Valitse taso

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KESÄTYÖT 2021

Lappeenrannan kaupunki työllistää kesällä 2021 yli 130 nuorta erilaisiin työtehtäviin. Kesätöitä on tarjolla muun muassa kulttuurin, liikunnan, nuorisotoimen, matkailun ja ympäristönhoidon tehtävissä.

Kesätöihin haetaan sähköisesti Kuntarekry-palvelun kautta. Haku kaikkiin kaupungin kesätyöpaikkoihin alkaa 1.2.2021, mutta hakuajat saattavat vaihdella tehtäväkohtaisesti.

Kaupungin kesätöihin haku on päättynyt!

Kesätyöpaja Asinsaaren leirikeskuksessa 8.-11.6.2021
(16 työpaikkaa)

Tehtäviin kuuluvat erilaiset siivous-ja kunnostustyöt leirikeskuksen alueella nuorisotyöntekijöiden opastuksella.

Asinsaaren leirikeskus sijaitsee Merenlahdella, n. 22 km päästä Lappeenrannan keskustasta. Kesätyöpajalle järjestetään päivittäin kuljetus (Monari – Asinsaari – Monari). Työpäivän pituus 6 tuntia + lounastauko (30 min. omalla ajalla).

Kesätyöpajaan ja kaupunkityöpajoihin voivat hakea 2005-2007 syntyneet nuoret. Työpaikat jaetaan arpomalla hakijoiden kesken.

Hakuaika 1.2.-16.4.2021.

Haku on päättynyt!

Lisätietoja

Ohjaamonuorisotyöntekijä Nina Laine
nina.laine@lappeenranta.fi

p040 504 1946

Kaupunkityöpajat 14.–18.6.2021
(20 työpaikkaa)

Tehtäviin kuuluvat erilaiset kunnostus- ja siivoustyöt ympäri kaupunkia nuorisotyöntekijöiden opastuksella. Työpisteet voivat vaihdella viikon aikana ja työntekijän tulee olla valmis liikkumaan paikasta toiseen. Kaupunkityöpajoille järjestetään tarvittaessa kuljetukset.

Työpäivän pituus 5 tuntia + lounastauko (30 min. omalla ajalla). Kesätyöpajaan ja kaupunkityöpajoihin voivat hakea 2005-2007 syntyneet nuoret. Työpaikat jaetaan arpomalla hakijoiden kesken.

Hakuaika 1.2.-16.4.2021.

Haku on päättynyt!

Lisätietoja

Ohjaamonuorisotyöntekijä Nina Laine
nina.laine@lappeenranta.fi

p040 504 1946

Apuohjaajat Ohjaamoon 7.-18.6.2021
(4 työpaikkaa)

Ohjaamoon haettavat apuohjaajat tekevät Ohjaamon ja nuorisotoimen sometusta ja muuta markkinointia sekä Ohjaamon toiminnan ideointia ja kehittämistä nuorten näkökulmasta. Työpäivän pituus 5 tuntia + lounastauko (30 min. omalla ajalla).

Apuohjaajiksi voivat hakea 2003-2007 syntyneet nuoret. Ohjaamon apuohjaajiksi hakevat valitaan haastattelun perusteella.

Hakuaika 1.2.-16.4.2021.

Haku on päättynyt!

Lisätietoja

Ohjaamonuorisotyöntekijä Nina Laine
nina.laine@lappeenranta.fi

p040 504 1946

Apuohjaajat  Rientolaan, 7.-24.6.2021
(4 työpaikkaa)

Haemme apuohjaajia Rientolan nuorisotilalle ja nuorisotoimen eri tilaisuuksiin (työajankohta ilmoitetaan myöhemmin). Työpäivän pituus 5 tuntia + lounastauko (30 min. omalla ajalla).

Apuohjaajaksi hakeutuvalle katsotaan eduksi ryhmänohjaustaidot, oma-aloitteisuus ja kekseliäisyys. Lisää paikkoja saattaa tulla myöhemmin.

Apuohjaajiksi voivat hakea 2003-2007 syntyneet nuoret. Apuohjaajiksi hakevat valitaan haastattelun perusteella.

Hakuaika 1.2.-16.4.2021.

Haku on päättynyt!

