Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on varhaiskasvatuksen erityispedagoginen asiantuntija, joka vastaa erityisopetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhdessä varhaiskasvattajien, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki voi olla konsultoivaa tai lapselle ja lapsiryhmälle suunnattua säännöllistä tai jaksottaista osa-aikaista erityisopetusta yhteistyössä varhaiskasvatuksen tiimien kanssa. Lappeenrannassa työskentelee myös venäjänkielinen erityisopettaja.

Liittyvät palvelut

Varhaiskasvatuksen puheterapeutti

Katso tiedot

Varhaiskasvatuksen moniammatillinen tiimi (Varma-tiimi)

Katso tiedot

Esiopetusikäisen varhaiskasvatus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut