Palvelut
Valitse taso

Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille Suomeen muuttaville oppilaille, joiden suomen kielen taito on niin heikko, että heillä ei ole edellytyksiä seurata suomenkielistä opetusta. Kyseiset oppilaat ohjataan ensin kielikokeeseen.

1 - 6-vuosiluokkien perusopetukseen valmistava opetus järjestetään Skinnarilan koulussa ja 7 - 9-vuosiluokkien Sammonlahden koulussa. Joutsenon koulussa järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta vuosiluokille 1 - 9. 

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma, jonka mukaan oppilas opiskelee suomea, mahdollisesti omaa äidinkieltään ja integroituu suomenkieliseen opetukseen. Opetuksen pääpaino on luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa sekä niissä perusasioissa, jotka tukevat arkitilanteissa selviytymistä, kotoutumista ja opiskelija-identiteetin kehitystä.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan 6 - 10-vuotiaille vähintään 450 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 500 tuntia.

 

Opiskelu lähikoulussa

Perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy lähikouluun opiskelemaan. Mikäli oppilaan suomen kielen taito ei ole äidinkielen veroinen, oppilas opiskelee suomea suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaisesti.

Lappeenrannassa järjestetään myös oppilaan oman äidinkielen opetusta, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään viisi oppilasta. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden huoltajille jaetaan syksyllä ilmoittautumislomakkeet opetukseen osallistumista varten.

Maahanmuuttajaoppilaiden puutteellinen kielitaito huomioidaan oppilaan arvioinnissa. Maahanmuuttajaoppilailla onkin oikeus sanalliseen arviointiin todistuksessa päättöarviointia lukuun ottamatta. Maahanmuuttajaoppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma niin kauan, kunnes hänen suomen kielen taitonsa on äidinkielen veroinen.