Lisätietoja

Ohjaamonuorisotyöntekijä Nina Laine
nina.laine@lappeenranta.fi

p040 504 1946

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan Maaomaisuuden hallinta hakee kesätöihin 2021 kahta harjoittelijaa

Lappeenrannan kaupungin Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan maaomaisuuden hallinnan vastuualue hakee kesäksi kahta harjoittelijaa. 

Metsäharjoittelijan tehtäviin kuuluvat metsäsuunnitelmien päivitykset, metsäohjelmiston käyttö, hakkuiden ja metsänhoitotöiden valvonta sekä muut tehtävät. Metsäharjoittelijaksi haetaan alan opiskelijaa (AMK tai yliopisto).

Metsäharjoittelijalta edellytämme jo loppusuoralle vietyjä opintoja ja kyvykkyyttä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä sosiaalisia taitoja.

Mittausharjoittelijan tehtävät ovat pääsääntöisesti maastotyötä, muun muassa rakennusvalvontamittaukset, kunnallistekniset mittaukset sekä kartastomittaukset. Tarvittaessa työ sisältää myös toimistotöitä. Mittausharjoittelijaksi haetaan alan opiskelijaa. 

Tehtävät sijoittuvat kesä-heinä-elokuulle tai niistä voidaan sopia eri ajankohta tarvittaessa.

Lisätietoja metsäharjoittelijan paikasta

Metsätalouspäällikkö Janne-Perttu Rantonen
janne-perttu.rantonen@lappeenranta.fi, p. 040 662 0651

Lisätietoja mittausharjoittelijan paikasta

Mittausinsinööri Ville Ronkanen
ville.ronkanen@lappeenranta.fi, p. 040 511 7827

Lisätietoja molemmista

Kaupungingeodeetti Riitta Ruutiainen
riitta.ruutiainen@lappeenranta.fi, puh. 040 718 0954. 

Hakeminen tapahtuu kuntarekryn kautta www.kuntarekry.fi. Hakuaika 1.2.-26.2.2021 klo 15 saakka.

Haku on päättynyt!

Haastattelut pidetään hakuajan päättymisen jälkeen ja valinnat suoritetaan maaliskuun puoliväliin mennessä. 

Lappeenrannan liikuntatoimi hakee kesätyöntekijöitä kaupungin eri liikuntapaikoille kesälle 2021 (14 työpaikkaa)

Työtehtävät koostuvat Lappeenrannan eri urheilukenttien kunnossapito- ja siivoustehtävistä. Tehtäviin kuuluu mm. ruohonleikkaamista ja kenttien puhtaanapitoa. 

Työtehtävät sijoittuvat kesä-elokuulle ja jakautuvat siten, että 7.6.-10.7. palkataan 7 nuorta ja 5.7.-7.8. palkataan 7 nuorta. Työ on tarkoitettu 16 - 18 vuotiaille.  

Liikuntatoimen tehtävät soveltuvat reippaille, ulkoilmassa työskentelystä nauttiville (säällä kuin säällä) vastuullisille nuorille. Hyvät asiakaspalvelutaidot katsotaan eduksi.

Haku on päättynyt!

Lisätietoja Lappeenrannan keskustan paikoista

Vastaava liikuntapaikkojenhoitaja Timo Seppänen
p. 040 8348 188, timo.seppanen@lappeenranta.fi

Vastaava liikuntapaikkojenhoitaja Mika Kivistö
p. 040 6372 715, mika.kivisto@lappeenranta.fi 

Lisätietoja Joutsenon keskustan paikoista

Vastaava liikuntapaikkojenhoitaja Jouko Miettinen jouko.miettinen@lappeenranta.fi, p. 040 6373 787 

Hakeminen tapahtuu kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi 
Hakuaika 1.2.-31.3.2021 klo 15 saakka. Haastattelut viikoilla 15 ja 16, valinnat tehdään viikolla 17. 

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu hakee kesätyöharjoittelijoita kesälle 2021 

Lappeenrannan kaupungin Elinvoiman ja kaupunkikehitys toimialan kaupunkisuunnittelu hakee kesäksi harjoittelijoita.

Työtehtäviin voi sisältyä esim. kesäisen kaupungin valokuvaamista, asukashaastatteluja, kyselylomakkeiden laatimista, raporttien kirjoittamista ja kuvitusta. Tehtävänkuvat tarkentuvat valittavien osaamisen mukaisesti.

