Palvelut
Valitse taso

Maakunnallinen nuorisotyö

Etelä-Karjalassa nuorisotyön saralla tehdään paljon yhteistyötä kuntarajat ylittäen. Maakunnallisella nuorisotyöllä pyritään turvaamaan entistä paremmin nuorten yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa ja laadussa. Toimintaa toteutetaan muun muassa alueellisten verkostojen, tapaamisten ja koulutusten avulla ja sitä pohjataan kuntien kanssa yhdessä laadittuun nuorisotyön perussuunnitelmaan. Maakunnallista nuorisotyötä koordinoidaan alueellisesti Lappeenrannan kaupungin toimesta ja Etelä- Suomen Aluehallintoviraston tuella. 

Nimikilpailu alkaa - tule vaikuttamaan!

Etsimme parasta ja kuvaavinta nimeä Etelä-Karjalan maakunnalliselle nuorisotyölle ja sen koordinoinnille. Julistamme täten kaikille avoimen nimikilpailun alkaneeksi! Kilpailun palkintona on hienot Bose Quietcomfort 35 II -vastamelukuulokkeet. 

Kilpailun säännöt 
Kilpailun järjestäjä: Lappeenrannan nuorisotoimi 
Kilpailuaika: 4.5.-17.5.2021 
Suunnittelukilpailu on kaikille avoin!  
 
Tulosten julkistaminen ja palkinto 
Tulokset julkistetaan toukokuun loppuun mennessä.  
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja asiasta tiedotetaan nuorisotoimen internetsivuilla sekä Facebook-sivuilla, Instagram-tilillä ja Twitter-tilillä. 
Kilpailun järjestäjä valitsee parhaan nimiehdotuksen. Ehdotuksen esittäjä saa palkinnoksi Bose Quietcomfort 35 II -vastamelukuulokkeet. 
Eduksi katsotaan kekseliäisyys ja viittaavuus Etelä-Karjalan maakuntaan. 
Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden olla ottamatta käyttöön voittanutta ehdotusta. 
 
Osallistumisoikeus ja ohjeet 
Kukin suunnittelija voi osallistua enintään kahdella (2) nimiehdotuksella. 
Kerro nimestä tarina; miksi se on hyvä ja miten se kuvastaa Etelä-Karjalaa ja nuorisoalaa. 
Osallistuja vastaa siitä, että hänen lähettämänsä materiaali ei ole loukkaavaa ja se noudattaa sisällöltään hyvää tapaa ja lakia. 
Kilpailija vakuuttaa, että hänellä on oikeudet nimiehdotuksen käyttämiseen kilpailutyönä näiden sääntöjen mukaisesti sekä oikeus luovuttaa näiden sääntöjen edellyttämät oikeudet Sallalle. 
 
Kilpailutöiden toimitus 
17.5.2021 klo 16 mennessä toimitetut nimiehdotukset osallistuvat kilpailuun. Kilpailutyöt toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen salla.juha@lappeenranta.fi. 
Kilpailutöihin/sähköpostiin liitetään tekijän/tekijöiden nimimerkit ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). 
Vain sähköpostilla määräaikaan mennessä lähetetyt nimiehdotukset osallistuvat kilpailuun. 
Osallistujan ollessa alaikäinen: Muista kysyä huoltajaltasi lupa osallistua kilpailuun ja liittää huoltajan nimi yhteystietoihin. 
 
Tekijänoikeudet ja nimen käyttöönotto 
Voittaja sitoutuu siirtämään kaikki tekijänoikeudet Lappeenrannan nuorisotoimelle ilman erillistä korvausta. Kaikkien muiden kilpailutöiden osalta tekijänoikeus säilyy tekijällä. 
Sallalla on oikeus tehdä nimeen muutoksia. Voittajalla ei ole oikeutta luovuttaa kilpailuun lähetettyyn nimeen liittyviä oikeuksia muille kuin Sallalle. 
Voittajalla säilyy oikeus käyttää voittanutta kilpailutyötä omassa portfoliossaan. 
Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden olla ottamatta käyttöön voittanutta ehdotusta. 
Kilpailua koskeviin kysymyksiin vastaa koordinaattori Salla Juha, 040 626 7554 ja salla.juha@lappeenranta.fi. 
 

