Valitse taso
Vanhusneuvoston tehtävät

• edistää ikäihmisten, viranomaisten, vanhus,- eläkeläis-, veteraani- ja omaisjärjestöjen
sekä yksityisten palveluntuottajien yhteistoimintaa

• edesauttaa ikääntyneiden osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon

• seuraa ikääntyneiden näkökulmasta kunnan eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa ja päätöksentekoa erityisesti ikääntyneille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja etuuksien järjestämiseksi ja niiden saatavuuden parantamiseksi

• tekee esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja eri viranomaisille ikääntyneitä koskevissa ajankohtaisissa asioissa suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi

• edistää ikääntyneille suunnattuihin palveluihin liittyvää tiedottamista

• edistää ikääntyneiden selviytymistä muun muassa kiinnittämällä huomiota asuntojen ja elinympäristön esteettömään rakentamiseen

• hoitaa kaupunginhallituksen määräämät muut tehtävät

• osallistuu Etelä-Karjalan maakunnan maakunnalliseen toimintaan

o Nimittää tulevaan maakunnalliseen vanhusneuvostoon edustaja vanhusneuvoston jäsenistä

o Seuraa erityisesti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE) terveydenhuollon ja vanhuspalveluiden kehitystä

o Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja maakunnan eri viranomaisille ikääntynyttä henkilöä koskevissa ajankohtaisista asioista suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi

Ikäystävällinen Lappeenranta

Päätetään nimetä Lappeenranta ”Ikäystävälliseksi Lappeenrannaksi”

 ja ohjeistaa tämä huomioon otettavaksi

kaupungin hallintokuntien toimintojen suunnittelussa.