Yksityinen perhepäivähoito

Vanhemmat voivat hakea lapselleen hoitopaikkaa yksityisestä perhepäivähoidosta. Perheet tekevät hoitosopimuksen yksityisen perhepäivähoitajan kanssa. He voivat kattaa osan hoitomaksusta Kelan maksamalla yksityisen hoidon tuella, joka maksetaan suoraan perhepäivähoitajalle.

Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiin ja saada Kelasta kotihoidon tuen alle 3-vuotiaalle tai yksityisen hoidon tuen alle kouluikäiselle. Tällöin perhe toimii työnantajana hoitajalle. Työnantajana voi myös toimia useampi perhe yhdessä. Kunnan perhepäivähoidon ohjaaja hyväksyy yksityisen hoitajan. Hoitajan on oltava täysi-ikäinen eikä hän saa asua samassa taloudessa lapsen kanssa.

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Lapsen huoltajat tekevät yksityisen perhepäivähoitajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta ja sen maksusta. Perhe voi hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea.

Verkkoasiointi

Ilmoitus yksityisen perhepäivähoitajan lapsitilanteesta

Lomakkeen täyttäminen vaatii Suomi.fi-tunnistus -palvelun käyttöä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Perhepäivähoidon ohjaaja

Perhepäivähoidon ohjaaja toimii perhepäivähoitajien esihenkilönä. Kunnallinen perhepäivähoidon ohjaaja valvoo myös yksityistä perhepäivähoitoa.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5537661 Puh. +358 40 0689307

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä perhepäivähoidosta. Yksityinen perhepäivähoitaja on yrittäjä, joka tavallisesti järjestää varhaiskasvatusta omassa kodissaan. Ryhmässä voi olla neljä kokopäivähoitoa ja yksi osapäivähoitoa tarvitseva lapsi, joka on joko esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan ryhmään mukaan. Viranomaiset valvovat yksityistä perhepäivähoitoa.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128
Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Liittyvät palvelut

Leikkipuistot

Katso tiedot

Avoin päiväkoti

Katso tiedot

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut