Valitse taso

Koulukuljetukset

Koulumatkat ensisijaiseen kouluun

Koulukuljetukset järjestetään esikoulun ja 1.-9. luokkien oppilaille, joiden koulumatka oppilaalle osoitettuun ensisijaiseen kouluun on yli 5 kilometriä. Koulumatka mitataan oppilaan väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta kouluun lyhintä yleisessä käytössä olevaa jalankulkukelpoista tietä pitkin. Kuljetus järjestetään ensisijaisesti linja-autolla myöntämällä oppilaalle linja-autokortti. Kuljetus järjestetään muulla tavoin, mikäli julkiset liikenneyhteydet eivät ole käytettävissä tai niitä käyttämällä matka-aika odotuksineen ylittää lain määrittämät kriteerit. Maksuttomaan kuljetukseen oikeutettu oppilas on velvollinen kävelemään linja-autopysäkille/-ltä tai muuhun paikkaan, josta koulukuljetus alkaa tai päättyy.

Mikäli oppilas esim. yhteishuoltajuuden vuoksi asuu osan aikaa toisen vanhempansa luona, koulukuljetus järjestetään vain yhteen osoitteeseen/yhdestä osoitteesta eli väestörekisteriin merkittyyn osoitteeseen/osoitteesta.

Perusopetuslain 32 §:n mukaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, lukuvuoden alkaessa 13 vuotta täyttäneellä enintään kolme tuntia. Mikäli nämä ajat ylittyvät järjestetään oppilaalle lisäkuljetus. Lisäkyytejä tarvitsevan oppilaan tulee jättää sähköinen hakemus, joka löytyy Wilman ”Hakemukset ja päätökset”-sivulta.

Koulumatkat toissijaiseen kouluun

Oppilaan käydessä koulua toissijaisessa koulussa, oppilaaksi ottamisen edellytyksenä on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. Kaupunki voi hakemuksesta myöntää avustusta kuljetuskustannuksiin toissijaiseen kouluun, mikäli oppilaalla olisi oikeus maksuttomaan kuljetukseen ensisijaiseen kouluun. Avustuksen saamiseksi myös matkan toissijaiseen kouluun on kuitenkin oltava yli 5 kilometriä. Hakemus jätetään sähköisesti Wilman ’Hakemukset ja päätökset’ – sivulla ’Tee uusi hakemus’ painikkeen takaa nimellä ’Hakemus kuljetusavustuksesta toissijaiseen kouluun’.

Muissa kunnissa asuvien oppilaaksi ottamisen ehtona on, että huoltajat järjestävät oppilaiden kuljettamisen sekä maksavat kaikki matkakustannukset.

Koulumatka-avustus

Koulumatka-avustus myönnetään 1. - 3. -luokan oppilaille sekä pelkästään esiopetuksessa oleville oppilaille, joiden koulumatka oppilaalle osoitettuun ensisijaiseen kouluun on 3 - 5 kilometriä. Avustus maksetaan tapauksissa, joissa oppilaan kuljettaminen/saattaminen jää huoltajan vastuulle. Avustus on koulumatkan pituuden perusteella laskettavan, edullisimman julkisen kulkuneuvon lipputuotteen suuruinen ja se maksetaan hakemuksesta jälkikäteen lukukausittain. Kaupungilla on myös oikeus, mutta ei velvollisuutta, järjestää avustuksen asemasta kuljetus, mikäli kuljetus on mahdollista helposti yhdistää voimassa oleviin linja-autoreitteihin tai sopimuskuljetuksiin. Hakemus jätetään sähköisesti Wilman ’Hakemukset ja päätökset’ – sivulla ’Tee uusi hakemus’ painikkeen takaa nimellä ’Koulumatka-avustushakemus’.

Lisätietoja:

Suunnittelija Reetta Valsi, puh. 040 130 9090
Suunnittelija Tuire Paajanen, 040 359 1175