Ohjeistus tontin lohkomisesta Lappeenrannassa

Asiointikieli: Suomi
Alue: Lappeenranta

Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua kiinteistörekisterinpitäjälle tiedon määräalan lainhuudosta. Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Lainhuutoa voi hakea Maanmittauslaitokselta. Tontin lohkomismaksu riippuu tontin koosta. Jos vanhan tilan tai tontin alue on sama kuin tonttijaon mukaisen tontin alue, voidaan tontti rekisteröidä ilman maastotöitä kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä. Joutsenossa, Ylämaalla ja Nuijamaalla lohkomiset suorittaa maanmittauslaitos, lukuun ottamatta kuntaliitosten jälkeen tehtyjä kaavamuutosalueita.Palvelut

Tontin lohkominen asemakaava-alueella

Katso tiedot