Tehtävät sijoittuvat kesäkuun alusta elokuun alkupuolelle (7.6.-6.8.2021) myöhemmin tarkemmin sovittavaksi ajankohdaksi. Harjoittelujakso kestää 1-2 kuukautta. Työpiste sijaitsee Lappeenrannan kaupungintalolla. Toki koronatilanne voi vaikuttaa työn tekemisen tapaan ja paikkaan.

Tehtäviin etsitään vähintään 15-vuotiaita, reippaita ja uuden oppimisesta innostuneita nuoria, jotka ovat kiinnostuneita kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta. Eduksi katsotaan mm. valokuvauksen harrastaminen, sujuva kirjoitustaito ja kiinnostus arkkitehtuuriin sekä kaupunkisuunnitteluun.

Haku on päättynyt!

Lisätietoja

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä
maarit.pimia@lappeenranta.fi, p. 040 653 0745

Hakeminen tapahtuu kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi 
Hakuaika 1.2.- 8.3.2021 klo 15 saakka. Haastattelut pidetään maalis- huhtikuussa ja valinnasta ilmoitetaan viimeistään 3.5.2021.


Haemme Lappeenrannan Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialalle kesätyöntekijöitä kesälle 2021 (22 työpaikkaa)

Lappeenrannan kaupungin Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kadut ja ympäristö vastuualue järjestää kesätöitä nuorille erilaisissa ympäristönhoidon tehtävissä.

Koululaisten (16-17v) työtehtäviin kuuluu mm. istutus- ja pensasryhmien kitkentää, puhtaanapitoa ja puiden runkoversojen poistoa. Koululaisten työaika on 6h/pv ja työtehtävät jakautuvat kesä- ja heinäkuulle, 4 viikon jaksoissa,(07.06.2021- 02.07.2021 ja 05.07.2021 -30.07.2021) yht. 22 koululaista, joista 6 työpaikkaa on Joutsenon keskustan alueella. Hakijat arvotaan ja sen perusteella kutsutaan töihin. 

Opiskelijoiden (18-20v) tehtäviin kuuluu ympäristön puhtaanapitoa sekä istutusten hoitoa vakinaisen henkilökunnan apuna. Opiskelijat tekevät täyttä työaikaa (38h 45 min./vk) kuuden viikon jaksoissa 17.05.2021–27.08.2021 välisenä aikana. yht. 24 nuorta, joista 6 työpaikkaa on Joutsenon keskustan alueella.

Ympäristönhoidon tehtävät soveltuvat reippaille, ulkoilmassa työskentelystä nauttiville (säällä kuin säällä) vastuullisille nuorille. Hyvät asiakaspalvelutaidot katsotaan eduksi. 

Hakeminen tapahtuu kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. 

Hakuaika 1.2.2021-14.3.2021. Haastattelut pidetään viikolla 15-16 ja valituille ilmoitetaan viikolla 17-18.

Haku on päättynyt!

Lisätietoja

Työnjohtaja Maisa Hautala 
maisa.hautala@lappeenranta.fi, p. 040 670 7036

Lasten liikennekaupungin valvoja

Kadut ja ympäristö vastuu alue palkkaa nuoria liikennekaupungin valvojiksi (20-25v). Tehtäviin kuuluu mm. lasten ohjaus ja valvonta sekä liikennekaupungin kasvillisuudenhoito ja alueen puhtaanapito. Työtä tehdään kahdessa vuorossa ja heinäkuun aikana myös lauantaisin. Tehtävään otetaan ensisijaisesti henkilöitä, jotka suuntautuvat opiskeluissaan lasten parissa työskentelyyn, Liikennekaupunkiin palkataan 3-4 nuorta.

Huom.

Liikennekaupungin paikkoihin haetaan sähköpostitse vapaamuotoisella hakemuksella liitettynä CV, viimeistään 31.03.2021mennessä. Haastattelut tapahtuvat huhtikuun aikana ja päätöksistä ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

Hakemukset sekä lisätietoa paikasta

Vastaava puutarhuri Maija Koski  maija.koski@lappeenranta.fi, p. 0400 703 616

Haku on päättynyt!