Maakunnallisen nuorisotyön taustaa

Etelä-Karjalassa on jo pitkälle juurtuneet perinteet nuorisotyössä ja yhteistyötä on alueellamme tehty jo vuosia. Maakunnallinen nuorisotyö sekä ensimmäinen maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelma ovat syntyneet vuosina 2018-2020 toteutetun Oikeesti Oikeella Asialla –kehittämishankkeen myötä. Hankkeessa olivat mukana Etelä-Karjalan kunnista Parikkala, Ruokolahti, Rautjärvi, Imatra, Luumäki, Lemi, Taipalsaari ja Lappeenranta. Hanketta toteutettiin ajalla 1.10.2018–31.12.2020 ja hankkeen rahoittajina toimivat Etelä-Suomen aluehallintovirasto sekä osallistujakunnat.

Hankkeessa tutkittiin kuntien käytäntöjä toteuttaa nuorisotyötä, mitä kaikkea nuorisotyö sisältää ja mitä nuorisotyö oikeasti on Etelä-Karjalan kunnissa. Tärkeää oli myös saada selville palveluiden nykytilanne ja kuntalaisten, sidosryhmien sekä yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys nuorisotyön tarjoamiin palveluihin. Hankkeen avulla pystyttiin selvittämään, miten tarjolla olevat palvelut vastaavat odotuksia ja sitä, millaista palvelua nuoret ja muut kuntalaiset odottavat nuorisopalveluilta. Hankkeen yksi päätavoitteista oli myös määrittää, mistä elementeistä muodostuu laadukas eteläkarjalainen kunnallinen nuorisotyö sekä löytää nuorisotyölle laadullisia mittareita. Hankkeen ja sen tulosten avulla maakuntaan on voitu luoda kaiken kaikkiaan vahvempi pohja yhteisöllisyyden rakentumiselle sekä monialaiselle yhteistyölle.  

Maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelma
2020-2023 - NUPS

Maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelma määrittelee Etelä-Karjalassa toteutettavan nuorisotyön arvopohjan, päämäärät sekä käytössä olevat työmuodot, niiden tavoitteet ja arviointimenetelmät. Kun kuntien nuorisotyön palvelut yhdenmukaistuvat yhteisen NUPSin myötä, niin se turvaa alueellista yhdenvertaisuutta nuorisopalveluiden osalta Etelä-Karjalassa. Etelä-Karjalan nuorisolla on jatkossa mahdollisuus entistä tasavertaisempaan nuorisotyöhön riippumatta asuinkunnasta vaikka kunnat tulisivat jatkossakin toteuttamaan nuorisotyötä omien resurssien ja mahdollisesti jo ennalta määriteltyjen toimintastrategioiden pohjalta, kuitenkin maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelman linjaukset huomioiden.

Maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelman myötä nuorisotyön sekä muun palvelujärjestelmän osalta voidaan yhä paremmin tehdä yhteistyötä, jonka avulla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä, kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelman työstäminen Etelä-Karjalaan aloitettiin syksyllä 2019 kun Oikeesti Oikeella Asialla – kehittämishankkeen toinen toimintakausi käynnistyi. Hankkeen osallistujakunnat osallistuivat kaikki suunnittelutyöhön ja perussuunnitelmaa kirjoitettiin Lappeenrannan kaupungin nuorisotyön perussuunnitelmaa (NUPS) hyödyntäen, joka oli valmistunut tammikuussa 2019. Maakunnallinen perussuunnitelma valmistui keväällä 2020.

Maakunnallisen nuorisotyön koordinointi 

Etelä-Karjalassa kuntien alueella tehtävää nuorisotyötä koordinoi maakunnallisen nuorisotyön koordinaattori. Maakunnallisen nuorisotyön koordinaattorin työtehtäviin kuuluu muun muassa maakunnallisen perussuunnitelman kirjoittaminen ja päivittäminen, maakunnallisten auditointien ja verkostojen toiminnan koordinointi sekä maakunnallisten tapaamisten sekä koulutuskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen.

Koordinaattori edustaa myös omaa aluettaan valtakunnallisessa aluekoordinaation yhteistyöryhmässä. Maakunnallisen nuorisotyön koordinaattori auttaa luomaan pohjaa monialaiselle yhteistyölle ja on näin ollen osaltaan mukana kehittämässä maakunnallista nuorisotyötä.