Valitse taso

Tehtävät

Näyttelyihin ja museoihin liittyvät tehtävät löydät tältä sivulta. Osan tehtävistä löydät sivun oikeasta laidasta tulostettavina liitteinä: Lappeenrannan taidemuseolle sekä Wolkoffin talomuseolle on omat museokohtaiset tehtävät. Etelä-Karjalan museon perusnäyttelyyn liittyviä tehtäviä ei tällä hetkellä ole, sillä Rajalla – Kolme karjalaista kaupunkia suljettiin tammikuun 2020 alussa, ja uusi perusnäyttely on vasta tulossa. Yhteiset tehtävät sopivat puolestaan kaikkiin museoihin.

Suoraan sivun tekstistä, otsikoiden "Lappeenrannan taidemuseo: meneillään oleva näyttely" sekä "Etelä-Karjalan museo: vaihtuvat näyttelyt" alta löydät parhaillaan meneillään olevien vaihtuvien näyttelyiden tehtävät.

Nuorempien kanssa museotehtäviä voi käydä läpi keskustellen, jolloin mahdollinen tehtävämoniste on vain opettajalla apuvälineenä.

Koulutehtäviä museossa Lappeenrannassa

 

Lappeenrannan taidemuseon tehtävät

Taidemuseon tehtävissä on tarkoitus tutustua taideteoksiin, tutkia eri tekniikoita ja pohtia taideteosten synnyttämiä tunteita ja ajatuksia. Osa tehtävistä on tarkoitettu yksin mietittäviksi, osa taas perustuu keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon.

Opettajan on hyvä käydä tehtävät läpi etukäteen ja miettiä, puretaanko tehtävät museossa vai koulussa – keskustelulle ja kommenteille on syytä varata tarpeeksi aikaa. Tehtäviä voi soveltaa eri-ikäisille koululaisille eri näyttelyihin sopiviksi, myös joihinkin oppiaineisiin on omia tehtäviä.

Näyttelyyn tutustuminen 1 ja 2 sopivat kaikenikäisille, erityisesti alakoululaisille. Tekniikat tutuiksi sopii useammalla eri tekniikalla toteutettuja teoksia sisältävään näyttelyyn sellaisille yläkoululaisille ja lukiolaisille, jotka ovat jo koulussa perehtyneet erilaisiin tekniikoihin. Keskustelua taiteesta on myös yläkoululaisille ja lukiolaisille tarkoitettu pohdiskeleva ja jopa hieman filosofinen tehtävä. Tehtäviä yläkouluun ja lukioon -kokonaisuudesta voi poimia ideoita museovierailua varten.

 

Lappeenrannan taidemuseo: meneillään oleva näyttely

Sattuneista syistä

5.2.– 22.5.2022

Sattuneista syistä -näyttelytehtävät (kysymyksiä näyttelyyn tutustuvalle) 

Muistatko sinä, mitä söit eilen lounaaksi? Muistot ovat luonteeltaan muuttuvia, ja esimerkiksi tunteet ja mielikuvat vaikuttavat siihen, mitä muistetaan ja miten. Muisti on siis mukautuva. Taidemuseon näyttely Sattuneista syistä nostaa esiin yksilön, yhteisön ja kokonaisten yhteiskuntien muistin.  

Jos muisti on muuttuva ja mukautuva, asetetaan objektiiviselle, historialliselle, neutraalille tiedolle puolestaan erilaisia ihanteita. Kuitenkin voidaan kysyä, millainen on faktoihin perustuvan tiedon luonne. Myös totena pidetyt asiat suhteutuvat aina aiempaan tietoon ja kulloinkin vallitsevaan ajankohtaan. 

Näyttelyssä on teoksia 14 taiteilijalta ja taiteilijaparilta. Teoksissa on käytetty erilaisia lähestymistapoja ja monia eri tekniikoita. Näyttely sisältää videota, ääntä, valokuvaa, kirjoitettua tekstiä, piirustuksia, grafiikkaa, maalauksia, installaatioita, sarjakuvaa, veistoksia, postikortteja, kertomuksen, lahjoitusraanuja, ryijyn ja taiteilijakirjoja.  

