Etusivu PalvelutKasvatus ja opetusPerusopetusKoululaisten iltapäivätoiminta
Valitse taso

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta (1).jpg

Sisällöt ja tavoitteet

Lappeenranta tarjoaa perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa 760 tuntia (keskimäärin 4 tuntia päivässä) kouluvuoden aikana. Valtionosuuteen oikeuttavaa toimintaa on kunnan joko itse järjestettävä tai hankittava toiminta ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Iltapäivätoimintaan tulee hakeutua siinä kunnassa, missä lapsi on perusopetuksessa.

Lappeenrannassa iltapäivätoimintaa järjestetään sekä kaupungin omana palveluna että avustamalla lapsi- ja nuorisotyötä tekevien yhteisöjen ylläpitämää iltapäivätoimintaa. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. - 2. vuosiluokkien oppilaille sekä erityisen tuen piirissä oleville 3. - 9. vuosiluokkien oppilaille. Kunta tekee lopullisen päätöksen lapsen ottamisesta iltapäivätoimintaan. Periaatteena on, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan.

Lähtökohtana iltapäivätoiminnan järjestämisessä on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle koulupäivän jälkeen. Toiminta tukee lapsen kasvua ja kehitystä, luo perustaa hyville vapaa-ajan viettotavoille ja auttaa perheitä heidän kasvatustehtävässään. Iltapäivään järjestetty ja valvottu toiminta myös ennaltaehkäisee riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon.

Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon myös lapsen yksilölliset tarpeet ja lapsen kasvuun liittyvät näkökohdat tarjoamalla monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antamalla mahdollisuus lepoon ja yksinoloon. Myös lapsilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun.

Toiminnan sisällöissä kiinnitetään erityisesti huomiota:
• leikkiin
• luovaan toimintaan
• myönteisiin elämyksiin
• kädentaitoihin
• arjen taitojen opetteluun
• kielelliseen ja kuvalliseen ilmaisuun
• liikuntaan
 

Toimintaympäristöt

Toimintapaikkoina voi olla joko koulut tai muut toimintaan sopivat paikat koulun välittömässä läheisyydessä (esim. seurakunnan kerhotilat).

 

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Iltapäivätoiminnan paikkaa haetaan lukuvuosittain. Myös erityisluokan oppilaalle voi hakea iltapäivätoiminnan paikkaa.

Koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2021-2022 haetaan Wilman kautta. Myös palvelutarpeen muutokset, maksun puolitus- ja poistohakemukset  sekä irtisanomiset tehdään Wilman kautta.

Hakemus tehdään sähköisesti valitsemalla Hakemukset ja päätökset -> Tee uusi hakemus -> Iltapäivätoimintaan hakeminen. Hakuaikana tulleisiin hakemuksiin tulee päätökset toukokuun loppuun mennessä. Mikäli paikkoja on vapaana, voidaan lapsia ottaa iltapäivätoimintaan ilmoittautumisjärjestyksessä myös hakuajan jälkeen. 

Mikäli huoltajalla ei ole Wilma-tunnusta, tulee hänen ottaa yhteyttä lapsen päiväkotiin/kouluun.

Huom. Steinerkoulun iltapäivätoimintaan haetaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lpr.steinerkoulu@lprsteinerkoulu.net ja Itä-Suomen koulun iltapäivätoimintaan Itä-Suomen koulun Wilma-järjestelmässä.


Lisätietoja iltapäivätoimintaan hakemisesta saa asiakasmaksusihteeriltä  puh. 040 6341 414 tai ph.maksupaatokset@lappeenranta.fi.

 

Maksut

Iltapäivätoiminnasta peritään asiakasmaksu, joka ei ole tulosidonnainen. Lapsen palveluntarpeen ollessa:
• 11-20 pv/kk, maksu on 100,00 euroa/kk
• 1-10 pv/kk, maksu on 50,00 euroa/kk
Maksusäännöt muuttuivat 1.8.2019 alkaen. Lisätietoa maksuista löytyy liitteissä olevasta maksutiedotteesta.

 

Iltapäivätoiminnan sisältö


Kullakin iltapäivätoiminnan palveluntuottajalla on oma toimintasuunnitelmansa, joka pohjautuu Lappeenrannan kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan. Iltapäivätoiminta kootaan seuraavista sisällöllisistä kokonaisuuksista: leikki ja vuorovaikutus, eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus, terveys, liikunta, ulkoilu, lepo, ruokailu, kädentaidot ja askartelu, kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu, mediataidot, askareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa, erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit. Iltapäiväntoiminnassa autetaan tarvittaessa läksyjen teossa, mutta lopullinen vastuu lasten läksyjen teosta on lapsella ja vanhemmilla. Iltapäivätoiminnassa tarjotaan lapselle välipala. Välipala sisältää esim. leipää, leikkelettä, juustoa, kasviksia, hedelmiä sekä lisäksi vaihdellen sämpylää, karjalanpiirakkaa, kiisseliä, marjakeittoa ja jogurttia.

 

Iltapäivätoiminnan ryhmät ja niiden tuottajat

Iltapäivätoiminnan ryhmä muodostuu, jos ryhmään hakee vähintään 12 lasta. Mikäli osallistuvien lasten määrä vähenee alle kahdeksaan, voi palveluntuottaja lakkauttaa toiminnan seuraavan kuukauden alusta. Jos iltapäivätoiminnan ryhmää ei muodostu, voi koululaiselle hakea varhaiskasvatuspaikkaa koulun yhteydessä tai koulun läheisyydessä olevasta varhaiskasvatusryhmästä. Koululainen voidaan ottaa varhaiskasvatukseen, jos ryhmässä on tilaa. Varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Lisätietoja:

Anu Koistinen 
koordinaattori
040-182 2083
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi