Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Lappeenrannan varhaiskasvatuksessa työskentelee palveluohjaaja, joka vastaanottaa ja käsittelee kaikki uudet varhaiskasvatushakemukset päiväkoteihin tai perhepäivähoitoon. Lisäksi palveluohjaajan tehtäviin kuuluu asiakasohjaus, perheiden palvelutarpeiden arviointi sekä palvelujen koordinointi. Palveluohjaajan tehtävänä on antaa vanhemmille tietoa kaikista Lappeenrannan kaupungin järjestämistä varhaiskasvatuspalveluista.

Huoltajat voivat kysyä palveluohjaajalta varhaiskasvatukseen liittyviä kysymyksiä jo ennen hakemuksen tekoa. Palveluohjaaja pohtii yhdessä perheen kanssa, minkälainen varhaiskasvatuspalvelu olisi juuri sillä hetkellä lapsen ja perheen tarpeiden mukainen.

Palveluohjaaja on yhteydessä perheisiin heti hakemuksen saavuttua. Hän tiedottaa perheitä myös muista tärkeistä varhaiskasvatuksen aloittamiseen liittyvistä käytänteistä.

Niiden hakemusten osalta, jotka jätetään keväällä ja varhaiskasvatuspaikan tarve on elo-lokakuussa, yhteyttä ottaa päiväkodin johtaja tai perhepäivähoidon ohjaaja noin kuukausi ennen paikkatarpeen alkamista. Hänen kanssaan sovitaan tutustumisesta ja muista käytännön järjestelyistä.

Maksuasioissa perheitä neuvovat asiakasmaksusihteerit.

Vuorohoitoa tai ympärivuorokautista hoitoa järjestetään vain niille lapsille, joiden huoltajien työn tai opiskelun vuoksi lapset tarvitsevat vuorohoitoa tai ympärivuorokautista hoitoa. Palveluohjaaja pyytää huoltajilta todistuksen vuorotyöstä varhaiskasvatuspaikan hakemisen yhteydessä.

Puhelinasiointi

Palveluohjaus

Palveluohjaajan tehtäviin kuuluu asiakasohjaus, perheiden palvelutarpeiden arviointi sekä palvelujen koordinointi.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6212488

Liittyvät palvelut

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Katso tiedot

Esiopetusikäisen varhaiskasvatus

Katso tiedot

Leikkikerho

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut