Valitse taso

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KESÄTYÖT 2022

Lappeenrannan kaupunki työllistää kesällä 2022 yli 100 nuorta erilaisiin työtehtäviin. Kesätöitä on tarjolla muun muassa kulttuurin, liikunnan, nuorisotoimen, matkailun ja ympäristönhoidon tehtävissä.

Kesätöihin haetaan sähköisesti Kuntarekry-palvelun kautta. Haku kaikkiin kaupungin kesätyöpaikkoihin alkaa 1.2.2022, poikkeuksena nuorisotoimen kesätyöt, jotka tulevat helmikuun aikana hakuun. Huomioithan, että hakuajat saattavat vaihdella tehtäväkohtaisesti.

Lappeenrannan nuorisotoimen kesätyöpaikat kesällä 2022

Nuorisotoimella tulee hakuun kesäksi erilaisia kesätöitä nuorille. Työt sisältävät tehtävistä riippuen siivousta ja pieniä kunnossapitotöitä, sosiaalisen median päivittämistä, valo- ja videokuvaamista, muun markkinointimateriaalin tuottamista nuorisotoimelle sekä nuorisotilan aukioloissa apuohjaajana toimimista yhdessä nuoriso-ohjaajien kanssa. Töitä on tarjolla noin 20 - 40 nuorelle. Tarkemmat työpaikkojen määrät sekä tehtävien kuvaukset ilmoitamme myöhemmin www.kesaksiduuniin.fi sivulla sekä nuorisotoimen nettisivuilla Töihin tai harjoitteluun - Lappeenrannan kaupunki (lappeenranta.fi) 

Lisätietoja

Ohjaamonuorisotyöntekijä Nina Laine, nina.laine@lappeenranta.fi , p. 040 504 1946 

Hakeminen tapahtuu kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi 

Haku avautuu helmikuun aikana.

Lappeenrannan liikuntatoimi hakee kesätyöntekijöitä kaupungin eri liikuntapaikoille kesälle 2022 (14 työpaikkaa)

Työtehtävät koostuvat Lappeenrannan eri urheilukenttien kunnossapito- ja siivoustehtävistä. Tehtäviin kuuluu mm. ruohonleikkaamista ja kenttien puhtaanapitoa. 

Työtehtävät sijoittuvat kesä-heinäkuulle ja jakautuvat siten, että kesäkuussa palkataan 7 nuorta ja heinäkuussa 7 nuorta. Työ on tarkoitettu 16 - 18 vuotiaille.  

Liikuntatoimen tehtävät soveltuvat reippaille, ulkoilmassa työskentelystä nauttiville (säällä kuin säällä) vastuullisille nuorille. Hyvät asiakaspalvelutaidot katsotaan eduksi. 

Lisätietoja

Kunnossapitotyönjohtaja Mika Kivistö p. 040 637 2715, mika.kivisto@lappeenranta.fi 

Hakeminen tapahtuu kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi 
Hakuaika 1.3. - 31.3.2022 klo 15 saakka. 
 

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu hakee kesätyöharjoittelijoita kesälle 2022

Lappeenrannan kaupungin Elinvoiman ja kaupunkikehitys toimialan kaupunkisuunnittelu hakee kesäksi harjoittelijoita.  

Työtehtäviin voi sisältyä esim. kesäisen kaupungin valokuvaamista, asukashaastatteluja, kyselylomakkeiden laatimista, animaatioiden ja mallinnusten tekemistä, raporttien kirjoittamista ja kuvitusta. Tehtävänkuvat tarkentuvat valittavien osaamisen mukaisesti. 

Tehtävät sijoittuvat kesäkuun alusta elokuun alkupuolelle (6.6.-8.8.2022) myöhemmin tarkemmin sovittavaksi ajankohdaksi. Harjoittelujakso kestää 1-2 kuukautta. Työpiste sijaitsee Lappeenrannan kaupungintalolla. Toki koronatilanne voi vaikuttaa työn tekemisen tapaan ja paikkaan eli myös etätyö on mahdollista. 

Tehtäviin etsitään 15-20 vuotiaita nuoria, jotka ovat reippaita ja uuden oppimisesta innostuneita sekä kiinnostuneita kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta. Eduksi katsotaan esimerkiksi valokuvauksen harrastaminen, animaatio-osaaminen, sujuva kirjoitustaito ja kiinnostus omasta ympäristöstä. Lisäksi toivomme hakijoita, jotka haluavat hakeutua myöhemmin opiskelemaan esimerkiksi arkkitehtuuria, maisemasuunnittelua tai suunnittelumaantiedettä.  

Alan opiskelijoille meillä tulee vielä erillinen haku, joka avataan kuntarekryssä viimeistään tammikuun lopulla. 

