Etusivu PalvelutKasvatus ja opetusTaiteen perusopetus
Valitse taso

Taiteen perusopetus

                                                                                                               Kuva: Ari Nakari, 2017  

Taiteen perusopetus on tasolta toiselle etenevää tavoitteellista eri taiteenlajien opetusta. Taiteen perusopetusta annetaan yleisen (500 tuntia) ja laajan oppimäärän (1300 tuntia) mukaisesti. Opetus perustuu valtakunnallisiin Opetushallituksen 20.9.2017 päättämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Näiden perusteiden mukaan oppilaitosten laatimat opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2018 lukien. Ennen 1.8. opintonsa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan aikaisemman opetussuunnitelman mukaan enintään 31.7.2021 saakka. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ministeriö on myöntänyt Lappeenrannan musiikkiopistolle, Lappeenrannan kuvataidekoululle, Taidekoulu Estradille (teatteri- ja sirkustaide) ja Lappeenrannan Tanssiopistolle koulutuksen järjestämisluvan  laajan oppimäärän mukaiseen opetukseen. Nämä oppilaitokset saavat valtion osuutta, mutta ne tarvitsevat myös kaupungin taloudellista tukea voidakseen tarjota oppilailleen kohtuuhintaista taiteen perusopetusta. Kaupungin tuesta taiteen perusopetukselle päättää 1.6.2017 lukien lasten- ja nuorten lautakunta.

Lautakunta on hyväksynyt taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmat Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukoululle, musiikkikoulu MuSiKalle sekä Taidekoulu Estradin bändilinjalle. 
 
Laki taiteen perusopetuksesta astui voimaan vuonna 1992. Lappeenrannan kaupungissa on annettu lakiin perustuvaa opetusta vuodesta 1993. Taiteen perusopetus on kouluopetuksen ulkopuolista taideopetusta.