Palvelut
Valitse taso

Varhaiskasvatuksen muistutus

Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun tai sinulla on huomautettavaa siitä, keskustele aina ensin päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon ohjaajan kanssa. Varhaiskasvatuslain (540/2018) 54 §:n mukaan varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Jos asiat eivät selviä keskustelemalla, voit olla yhteydessä sosiaali- ja potilasasiamieheen. Sosiaaliasiamies avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.

Muistutuksen tekeminen ei myöskään vaikuta oikeuteen kannella asiastaan valvoville viranomaisille.
Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutukset lähetetään osoitteeseen kirjaamo(at)lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, PL 11, 53101 Lappeenranta, josta ne ohjataan asianosaisille jatkokäsittelyyn.