Lisätietoja

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, maarit.pimia@lappeenranta.fi, p. 040-653 0745. 

Hakeminen tapahtuu kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi 
Hakuaika 1.2.- 8.3.2022 klo 15 saakka. 
Haastattelut pidetään maalis- huhtikuussa ja valinnasta ilmoitetaan viimeistään huhtikuun lopussa. 

Haemme Lappeenrannan Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialalle kesätyöntekijöitä kesälle 2022

Lappeenrannan kaupungin Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kadut ja ympäristö vastuualue järjestää kesätöitä nuorille erilaisissa ympäristönhoidon tehtävissä.  

Koululaisten (16-17v) työtehtäviin kuuluu mm. istutus- ja pensasryhmien kitkentää, puhtaanapitoa ja puiden runkoversojen poistoa. Koululaisten työaika on 6h/pv ja työtehtävät jakautuvat kesä- ja heinäkuulle, 4 viikon jaksoissa,(06.06.2022- 03.07.2022 ja 04.07.2022 -31.07.2022) yht. 22 koululaista, joista 6 työpaikkaa on Joutsenon keskustan alueella. Hakijat arvotaan ja sen perusteella kutsutaan töihin  

Opiskelijoiden (18-20v) tehtäviin kuuluu ympäristön puhtaanapitoa sekä istutusten hoitoa vakinaisen henkilökunnan apuna. Opiskelijat tekevät täyttä työaikaa (38h 45 min./vk) kuuden viikon jaksoissa 16.05.2022–30.09.2022 välisenä aikana. yht. 24 nuorta, joista 6 työpaikkaa on Joutsenon keskustan alueella. 

Ympäristönhoidon tehtävät soveltuvat reippaille, ulkoilmassa työskentelystä nauttiville (säällä kuin säällä) vastuullisille nuorille. Hyvät asiakaspalvelutaidot katsotaan eduksi.

Lisätietoja

Työnjohtaja Maisa Hautala maisa.hautala@lappeenranta.fi, p.040 6707036

Hakeminen tapahtuu kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika 1.2.-14.3.2022 

Haastattelut pidetään viikolla 15-16 ja valituille ilmoitetaan viikolla 17-18 

Lasten liikennekaupungin valvoja

Kadut ja ympäristö vastuu alue palkkaa nuoria liikennekaupungin valvojiksi (20-25v). Tehtäviin kuuluu mm. lasten ohjaus ja valvonta sekä liikennekaupungin kasvillisuudenhoito ja alueen puhtaanapito. Työtä tehdään kahdessa vuorossa ja heinäkuun aikana myös lauantaisin. Tehtävään otetaan ensisijaisesti henkilöitä, jotka suuntautuvat opiskeluissaan lastenparissa työskentelyyn, Liikennekaupunkiin palkataan 3-4 nuorta

 

Lisätietoja

maisa.hautala@lappeenranta.fi, p. 040 6707036

Liikennekaupungin paikkoihin haetaan sähköpostitse vapaamuotoisella hakemuksella liitettynä CV, viimeistään 31.03.2022mennessä. Haastattelut tapahtuvat huhtikuun aikana ja päätöksistä ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Hakemukset sekä lisätietoa paikasta työnjohtaja Maisa Hautalalta.

Lappeenrannan museot hakevat museoapulaisia kesälle 2022 

Etelä-Karjalan museoon, Lappeenrannan taidemuseoon, Ratsuväkimuseoon ja Wolkoffin talomuseoon haetaan museoapulaisia kesätyöhön.   

Työ sisältää mm. tilojen valvontaa, lipunmyyntiä, museokauppojen myyntityötä, sekä muuta asiakaspalvelua. Wolkoffin talomuseossa avoinnapitäjä vetää opastettuja kierroksia. Lisäksi osan työtehtäviin kuuluu opastustehtäviä linnoituksessa. 

Työ sijoittuu ajalle 6.6.-21.8.2022. Työaika muodostuu museoiden kesäaukioloaikojen perusteella. 

Etusijalla hakijoista ovat museo- ja matkailualan opiskelijat. Ikävaatimus on vähintään 18 vuotta. Tehtävä on vastuullista asiakaspalvelutyötä ja vaatii hyvää suomen- ja englanninkielen taitoa. Venäjän, sekä muiden kielien taito katsotaan eduksi.  

Työpaikkoja on tarjolla n. 10 nuorelle. 

Lisätietoja

Osastosihteeri Hannu A. Heikkinen
hannu.a.heikkinen@lappeenranta.fi 

Hakeminen tapahtuu osoitteessa: www.kuntarekry.fi . Hakuaika on 1.-28.2.2021. Haastateltaviin otetaan yhteyttä maaliskuun aikana. Valinnoista ilmoitetaan viimeistään maalis-huhtikuun vaihteessa. 

