Valitse taso

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lappeenrannan sosiaali- ja terveystoimen toiminta-ajatus

Lappeenrantalaisten
 • hyvinvointia
 • terveyttä
 • toiminta- ja työkykyisyyttä
 • asukkaiden omatoimisuutta

edistetään laaja-alaisella yhteistyöllä. Laadukkaiden ja kustannustehokkaasti tuotettujen, tarvittavien sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus turvataan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin järjestämisvastuulla olevilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Palveluista sovitaan kuntakohtaisella palvelusopimuksella. Toimintaa suunnataan yhä enemmän ennaltaehkäisyyn ja avopalveluihin.

Strategiset päätavoitteet

 • Väestön hyvinvointi
 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin palvelujen toimivuus, vaikuttavuus ja kustannustehokas toiminta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja

Lappeenrantalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote. Piriin kuuluvat kunnat:
 • Imatra
 • Lappeenranta
 • Lemi
 • Luumäki
 • Parikkala
 • Rautjärvi
 • Ruokolahti
 • Savitaipale
 • Taipalsaari

Piiri järjestää jäsenkuntien puolesta

 • Perusterveydenhuollon
 • Erikossairaanhoidon
 • Kehitysvammaisten erityishuollon
 • Sosiaalihuollon, pois lukien lasten päivähoito, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto.

Piirin toiminta ja hallinto

Piirin toiminta ja palvelujen järjestämisvastuu perustuu kuntien väliseen sosiaali- ja terveyspiirin perustamissunnitelmaan, perustamissopimukseen sekä kuntakohtaisiin palvelusopimuksiin. Piiri vastaa lainsäädännön edellyttämästä palvelujuen määrästä ja laadusta sekä siitä, että palvelut järjestetään kaikkien piirin asukkaille yhdenmukaisin perustein.

Piirillä on oma hallinto. Lappeenrannan kaupungin omistajaohjauksesta vastaa kaupunginhallituksen alainen sosiaali- ja terveystoimikunta.