yhtenäistä markkinointi-ilmettä. Visuaalisesta ilmeestä löytyy tietoa sitä koskevasta ohjeistosta (brandbook).

Visuaalinen ilme on tärkeä kaupunkikuvan tekijä ja viestinnän työkalu. Yhtenäisellä visuaalisella ilmeellä tehostetaan markkinointiviestinnän vaikutusta sekä tunnistettavan kaupunkikuvan syntymistä. Kaupungilla on käytössään markkinointilogo, jota käytetään ensisijaisesti markkinointitarkoituksiin ja silloin, kun tarvitaan erillistä logoa.

Viestintä- ja markkinointitiimi kilpailuttaa kaupunkikonsernille mainostoimiston, jota kaikki toimialat käyttävät omien markkinointiesitteidensä tai ilmoitustensa toteutuksessa. Yhteisesti toteutetut markkinointipohjat; mainos-, juliste-, flyer- ja powerpoint-pohjat helpottavat materiaalin suunnittelua ja toteutusta sekä säästävät kustannuksia.

Viestintä- ja markkinointitiimi tuottaa uusia brändi- ja tapahtumakuvia, kaupungin esittelyvideoita, markkinointisivustoja, esitteitä eri kohderyhmille, esittelymateriaaleja, ppt-esityksiä ja PR-materiaaleja kuten kyniä, kasseja, kaulanauhoja, magneetteja kaikkien hyödynnettäväksi. Kaupungin markkinoinnin kielet ovat suomi, englanti ja venäjä. Useimmat toimenpiteet toteutetaan kaikilla kielillä.

Markkinointia toteutetaan yhteistyössä toimialojen, yhtiöiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Ulkopaikkakunnalla järjestettävissä tapahtumissa esiinnytään yhteisen ilmeen alla markkinoiden kaupungin eri palveluja ja tapahtumia. Markkinoinnissa tehdään yhteistyötä erityisesti yliopiston, ammattikorkeakoulun ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa yhteisille kohderyhmille markkinoitaessa. Viestintä- ja markkinointitiimi toteuttaa myös vuosittaiset markkinointisopimukset paikallisten urheiluseurojen sekä nuorten pr-lähettiläiden kanssa. Sopimuksissa määritellään kaupungille tuleva näkyvyys ja yhteiset toimenpiteet.

Markkinoinnissa tehdään yhteistyötä myös palveluntarjoajien, tapahtumajärjestäjien, tuotantoyhtiöiden ja muiden vastaavien toimijoiden kanssa esimerkiksi lentoliikenne-, tapahtuma- ja matkamuistoyhteistyön tai tv-sarjan tuotannon muodossa. Viestintä- ja markkinointitiimi tukee Lappeenrannan palveluja, tapahtumia ja tuotteita tarjoamalla näkyvyyttä kaupungin omien välineiden kautta.

Markkinoinnissa etsitään ja toteutetaan jatkuvasti uusia ajanmukaisia ja kohderyhmäkohtaisia markkinoinnin keinoja, kuten VisitLappeenrannalle bloggaavat opiskelijat ja tv-sarja Sorjosen kuvauspaikkakierrokset.