Valitse taso

Harrastusavustukset

Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten harrastustoiminta-avustus on muuttunut siten, että tuen myöntämisen vastuu on siirtynyt Lappeenrannassa toimiville seuroille.

Kaupunki myöntää tukea Lappeenrannassa toimiville sopimusseuroille, -yhdistyksille ja -säätiöille sekä taiteenperusopetusta järjestäville yksiköille edelleen jaettavaksi alle 18-vuotiaille lappeenrantalaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi.

Kumppanuussopimuksen piiriin tulevilta harrastuksen järjestäjiltä edellytetään seuraavien kriteereiden täyttymistä:

1. Harrastuksen järjestäjä on Lappeenrannassa toimiva rekisteröitynyt harrastustoimintaa järjestävä seura, yhdistys, järjestö, säätiö tai taiteen perusopetusta järjestävä yksikkö, joka on tehnyt kumppanuussopimuksen Lappeenrannan kaupungin kanssa
2. Harrastuksen järjestäjä jakaa aktiivisesti tietoa avustusmahdollisuudesta sekä olemassa oleville harrastajilleen että mahdollisille uusille harrastajille
3. Harrastuksen järjestäjä sitoutuu käyttämään avustushaussa kaupungin logoa ja Unicefin lapsiystävällinen kunta -logoa
4. Harrastuksen järjestäjä vastaa hakuprosessista ja siihen liittyvistä tietosuoja-asioista voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
5. Harrastuksen järjestäjällä on oikeus tarkistaa tarvittaessa hakijan hakemuksessa ilmoitetut tulotiedot.

Seurat jakavat avustuksen seuraavien kriteerien perusteella:

1. Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 18-vuotias
2. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus rekisteröidyssä seurassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetusta järjestävässä yksikössä, jolla on sopimus kaupungin kanssa ja joka toimii Lappeenrannassa
3. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin/lapsi/vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen /säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa
4. Harrastusavustus voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi ja kausimaksuihin todellisten kulujen perusteella
5. Tuki voi olla enintään 50 euroa/kk/lapsi ja enintään 600 euroa/vuosi/lapsi
6. Perheen tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa on mahdollista käyttää Lappeenrannan kaupungin www-sivulla olevaa harrastusavustuslaskuria
7. Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

Seurat voivat hyödyntää kaupungin hakulomakepohjaa: Harrastusavustuksen lomakemalli seuralle . Halutessaan seurat voivat myös käyttää muuta hakumenettelyä, esim. oma vapaa muotoinen hakemus.

Tiedotuksessa tulee käyttää kaupungin logoa: Lappeenrannan kaupungin logo

ja Unicefin Lapsiystävällinen kunta -logoa: Lapsiystävällinen kunta -logo

Laskutuksesta on sovittu kumppanuussopimuksessa.


Lisätietoja:
Lappeenrannan kaupunki
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut / Nuorisotoimi
Koordinaattori Anu Koistinen
p. 040 182 2083
anu.koistinen@lappeenranta.fi


Laskuri tulorajan ylityksen tai alituksen tarkastamiseen:

Laskuri on suuntaa antava arvio perheen oikeudesta harrastusavustukseen. Arviointilaskurin kaikkiin kenttiin on tallennettava kokonaislukua vastaava (ei desimaaleja) tieto. Mikäli esim. muita tuloja ei ole, täytetään kenttään luku 0 (nolla).
Taloudessa asuvien aikuisten lukumäärä:
Taloudessa asuvien alle 14-vuotiaiden lasten lukumäärä:
Taloudessa asuvien yli 14-vuotiaiden lasten lukumäärä:
Perheen huoltajien yhteenlasketut nettotulot €/kk (verotuksen jälkeen kuukausittain käteen jäävä tulo, joka voi koostua palkkatuloista, yrittäjätuloista, työmarkkinatuesta tai KELA:n myöntämistä toimeentuloa turvaavista tms. avustuksista, eläkkeistä tms.)
Taloudessa asuvien vanhempien/aikuisten yhteenlaskettu palkkatulo /kk €
Taloudessa asuvien vanhempien/aikuisten yhteenlaskettu toimeentulotuki /kk €
Taloudessa asuvien vanhempien/aikuisten yhteenlaskettu työmarkkinatuki /kk €
Lapsilisä yhteensä /kk €
Elatustuki yhteensä /kk €
Asumistuki /kk €
Muut tulot /kk €
 

Perheen huoltajien yhteenlasketut nettotulot €/kk (verotuksen jälkeen kuukausittain käteen jäävä tulo, joka voi koostua palkkatuloista, yrittäjätuloista, työmarkkinatuesta tai KELA:n myöntämistä toimeentuloa turvaavista tms. avustuksista, eläkkeistä tms.)

Laske

Kulutusyksikkökohtainen vuositulo on yhteensä {vuositulo}. Erotus pienituloisuusrajaan on {erotus}.

Mikäli laskurin ilmoittama erotus on negatiivinen tai jos se ylittää vain hieman 14750 euron pienituloisuusrajan ja lasten harrastuskustannukset ovat suurin piirtein saman suuruiset kuin ylitys, kannattaa hakemus jättää.