Lappeenrannan Matkailu- ja tapahtumatiimi hakee kesätyöntekijöitä Hiekkalinnalle ja keskustaan alueelle kesälle 2022 (4 työpaikkaa)

Matkailuneuvojan työ on vastuullista asiakaspalvelutyötä ja tehtäviin kuuluu matkailijoiden opastusta, matkamuistojen ja katujunalippujen myyntiä sekä sosiaalisen median päivitystä.  

Tehtävään haetaan yli 18 vuotta täyttäneitä hyvän esiintymistaidon omaavia reippaita nuoria. Kaupungin ja lähialueiden retkeilykohteiden tuntemus on eduksi sekä hyvä kielitaito, sujuva suomi ja englanti, muut kielet eduksi. Tärkeintä on palveluhenkinen asenne ja kyky selvitä erilaisista asiakaspalvelutilanteista. 

Työsuhde on määräaikainen 1.6.-31.8.2022 ja työaika muodostuu matkailuneuvontapisteiden aukioloaikojen perusteella. Perehdytämme ja opastamme kaikkiin työtehtäviin.  

Katsomme eduksesi kokemuksen aikaisemmista asiakaspalvelutehtävistä, myyntityöstä, kassatoiminnoista ja sosiaalisen median taidoista.   

Matkailuneuvojien paikkoja on avoinna 4 nuorelle.   
  

Lisätietoja

Matkailuneuvontakoordinaattori Alla Niemi
alla.niemi@lappeenranta.fi , p. 040 667 1755  

Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.kuntarekry.fi

Hakuaika 1.2. - 28.2.2022.
Kerro itsestäsi valokuvan kera ja pidämme videoesittelyistä osana hakemusta. Mahdolliset haastattelut ja päätökset tehdään maalis-huhtikuun aikana, ja kaikille ilmoitetaan valinnoista sähköpostitse. 

Lappeenrannan kaupungin tapahtumapalvelut hakee tapahtuma-avustajaa keskustan alueelle kesälle 2022

Tapahtuma-avustajana olet keskellä Lappeenrannan tapahtumakesää. Työ pitää sisällään kesän 2022 tapahtumatuotannoissa avustamista ja osana Lappeenranta Events -tiimiä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan muun muassa Lappeenrannan kesäkonsertteja, Linnoituksen Vanhankaupungin päiviä sekä Sataman Valot -tapahtumaa.  

Huolehdit kaupungin tapahtumatarvikkeiden lainauksesta, huollosta ja varastoinnista. Teet tiivistä yhteistyötä kaupungin viestinnän kanssa ja päivität Lappeenrannan tapahtumakalenteria sekä Lappeenranta Events -verkkosivustoa. Työssä tuotat myös sisältöä kaupungin sosiaalisen median kanaviin. 

Työsuhde tehdään ajalle 6.6.2022 – 31.8.2022 ja se pitää sisällään myös merkittävän määrän ilta- ja viikonlopputöitä. Tehtävään valitaan ansioitunein ja työnantajan sopivimmaksi haastattelujen ja muiden selvitysten perusteella arvioima henkilö. 

Edellytämme hakijoilta 18 vuoden ikää töiden alkaessa, hyvää fyysistä kuntoa sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Hakijan eduksi luetaan tietämys tapahtumatekniikasta.

Lisätietoja

Tapahtumatuottaja Karri Heino, karri.heino@lappeenranta.fi, puh. +358 40 637 1779 

Hakuaika 1.2.–1.3.2022 klo 15 saakka. Hakeminen tapahtuu Kuntarekry -sivuston kautta: www.kuntarekry.fi  

Mahdolliset haastattelut ja päätökset tehdään maaliskuun aikana ja vallinnasta ilmoitetaan kaikille sähköpostitse. 

Ohjaamo_Lappeenranta_rgb_1_netti_logo.jpg

Tarvitsetko apua ja tukea kesätyönhaussa? Ohjaamo auttaa!

Tule käymään tai ota yhteyttä:

Ma - ke klo 12 - 16
To klo 12 - 20
To klo 16 - 20 Opiskelijoiden Ohjaamo

Anni Swanin katu 7, 53100 Lappeenranta

puh. 0400 154 661

ohjaamo (at) lappeenranta.fi

Ohjaamon verkkosivut

Facebook

Instagramissa: ohjaamolappeenranta

 

Lisätietoja yleisesti kaupungin kesätyöhausta:

Työllisyyskoordinaattori
Salla Peltonen
puh. 040 652 8687, salla.peltonen(at)lappeenranta.fi