Etusivu PalvelutKasvatus ja opetusPerusopetusTapaturmaohje perusopetuksen oppilaiden huoltajille koronatilanteen ajaksi
Valitse taso

Tapaturmaohje perusopetuksen oppilaiden huoltajille koronatilanteen ajaksi

Oppilaiden tapaturmien ennaltaehkäisy ja mahdollisissa tapaturmatilanteissa toimiminen korona-tilanteen ajan

Koulun korvausvelvollisuus ja koululaisen vakuutusturva etäopetuksessa

Opetuksen järjestäjän korvausvelvollisuus tapaturmissa

Perusopetuslain mukaan koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, koulumatkalla tai majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksutonta. Säännös koskee kaikkea perusopetuslain mukaista opetusta, minkä perusteella myös etäopetuksessa olevalla oppilaalla, jonka läsnäolo on varmistettu, on oikeus maksuttomaan tapaturman hoitoon.

Etäopetuksessa olevilla oppilailla on lukujärjestys, jossa näkyy päivittäinen opetuksen aloitus- ja päättymisajankohta. Tällä voidaan todentaa opetuksen aika, jota opetuksen järjestäjän korvausvelvollisuus koskee.

Perusopetuksen oppilaan vakuutusturva
Lappeenrannan kaupunki on vakuuttanut perusopetuksen oppilaat tapaturman varalta Vakuutusyhtiö LähiTapiolassa.
Opettajan välittömästi ohjaamassa työsuunnitelman/opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa oppilaiden voidaan katsoa olevan vakuutusehtojen mukaisella tavalla opetussuunnitelman/työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa ja siinä sattuneet vahingot voidaan korvata vakuutuksesta. Samoin kotona tai muussa etäopetuspaikassa ruokailu- ja virkistystauoilla sattuneet tapaturmat korvataan vakuutuksesta. Kotiopetuksen aikana ei ole koulumatkoja, joilla voisi sattua korvattavia tapaturmia. Kuitenkin mikäli etäopetuksessa oleva oppilas käy ruokailemassa koululla, matkalla ruokailuun, ruokailussa tai matkalla ruokailusta kotiin tapahtuvat tapaturmat korvataan vakuutuksesta.

Toimintaohjeet vahingon sattuessa
Vahingoittunut voi hakeutua saamaan hoitoa julkiseen tai yksityiseen hoitolaitokseen.

Työjärjestyksen mukaisena aikana sattuneita tapaturmia koskevat toimintaohjeet ovat oheisissa liitteissä.