Kun tutustut näyttelyn teoksiin, voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä: 

Mitä yksilö on kokenut?  

Mitä yksilölle on tapahtunut?  

Mitä yhteisö on kokenut?  

Mitä yhteisölle on tapahtunut? 

Mitä kuvallisen ilmaisun tapaa teoksessa on käytetty?  

Miten ilmaisutapa kertoo siitä, mitä on koettu tai mitä on tapahtunut? 

  

Etelä-Karjalan museo: vaihtuvien näyttelyiden tehtävät

Ootsie mistpäi? – Ai mie vai? & Kävelyretkiä 1930-luvun Viipurissa – Eino Partasen valokuvia

2.4.2022–2.10.2022

Värikäs korttipakka

Mitä sinä haluaisit ikuistaa tästä ajasta? Näyttelyssä esillä olevan Eino Partasen Viipuri-valokuvista teetettiin aikoinaan pelikorttikokoisten kuvien sarja. Kuvat oli pakattu taskukokoiseen rasiaan. Vain rasia on esillä näyttelyssä. Tehtävässä rasiaan kuvitellaan uusi sisältö – toteutetaan yhteisvoimin ajankohtainen sisältö, värikkäillä huopakynillä piirretty korttipakka. Piirustustehtävän tarkemmat ohjeet ja välineet löytyvät vaihtuvien näyttelyiden puolelta Etelä-Karjalan museota, piirustuspaikalta.

Makeaa mahan täydeltä

30.10.2021–2.10.2022

Pieni sokerihiiri

Itsenäisesti toteutettavassa etsintäleikissä lapset etsivät vihjeiden avulla Etelä-Karjalan museon näyttelysalista ja Makeaa mahan täydeltä -näyttelystä ratkaisua siihen, mikä on tuonut pienen sokerihiiren museoon. Vihjeet saa museon lipunmyynnistä.

 

Wolkoffin talomuseon tehtävät

Tutustumiskäynti Wolkoffin talomuseoon soveltuu sekä historian että uskonnon opetukseen.

Wolkoffin talomuseoon liittyy ennakkoteksti ja tehtäviä. Tekstissä kerrotaan lyhyesti talon historiasta ja Wolkoffin suvusta. Opettaja voi lukea tekstin oppilaille ennen museovierailua ja vanhemmat oppilaat voivat tutustua siihen itsenäisesti. Tehtäviin voi tutustua ennen käyntiä ja täyttää ne joko itsenäisesti, ryhmissä tai opettajan johdolla käynnin jälkeen.

Museoon tutustuminen tapahtuu oppaan johdolla. Yksi oppilas tai edes opettaja ei voi millään muistaa kaikkea mitä kerrotaan, mutta yhdessä näitä tarinoita voidaan muistella. Tehtävät liittyvät ortodoksisuuteen (yläkoulu), Wolkoffin sukuun ja itse rakennukseen (ala- ja yläkoulu).

Museoiden yhteiset tehtävät

Museokokemukseni, Äidinkielen tehtävä ja Kuvaamataidon tehtävä soveltuvat kaikkiin museoihin ja kaikkiin näyttelyihin. Äidinkielen ja Kuvaamataidon tehtävät soveltuvat parhaiten yläkoululaisille, kun taas Museokokemukseni sopii kaikenikäisille.

 

Piinalle-paa.jpgPaluu Museot lapsille -etusivulle Muusa-paa2.jpg

Lappeenrannan taidemuseon tehtävät
Wolkoffin talomuseon tehtävät
Ennakkoteksti (288,6 kB)
Ortodoksisuus (37,8 kB)
Wolkoffin suku (37,8 kB)
Wolkoffin talo (37,8 kB)