Lappeenrannan museot hakevat museoapulaisia kesälle 2021 (n. 10 työpaikkaa)

Etelä-Karjalan museoon, Lappeenrannan taidemuseoon, Ratsuväkimuseoon ja Wolkoffin talomuseoon haetaan museoapulaisia kesätyöhön.   

Työ sisältää mm. tilojen valvontaa, lipunmyyntiä, museokauppojen myyntityötä, sekä muuta asiakaspalvelua. Wolkoffin talomuseossa avoinnapitäjä vetää opastettuja kierroksia. Lisäksi osan työtehtäviin kuuluu opastustehtäviä linnoituksessa.

Työ sijoittuu ajalle 7.6.-22.8.2021. Työaika muodostuu museoiden kesäaukioloaikojen perusteella.

Etusijalla hakijoista ovat museo- ja matkailualan opiskelijat. Ikävaatimus on vähintään 18 vuotta. Tehtävä on vastuullista asiakaspalvelutyötä ja vaatii hyvää suomen- ja englanninkielen taitoa. Venäjän, sekä muiden kielien taito katsotaan eduksi.

Työpaikkoja on tarjolla n. 10 nuorelle.

Haku on päättynyt!

Lisätietoja

Osastosihteeri Hannu A. Heikkinen
hannu.a.heikkinen@lappeenranta.fi 

Hakeminen tapahtuu osoitteessa: www.kuntarekry.fi . Hakuaika on 1.-28.2.2021. Haastateltaviin otetaan yhteyttä maaliskuun aikana. Valinnoista ilmoitetaan viimeistään maalis-huhtikuun vaihteessa. 

Lappeenrannan Matkailu- ja tapahtumatiimi hakee kesätyöntekijöitä Hiekkalinnalle ja keskustaan alueelle kesälle 2021 (7 työpaikkaa)

Matkailuneuvojan työ on vastuullista asiakaspalvelutyötä ja tehtäviin kuuluu matkailijoiden opastusta, tapahtumatiimin avustamista erilaisissa tapahtumissa, matkamuistojen ja katujunalippujen myyntiä sekä sosiaalisen median päivitystä.

Tehtävään haetaan yli 18 vuotta täyttäneitä hyvän esiintymistaidon omaavia reippaita nuoria. Kaupungin ja lähialueiden retkeilykohteiden tuntemus on eduksi sekä hyvä kielitaito, sujuva suomi ja englanti, muut kielet eduksi. Tärkeintä on palveluhenkinen asenne ja kyky selvitä erilaisista asiakaspalvelutilanteista.

Työsuhde on määräaikainen 5.6.-29.8.2021 ja työaika muodostuu matkailuneuvontapisteiden aukioloaikojen perusteella. Perehdytämme ja opastamme kaikkiin työtehtäviin.

Katsomme eduksesi kokemuksen aikaisemmista asiakaspalvelutehtävistä, myyntityöstä, kassatoiminnoista ja sosiaalisen median taidoista.

Matkailuneuvojien paikkoja on avoinna noin 7 nuorelle.

Haku on päättynyt!

Lisätietoja  

Matkailuneuvontakoordinaattori Alla Niemi
alla.niemi@lappeenranta.fi , p. 040 667 1755  

Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika 1.2. - 28.2.2021.
Kerro itsestäsi valokuvan kera ja pidämme videoesittelyistä osana hakemusta. Mahdolliset haastattelut ja päätökset tehdään maalis-huhtikuun aikana, ja kaikille ilmoitetaan valinnoista sähköpostitse. 

Ohjaamo_Lappeenranta_rgb_1_netti_logo.jpg

Tarvitsetko apua ja tukea kesätyönhaussa? Ohjaamo auttaa!

Tule käymään tai ota yhteyttä:

Ma - ke klo 12 - 16
To klo 12 - 20
To klo 16 - 20 Opiskelijoiden Ohjaamo

Anni Swanin katu 7, 53100 Lappeenranta

puh. 0400 154 661

ohjaamo (at) lappeenranta.fi

Ohjaamon verkkosivut

Facebook

Instagramissa: ohjaamolappeenranta

 

Lisätietoja yleisesti kaupungin kesätyöhausta:

Työllisyyskoordinaattori
Salla Peltonen
puh. 040 652 8687, salla.peltonen(at)lappeenranta.fi